z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Profilaktyka pożarowa to:
Pytanie 2 W skład armatury do podania piany wchodzi między innymi:
Pytanie 3 Holmatro „combi" to:
Pytanie 4 Tzn. "Trójkąt spalania" to:
Pytanie 5 Prawo startu w zawodach przysługuje:
Pytanie 6 Niezbędne wyposażenie garażu OSP t?
Pytanie 7 Zaznacz prawidłowy zakres prowadzenia obowiązku korespondencji radiowej (przekazywanie meldunków) przez dowódcę zastępu prowadzącego samodzielnie działania ratowniczo-gaśnicze:
Pytanie 8 Na odcinku sztafety pożarniczej ustawiony jest:
Pytanie 9 Linię główną w konkurencji ćwiczenie bojowe, budują:
Pytanie 10 Radiotelefon funkcjonuje najlepiej, gdy mikrofon znajduje się:
Pytanie 11 Jakie pompy wykorzystywane są najczęściej jako pompy pożarnicze?
Pytanie 12 Istotą procesu spalania jest zaistnienie równoległe czterech czynników:
Pytanie 13 W czasie prowadzenia rozpoznania na miejscu wypadku drogowego najważniejszym elementem jest sprawdzenie:
Pytanie 14 Sygnalizator bezruchu należy zakładać:
Pytanie 15 Czy Ochotnicze Straże Pożarne mogą być mogą strukturach KSRG?