z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Gdzie jest Montowa stacja DSP-52?
Pytanie 2 Czy radiotelefon GP 360 to model:
Pytanie 3 Podstawowym działaniem gaśniczym wody jest:
Pytanie 4 Pożar jest to:
Pytanie 5 Pewnym wczesnym kryterium śmierci klinicznej jest:
Pytanie 6 Przy jakim ciśnieniu w butli powinien włączyć się sygnał akustyczny informujący o rezerwie powietrza:
Pytanie 7 Podstawowym aktem prawnym określającym funkcjonowania danej Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
Pytanie 8 Do czego służą kołpaki gumowe lub metalowe mocowane do szybkozłączek wężowych?
Pytanie 9 Piana średnia to piana o liczbie spienienia Ls:
Pytanie 10 Agregaty mobilne to takie, które:
Pytanie 11 Ugrupowanie marszowe to:
Pytanie 12 Podaj w kolejności najważniejsze elementy mające wpływ na dobrze przeprowadzoną akcję.
Pytanie 13 Jakie napięcia wyjściowe posiadają agregaty trójfazowe?
Pytanie 14 Jakim środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem:
Pytanie 15 Czy strażak- ratownik OSP może kierować ruchem drogowym obszarze prowadzonych działań ratowniczych?