z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W przypadku jednoczesnego przybycia na miejsce zdarzenia OSP i PSP, zobowiązany do przejęcia kierowania jest:
Pytanie 2 Ze względu na sposób wytwarzania pian dzielimy je na:
Pytanie 3 Wskaż minimalny skład patrolu rozpoznania.
Pytanie 4 Przy jakiej wartości ciśnienia włączy się sygnalizator akustyczny?
Pytanie 5 Jakim środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem:
Pytanie 6 Niezbędne wyposażenie garażu OSP t?
Pytanie 7 Tzn. "Trójkąt spalania" to:
Pytanie 8 Radiotelefon funkcjonuje najlepiej, gdy mikrofon znajduje się:
Pytanie 9 Stanowisko gaśnicze to:
Pytanie 10 Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz:
Pytanie 11 Sieć radiowa Ratowniczo- Gaśnicza to:
Pytanie 12 W czasie alarmu w ciasnym garażu załoga?
Pytanie 13 Podstawową zasadą używania sprzętu pożarniczego przez strażaka jest:
Pytanie 14 Czy dowódca kierujący działaniami ratowniczymi ma prawo wydania decyzji o wstrzymaniu ruchu drogowego?
Pytanie 15 Pożar jest to: