z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Numer ewidencyjny zdarzenia to:
Pytanie 2 Odpady potencjalnie skażone, należy:
Pytanie 3 Kombinacja cyfr 223 znajdująca się w liczniku pomarańczowej tablicy informacyjnej oznacza:
Pytanie 4 Czy dowódca kierujący działaniami ratowniczymi jest uprawniony do zarządzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych?
Pytanie 5 Rozgorzenie to zjawisko zachodzące:
Pytanie 6 Wskaż poprawny podział rodzajów szkoleń obowiązujących w OSP.
Pytanie 7 Na co należy uważać przy używaniu gaśnic śniegowych:
Pytanie 8 Istotą procesu spalania jest zaistnienie równoległe czterech czynników:
Pytanie 9 Zaznacz prawidłowy ogólny podział pomp
Pytanie 10 Kierunek wiatru:
Pytanie 11 Najaśnice na masztach:
Pytanie 12 Używając sprzętu ODO należy:
Pytanie 13 Podstawową zasadą używania sprzętu pożarniczego przez strażaka jest:
Pytanie 14 Terenem przewidzianym do prowadzenia działań ratowniczych przez JOT kat. I i II jest teren:
Pytanie 15 Zawodnik oczekujący na przekazanie prądownicy w sztafecie pożarniczej, stojący w odcinku II sztafety pożarniczej ustawiony jest: