z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Zaznacz prawidłowy ogólny podział agregatów
Pytanie 2 Z jakie strony należy podjechać do miejsca zdarzenia, w którym zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia substancji niebezpiecznej
Pytanie 3 Samozapalnie jest końcowym etapem:
Pytanie 4 Radiotelefon funkcjonuje najlepiej, gdy mikrofon znajduje się:
Pytanie 5 Linię główną w konkurencji ćwiczenie bojowe, budują:
Pytanie 6 Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane zz organizacją ochrony przeciwpożarowej w Polsce jest:
Pytanie 7 Prowokowanie wymiotów u osoby nieprzytomnej:
Pytanie 8 Po akcji gaszenia pożaru lasu:
Pytanie 9 Po dojeździe na miejsce zdarzenia dowódca zastępu musi pamiętać o zgłoszeni tego faktu:
Pytanie 10 Podstawowym celem schładzania strefy podsufitowej w pożarze wewnętrznym prądem wodnym jest:
Pytanie 11 Zaznacz kryteria, jakie obowiązują strażaka OSP, mogącego brać udział w działaniach ratowniczych.
Pytanie 12 Zaznacz prawidłową kolejność zadań warunkujących prawidłową realizację szkolenia w OSP:
Pytanie 13 Kto w OSP określa skład strażaków mogących czynnie uczestniczyć w działaniach ratowniczo- gaśniczych w ramach JOT OSP?
Pytanie 14 Z jakiego samochodu podczas działań ratowniczych nie wolno wyjmować kluczyków ze stacyjki ani odłączać akumulatora?
Pytanie 15 Czy dowódca kierujący działaniami ratowniczymi jest uprawniony do zarządzenia prac wyburzeniowych i rozbiórkowych?