z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Zaznacz prawidłową kolejność zadań warunkujących prawidłową realizację szkolenia w OSP:
Pytanie 2 W czasie wykonywania działań ratowniczych przez strażaków strefie zadymionej w budynku, głównym ich zabezpieczenia powinno być:
Pytanie 3 Do czego służą kołpaki gumowe lub metalowe mocowane do szybkozłączek wężowych?
Pytanie 4 Miejsca umiejscowienia poduszki w samochodach są oznakowane napisem:
Pytanie 5 Co oznacza symbol A 32/8 ?
Pytanie 6 Jakim środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem:
Pytanie 7 Jaki rodzaj pożaru lasu uważa się za najtrudniejszy do opanowania:
Pytanie 8 Statut Ochotniczych Straży Pożarnych nie określa:
Pytanie 9 Zaznacz prawidłowy zakres prowadzenia obowiązku korespondencji radiowej (przekazywanie meldunków) przez dowódcę zastępu prowadzącego samodzielnie działania ratowniczo-gaśnicze:
Pytanie 10 Tzn. "Trójkąt spalania" to:
Pytanie 11 Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym:
Pytanie 12 Czy w okresie zimowym po każdorazowej pracy autopompy trzeba ją odwonić?
Pytanie 13 Sygnalizator bezruchu należy zakładać:
Pytanie 14 Jak powinien być napięty łańcuch w pilarce do drewna:
Pytanie 15 Podstawowym systemem informacyjnym stosowanym w obrocie towarów niebezpiecznych na terenie Europy jest: