Taktyka działań gaśniczych

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 253 pytań z działu "Taktyka działań gaśniczych".

Przykładowe pytanie testowe.

Co oznacza skrót PW 1000
• Przyczepka wężowa z 1000 m odcinków tłocznych.
• Punkt czerpania wody o zasobach 1000 m3
• Prądownica wodna o wydajności 1000 l/min

» pozostałe pytania