';

z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Co to jest DSE ?
Pytanie 2 Kto może kierować samochodem pożarniczym?
Pytanie 3 Wskaż minimalny skład patrolu rozpoznania.
Pytanie 4 Czy podczas pacy urządzeniami hydraulicznymi strażak musi być w ubraniu specjalnym i hełmie z opuszczonym wizjerem oraz w rękawicach?
Pytanie 5 Sieć radiowa Ratowniczo- Gaśnicza to:
Pytanie 6 Po akcji gaszenia pożaru lasu:
Pytanie 7 Linia główna to:
Pytanie 8 Podczas prowadzenia działań ratownictwa drogowego oznakowania i zabezpieczenie terenu zdarzenia:
Pytanie 9 Do czego służą kołpaki gumowe lub metalowe mocowane do szybkozłączek wężowych?
Pytanie 10 Jaką technikę zastosujesz do uwolnienia nóg kierowcy?
Pytanie 11 W skład uzbrojenia osobistego wchodzi:
Pytanie 12 Napięcie w kolejowej sieci trakcyjnej wynosi:
Pytanie 13 W skład armatury do podania piany wchodzi między innymi:
Pytanie 14 Czy dopuszcza się kierowanie działaniem ratowniczym przez więcej niż 1 osobę?
Pytanie 15 Jaki wpływ na szybkość ruchu ramion narzędzi ma podłączenie dodatkowego narzędzia do agregatu zasilającego przy pomocy rozdzielacza?


Pożarów - 167 W ubiegłym roku - 137
Miejscowych zagrożeń - 408 W ubiegłym roku - 321
Alarmów fałszywych - 45 W ubiegłym roku - 11
Poza powiatem - 5 W ubiegłym roku - 8
Interwencji ogółem - 633 W ubiegłym roku - 482

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict