z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jakie pompy wykorzystywane są najczęściej jako pompy pożarnicze?
Pytanie 2 Jaki jest czas dyspozycyjności wyjazdowej do zdarzenia zastępu OSP JOT kat. II?
Pytanie 3 Co to jest DSE ?
Pytanie 4 Podczas pożarów budynków mieszkalnych stosujemy:
Pytanie 5 Zaznacz kryteria, jakie obowiązują strażaka OSP, mogącego brać udział w działaniach ratowniczych.
Pytanie 6 Co służy do napędzania pił?
Pytanie 7 Wypadki drogowe, podczas których dochodzi do najechania na pieszego są przyczyną, która ma miejsce najczęściej. Ile procent wypadków powstaje z tej przyczyny?
Pytanie 8 Prewencja w ochronie przeciwpożarowej to:
Pytanie 9 W terenie zabudowanym, prowadząc rozpoznanie wodne możemy się spodziewać lokalizacji hydrantu zewnętrznego:
Pytanie 10 Na odcinku sztafety pożarniczej ustawiony jest:
Pytanie 11 Obowiązkiem dowódcy podczas prowadzenia akcji ratowniczej na drogach jest:
Pytanie 12 Które z niżej podanych instytucji są jednostkami organizacyjnymi ochron przeciwpożarowej?
Pytanie 13 Rozpoznanie wstępne realizowane jest:
Pytanie 14 W jakiej sytuacji dowódca OSP może odstąpić od zabezpieczenia terenu prowadzonych działań ratownictwa drogowego.
Pytanie 15 Zaznacz prawidłowy zakres prowadzenia obowiązku korespondencji radiowej (przekazywanie meldunków) przez dowódcę zastępu prowadzącego samodzielnie działania ratowniczo-gaśnicze: