z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Agregaty mobilne to takie, które:
Pytanie 2 Kryptonim radiowy "RATUNEK" oznacza:
Pytanie 3 Podstawowym aktem prawnym określającym funkcjonowania danej Ochotniczej Straży Pożarnej jest:
Pytanie 4 Jakim środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem:
Pytanie 5 Czy samochodem pożarniczym możne przemieszczą się więcej osób niż zakłada to producent pojazdu?
Pytanie 6 Wskaż minimalny skład patrolu rozpoznania.
Pytanie 7 Ile osób potrzeba do obsługi hydrantu wewnętrznego:
Pytanie 8 W terenie zabudowanym, prowadząc rozpoznanie wodne możemy się spodziewać lokalizacji hydrantu zewnętrznego:
Pytanie 9 Podczas pożarów budynków mieszkalnych stosujemy:
Pytanie 10 Podstawowym działaniem gaśniczym wody jest:
Pytanie 11 Sieć radiowa Ratowniczo- Gaśnicza to:
Pytanie 12 W czasie usuwania przednich drzwi samochodu osobowego, tylne muszą być:
Pytanie 13 Czy radiotelefon GP 360 to model:
Pytanie 14 Czy dowódca kierujący działaniami ratowniczymi jest uprawniony do zarządzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych?
Pytanie 15 W czasie alarmu w ciasnym garażu załoga?