';

z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Gdzie jest Montowa stacja DSP-52?
Pytanie 2 Kryptonim radiowy "RATUNEK" oznacza:
Pytanie 3 Sygnalizator bezruchu należy zakładać:
Pytanie 4 Gdzie następuje pierwszy stopień redukcji?
Pytanie 5 Kto ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie zakładu:
Pytanie 6 Po sporządzeniu karty pomocy medycznej Powiatowego/Miejskiego/Kierowania, przekażesz karty koloru:
Pytanie 7 Zjawisko konwekcji powoduje, że gazy pożarowe:
Pytanie 8 Kierowca mechanik OSP po ogłoszeniu alarmu:
Pytanie 9 Wskaż prawidłową odpowiedź:
Pytanie 10 Linia główna to:
Pytanie 11 Cięcie, którą częścią prowadnicy pilarki do drewna jest niedopuszczalne:
Pytanie 12 Radiotelefon funkcjonuje najlepiej, gdy mikrofon znajduje się:
Pytanie 13 Jakim środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem:
Pytanie 14 Co to jest DSE ?
Pytanie 15 Dzieci wyciągane z samochodu:


Pożarów - 212 W ubiegłym roku - 199
Miejscowych zagrożeń - 666 W ubiegłym roku - 535
Alarmów fałszywych - 59 W ubiegłym roku - 20
Poza powiatem - 10 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 962 W ubiegłym roku - 772

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict