';

z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Samozapalnie jest końcowym etapem:
Pytanie 2 Z jakiego samochodu podczas działań ratowniczych nie wolno wyjmować kluczyków ze stacyjki ani odłączać akumulatora?
Pytanie 3 Kryptonim radiowy "RATUNEK" oznacza:
Pytanie 4 Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym:
Pytanie 5 Jaką technikę zastosujesz do uwolnienia nóg kierowcy?
Pytanie 6 Przy jakim ciśnieniu w butli powinien włączyć się sygnał akustyczny informujący o rezerwie powietrza:
Pytanie 7 Zaznacz kryteria, jakie obowiązują strażaka OSP, mogącego brać udział w działaniach ratowniczych.
Pytanie 8 Cięcie, którą częścią prowadnicy pilarki do drewna jest niedopuszczalne:
Pytanie 9 Jakie pompy wykorzystywane są najczęściej jako pompy pożarnicze?
Pytanie 10 Podaj w kolejności najważniejsze elementy mające wpływ na dobrze przeprowadzoną akcję.
Pytanie 11 Z czego powinien składać się minimalny zestaw w samochodzie wyjeżdżającym do wypadku?
Pytanie 12 Jaki rodzaj pożaru lasu uważa się za najtrudniejszy do opanowania:
Pytanie 13 Nieprawidłowe przekazanie prądownicy uznawane jest jako błąd:
Pytanie 14 Które z niżej podanych instytucji są jednostkami organizacyjnymi ochron przeciwpożarowej?
Pytanie 15 Przegląd techniczny obiektu strażnicy obejmuje ocenę:


Pożarów - 197 W ubiegłym roku - 182
Miejscowych zagrożeń - 628 W ubiegłym roku - 499
Alarmów fałszywych - 56 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 903 W ubiegłym roku - 717

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict