';

z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Podaj błędną odpowiedź.
Musztra, są to ćwiczenia, które uczą jak:

Pytanie 2 Kierunek wiatru:
Pytanie 3 Co oznacza symbol A 32/8 ?
Pytanie 4 Linia główna to:
Pytanie 5 Rozgorzenie to zjawisko zachodzące:
Pytanie 6 Sygnalizator bezruchu należy zakładać:
Pytanie 7 Zjawisko konwekcji powoduje, że gazy pożarowe:
Pytanie 8 Zadaniem roty I w konkurencji ćwiczenie bojowe jest:
Pytanie 9 Wyciek paliwa płynnego ze zbiornika uszkodzonego pojazdu zabezpieczany powinien być w czasie prowadzenia działań ratowniczych przez strażaków poprzez:
Pytanie 10 Przy jakim ciśnieniu w butli powinien włączyć się sygnał akustyczny informujący o rezerwie powietrza:
Pytanie 11 Na szóstym odcinku (200- 250 m) biegu sztafetowego ustawiony jest:
Pytanie 12 Z jakie strony należy podjechać do miejsca zdarzenia, w którym zachodzi niebezpieczeństwo wystąpienia substancji niebezpiecznej
Pytanie 13 Przy jakiej wartości ciśnienia włączy się sygnalizator akustyczny?
Pytanie 14 Przebieg szkolenia w OSP rejestrowany powinien być:
Pytanie 15 Z jakiś podstawowych elementów składają się piły?


Pożarów - 19 W ubiegłym roku - 27
Miejscowych zagrożeń - 71 W ubiegłym roku - 23
Alarmów fałszywych - 3 W ubiegłym roku - 8
Poza powiatem - 2 W ubiegłym roku - 0
Interwencji ogółem - 95 W ubiegłym roku - 58

Copyright ©1999-2015 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict