z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Podczas układania sprzętu na podeście, na innym sprzęcie (z wyjątkiem motopompy) mogą leżeć:
Pytanie 2 Dowódca (dysponent) pojazdu pożarniczego:
Pytanie 3 Dzieci wyciągane z samochodu:
Pytanie 4 Po akcji gaszenia pożaru lasu:
Pytanie 5 Zgodnie z Regulaminem umundurowania, Ordery i odznaczenia nosi się na wstążkach:
Pytanie 6 Podaj w kolejności najważniejsze elementy mające wpływ na dobrze przeprowadzoną akcję.
Pytanie 7 Ewakuację ludzi podejmujemy z chwilą:
Pytanie 8 Osłona tarczy tnącej w przecinarce do betonu i stali może być:
Pytanie 9 Czy osoba niepełnoletnia może obsługiwać piłę?
Pytanie 10 Strefa oddziaływania promieniowania cieplnego to:
Pytanie 11 Na szóstym odcinku (200- 250 m) biegu sztafetowego ustawiony jest:
Pytanie 12 Zaznacz prawidłowy ogólny podział pomp
Pytanie 13 Jakie napięcia wyjściowe posiadają agregaty trójfazowe?
Pytanie 14 Gdzie jest Montowa stacja DSP-52?
Pytanie 15 Kierowca wozu bojowego OSP podczas jazdy alarmowej: