z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Z jakiego samochodu podczas działań ratowniczych nie wolno wyjmować kluczyków ze stacyjki ani odłączać akumulatora?
Pytanie 2 Długość węży W52 w rozwinięciu bojowym powinna wynosić (wersja MDP-1/2010):
Pytanie 3 Podstawowym dokumentem dowódcy OSP określającym zasady bhp prowadzonego szkolenia praktycznego jest:
Pytanie 4 Radiotelefon funkcjonuje najlepiej, gdy mikrofon znajduje się:
Pytanie 5 Osoba pracująca w pomieszczeniach zadymionych zawsze:
Pytanie 6 Najważniejszym obowiązkiem dowódcy zastępu w trakcie prowadzenia działań ratowniczych jest:
Pytanie 7 Wymień część nie wchodzącą w skład aparatu powietrznego:
Pytanie 8 Jakiej wartości mocy znamionowej agregatu, nie powinna przekraczać suma obciążenia odbiornikami ?
Pytanie 9 W czasie wykonywania działań ratowniczych przez strażaków strefie zadymionej w budynku, głównym ich zabezpieczenia powinno być:
Pytanie 10 Gaśnicę pod stałym ciśnieniem oznacza się symbolem:
Pytanie 11 Rozpoczęcie jazdy pojazdem pożarniczym następuje wyłącznie:
Pytanie 12 Samozapalnie jest końcowym etapem:
Pytanie 13 Rozgorzenie to zjawisko zachodzące:
Pytanie 14 Kto może kierować samochodem pożarniczym?
Pytanie 15 W hydraulicznych narzędziach ratowniczych olej mineralny syntetyczny (jako ciecz robocza) przepływa pod dużym ciśnieniem rzędu?