z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Po dojeździe na miejsce zdarzenia:
Pytanie 2 Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane zz organizacją ochrony przeciwpożarowej w Polsce jest:
Pytanie 3 Jakie elementy stanowią strukturę nośną samochodu osobowego?
Pytanie 4 Podstawowym działaniem gaśniczym wody jest:
Pytanie 5 Zbiornik gazu LPG zlokalizowany jest w samochodach osobowych zwykle:
Pytanie 6 Długość węży W52 w rozwinięciu bojowym powinna wynosić (wersja MDP-1/2010):
Pytanie 7 Gdzie znajduje się główny wyłącznik akumulatorów w samochodzie przeznaczonym do przewozu materiałów niebezpiecznych?
Pytanie 8 Po dojeździe na miejsce zdarzenia dowódca zastępu musi pamiętać o zgłoszeni tego faktu:
Pytanie 9 Jakim środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem:
Pytanie 10 Podczas ćwiczeń prowadzonych na wysokości z użyciem drabin pożarniczych przenośnych, strażak pracujący na drabinie musi być zabezpieczony poprzez:
Pytanie 11 Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzone są przez Państwową Straż Pożarną w formie:
Pytanie 12 Co to jest DSE ?
Pytanie 13 Holmatro „combi" to:
Pytanie 14 Kierowca jadąc do akcji:
Pytanie 15 Linię główną w konkurencji ćwiczenie bojowe, budują: