z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Sieć radiowa to:
Pytanie 2 Określając miejsce prowadzenia działań w informacji ze zdarzenia zaznaczysz kwadrat "praca na wysokości" jeżeli:
Pytanie 3 Podczas pożarów budynków mieszkalnych stosujemy:
Pytanie 4 Do metod powadzenia szkolenia zaliczamy:
Pytanie 5 Co to jest zawór odcinający?
Pytanie 6 Przyczyną pożarów spowodowanymi przez urządzenia grzejne są najczęściej:
Pytanie 7 Gdzie należy wykonywać przeglądy gwarancyjne (PG) pożarniczego?
Pytanie 8 Liczba w górnej częœci pomarańczowej tablicy oznacza:
Pytanie 9 Gaśnicę pod stałym ciśnieniem oznacza się symbolem:
Pytanie 10 Sposoby podawania wody na duże odległości:
Pytanie 11 Przegląd techniczny obiektu strażnicy obejmuje ocenę:
Pytanie 12 Czy Ochotnicze Straże Pożarne mogą być mogą strukturach KSRG?
Pytanie 13 Radiotelefon funkcjonuje najlepiej, gdy mikrofon znajduje się:
Pytanie 14 Podaj błędną odpowiedź.
Musztra, są to ćwiczenia, które uczą jak:

Pytanie 15 Podczas prowadzenia działań ratownictwa drogowego oznakowania i zabezpieczenie terenu zdarzenia: