';

z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Ugrupowanie marszowe to:
Pytanie 2 Jak możemy podzielić pompy pożarnicze ze względu na napęd?
Pytanie 3 Wskaż prawidłową odpowiedź:
Pytanie 4 Natychmiastową ewakuację zastosujesz, gdy ofiara:
Pytanie 5 Czy Ochotnicze Straże Pożarne mogą być mogą strukturach KSRG?
Pytanie 6 Czy podczas jazdy alarmowej pojazdem pożarniczym trzeba mieć zapięte pasy bezpieczeństwa?
Pytanie 7 Z czego powinien składać się minimalny zestaw w samochodzie wyjeżdżającym do wypadku?
Pytanie 8 Propaganda w ochronie przeciwpożarowej to:
Pytanie 9 Kierowca włącza sygnały uprzywilejowania pojazdu:
Pytanie 10 Samozapalnie jest końcowym etapem:
Pytanie 11 Jak powinien być napięty łańcuch w pilarce do drewna:
Pytanie 12 W jakiej sytuacji dowódca OSP może odstąpić od zabezpieczenia terenu prowadzonych działań ratownictwa drogowego.
Pytanie 13 Podstawowym dokumentem metodycznym dowódcy prowadzącym szkolenie jest:
Pytanie 14 Czy samochodem pożarniczym możne przemieszczą się więcej osób niż zakłada to producent pojazdu?
Pytanie 15 Które z niżej podanych instytucji są jednostkami organizacyjnymi ochron przeciwpożarowej?


Pożarów - 181 W ubiegłym roku - 146
Miejscowych zagrożeń - 495 W ubiegłym roku - 395
Alarmów fałszywych - 46 W ubiegłym roku - 13
Poza powiatem - 7 W ubiegłym roku - 9
Interwencji ogółem - 740 W ubiegłym roku - 569

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict