z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Ewakuację ludzi podejmujemy z chwilą:
Pytanie 2 W hydraulicznych narzędziach ratowniczych olej mineralny syntetyczny (jako ciecz robocza) przepływa pod dużym ciśnieniem rzędu?
Pytanie 3 Jakiej wartości mocy znamionowej agregatu, nie powinna przekraczać suma obciążenia odbiornikami ?
Pytanie 4 Odpady potencjalnie skażone, należy:
Pytanie 5 Wymień część nie wchodzącą w skład aparatu powietrznego:
Pytanie 6 Podstawowym celem schładzania strefy podsufitowej w pożarze wewnętrznym prądem wodnym jest:
Pytanie 7 Przy jakiej wartości ciśnienia włączy się sygnalizator akustyczny?
Pytanie 8 Dzieci wyciągane z samochodu:
Pytanie 9 Jakim środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem:
Pytanie 10 Podstawową zasadą używania sprzętu pożarniczego przez strażaka jest:
Pytanie 11 Czy w przypadku prowadzenia przez zastęp gaśniczy rozpoznanie bojem jest wymagany rozkaz dowódcy zastępu?
Pytanie 12 Najważniejszym obowiązkiem dowódcy zastępu w trakcie prowadzenia działań ratowniczych jest:
Pytanie 13 Gaszenie wagonu pod trakcją jest możliwe, gdy:
Pytanie 14 Wskaż minimalny skład patrolu rozpoznania.
Pytanie 15 Zgodnie z Regulaminem umundurowania, Ordery i odznaczenia nosi się na wstążkach: