z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W aparacie gotowym do pracy najmniejsze ciśnienie powietrza jakie może wskazywać manometr w butli o ciśnieniu roboczym 300 bar?
Pytanie 2 Szkolenia Ochotniczych Straży Pożarnych prowadzone są przez Państwową Straż Pożarną w formie:
Pytanie 3 Używając sprzętu ODO należy:
Pytanie 4 Zaznacz kryteria, jakie obowiązują strażaka OSP, mogącego brać udział w działaniach ratowniczych.
Pytanie 5 W hydraulicznych narzędziach ratowniczych olej mineralny syntetyczny (jako ciecz robocza) przepływa pod dużym ciśnieniem rzędu?
Pytanie 6 Gdzie jest Montowa stacja DSP-52?
Pytanie 7 Jaki rodzaj pożaru lasu uważa się za najtrudniejszy do opanowania:
Pytanie 8 Gotowość bojowa OSP jest to?
Pytanie 9 Agregaty mobilne to takie, które:
Pytanie 10 Osoba pracująca w pomieszczeniach zadymionych zawsze:
Pytanie 11 Wskaż minimalny skład patrolu rozpoznania.
Pytanie 12 Gdzie znajduje się główny wyłącznik akumulatorów w samochodzie przeznaczonym do przewozu materiałów niebezpiecznych?
Pytanie 13 Kryptonim radiowy "RATUNEK" oznacza:
Pytanie 14 Podczas jazdy do zdarzenia jako dowódca zastępu powinien prowadzić korespondencję radiową na kanale radiowym:
Pytanie 15 Do metod powadzenia szkolenia zaliczamy: