';

Taktyka działań gaśniczych

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 253 pytań z działu "Taktyka działań gaśniczych".

Przykładowe pytanie testowe.

W numerze operacyjnym stosowanym do oznaczenia pojazdów pożarniczych pierwsze trzy cyfry określają?
• jednostkę organizacyjną ochrony przeciwpożarowej,
• pojazd wg rodzaju i w kolejności w danej jednostce organizacyjnej ochrony przeciwpożarowej,
• województwo lub wyróżnik jednostki centralnej
• masę pojazdu.

» pozostałe pytania


Licznik odsłon

Pożarów - 212 W ubiegłym roku - 198
Miejscowych zagrożeń - 661 W ubiegłym roku - 535
Alarmów fałszywych - 59 W ubiegłym roku - 20
Poza powiatem - 10 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 957 W ubiegłym roku - 771

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict