z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Podczas ćwiczeń prowadzonych na wysokości z użyciem drabin pożarniczych przenośnych, strażak pracujący na drabinie musi być zabezpieczony poprzez:
Pytanie 2 Przyjechałeś do zdarzenia. W zgłoszeniu była informacja o butli z acetylenem w środowisku pożaru:
Pytanie 3 Sposoby podawania wody na duże odległości:
Pytanie 4 Kierowca włącza sygnały uprzywilejowania pojazdu:
Pytanie 5 Po sporządzeniu karty pomocy medycznej Powiatowego/Miejskiego/Kierowania, przekażesz karty koloru:
Pytanie 6 Ile mamy stopni redukcji ciśnienia w aparacie ODO?
Pytanie 7 Przy jakim ciśnieniu w butli powinien włączyć się sygnał akustyczny informujący o rezerwie powietrza:
Pytanie 8 Gdzie jest Montowa stacja DSP-52?
Pytanie 9 Jaki wpływ na szybkość ruchu ramion narzędzi ma podłączenie dodatkowego narzędzia do agregatu zasilającego przy pomocy rozdzielacza?
Pytanie 10 Sieć radiowa Ratowniczo- Gaśnicza to:
Pytanie 11 Nieprawidłowe przekazanie prądownicy uznawane jest jako błąd:
Pytanie 12 Ile osób potrzeba do obsługi hydrantu wewnętrznego:
Pytanie 13 Co oznacza symbol A 32/8 ?
Pytanie 14 W którym punkcie ostrzy nożyc siła cięcia jest najwyższa?
Pytanie 15 Ugrupowanie marszowe to: