z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Do czego służy przycisk PTT?
Pytanie 2 Zbiornik gazu LPG zlokalizowany jest w samochodach osobowych zwykle:
Pytanie 3 Zgodnie z Regulaminem umundurowania, elementami umundurowania są:
Pytanie 4 Określając miejsce prowadzenia działań w informacji ze zdarzenia zaznaczysz kwadrat "praca na wysokości" jeżeli:
Pytanie 5 Sieć radiowa to:
Pytanie 6 Z czego powinien składać się minimalny zestaw w samochodzie wyjeżdżającym do wypadku?
Pytanie 7 Co to jest zawór odcinający?
Pytanie 8 Używając sprzętu ODO należy:
Pytanie 9 Podstawowym celem schładzania strefy podsufitowej w pożarze wewnętrznym prądem wodnym jest:
Pytanie 10 W którym punkcie ostrzy nożyc siła cięcia jest najwyższa?
Pytanie 11 Linia główna to:
Pytanie 12 Czym chłodzone są silniki dwusuwowe wykorzystywane w piłach
Pytanie 13 Po akcji gaszenia pożaru lasu:
Pytanie 14 W jakiej sytuacji dowódca OSP może odstąpić od zabezpieczenia terenu prowadzonych działań ratownictwa drogowego.
Pytanie 15 Tzn. "Trójkąt spalania" to: