Taktyka działań gaśniczych

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 253 pytań z działu "Taktyka działań gaśniczych".

Przykładowe pytanie testowe.

Dla której z faz rozwoju pożaru charakterystycznym jest termiczny rozkład materiału palnego
• Faza I - swobodny rozwój;
• Faza II - rozgorzenie;
• Faza III - spalanie pełne;
• Faza IV - wygasanie

» pozostałe pytania