';

z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Co to jest zawór odcinający?
Pytanie 2 W aparacie gotowym do pracy najmniejsze ciśnienie powietrza jakie może wskazywać manometr w butli o ciśnieniu roboczym 300 bar?
Pytanie 3 Na odcinku sztafety pożarniczej ustawiony jest:
Pytanie 4 Zadaniem roty I w konkurencji ćwiczenie bojowe jest:
Pytanie 5 W czasie wykonywania działań ratowniczych przez strażaków strefie zadymionej w budynku, głównym ich zabezpieczenia powinno być:
Pytanie 6 Czy dopuszcza się kierowanie działaniem ratowniczym przez więcej niż 1 osobę?
Pytanie 7 Używając sprzętu ODO należy:
Pytanie 8 Ugrupowanie marszowe to:
Pytanie 9 Numer ewidencyjny zdarzenia to:
Pytanie 10 Wskaż minimalny skład patrolu rozpoznania.
Pytanie 11 Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane zz organizacją ochrony przeciwpożarowej w Polsce jest:
Pytanie 12 Gdzie następuje pierwszy stopień redukcji?
Pytanie 13 Natychmiastową ewakuację zastosujesz, gdy ofiara:
Pytanie 14 Czy samochodem pożarniczym możne przemieszczą się więcej osób niż zakłada to producent pojazdu?
Pytanie 15 Kierunek wiatru:


Pożarów - 190 W ubiegłym roku - 163
Miejscowych zagrożeń - 570 W ubiegłym roku - 462
Alarmów fałszywych - 53 W ubiegłym roku - 15
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 834 W ubiegłym roku - 657

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict