z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Gaszenie wagonu pod trakcją jest możliwe, gdy:
Pytanie 2 Kierowca jadąc do akcji:
Pytanie 3 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych działa na podstawie:
Pytanie 4 Do jakiej grupy zaliczamy pożary materiałów stałych pochodzenia organicznego:
Pytanie 5 Dowódca (dysponent) pojazdu pożarniczego:
Pytanie 6 Holmatro „combi" to:
Pytanie 7 Zadaniem roty I w konkurencji ćwiczenie bojowe jest:
Pytanie 8 Zbiornik gazu LPG zlokalizowany jest w samochodach osobowych zwykle:
Pytanie 9 Podstawowym aktem prawnym w zakresie uregulowań bhp jest:
Pytanie 10 Dzieci wyciągane z samochodu:
Pytanie 11 W czasie usuwania przednich drzwi samochodu osobowego, tylne muszą być:
Pytanie 12 Ciśnienie robocze w aparatach nadciśnieniowych wynosi:
Pytanie 13 Wskaż poprawny podział rodzajów szkoleń obowiązujących w OSP.
Pytanie 14 Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane zz organizacją ochrony przeciwpożarowej w Polsce jest:
Pytanie 15 Strażak OSP uczestniczący w akcjach ratowniczy musi być w wieku: