';

z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Ewakuację ludzi podejmujemy z chwilą:
Pytanie 2 Jaką technikę zastosujesz do uwolnienia nóg kierowcy?
Pytanie 3 Zaznacz minimalne wymagania wobec strażaka OSP, który może uczestniczyć w działaniach ratowniczo- gaśniczych:
Pytanie 4 Podczas układania sprzętu na podeście, na innym sprzęcie (z wyjątkiem motopompy) mogą leżeć:
Pytanie 5 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych działa na podstawie:
Pytanie 6 W wypadkach drogowych w Polsce ginie rocznie ok.:
Pytanie 7 W przypadku jednoczesnego przybycia na miejsce zdarzenia OSP i PSP, zobowiązany do przejęcia kierowania jest:
Pytanie 8 Napięcie w kolejowej sieci trakcyjnej wynosi:
Pytanie 9 Czy samochodem pożarniczym możne przemieszczą się więcej osób niż zakłada to producent pojazdu?
Pytanie 10 Zgodnie z Regulaminem umundurowania, elementami umundurowania są:
Pytanie 11 Kierunek wiatru:
Pytanie 12 Dowódca uroczystości melduje przełożonemu o:
Pytanie 13 Podstawowym aktem prawnym w zakresie uregulowań bhp jest:
Pytanie 14 Kilka dni po akcji, w której brałeś udział lekarz stwierdza biodra po upadku. Upadłeś w czasie akcji, ale myślałeś że przejdzie i nic się nie stało
Pytanie 15 Podczas ćwiczeń prowadzonych na wysokości z użyciem drabin pożarniczych przenośnych, strażak pracujący na drabinie musi być zabezpieczony poprzez:


Pożarów - 212 W ubiegłym roku - 198
Miejscowych zagrożeń - 661 W ubiegłym roku - 529
Alarmów fałszywych - 59 W ubiegłym roku - 20
Poza powiatem - 10 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 957 W ubiegłym roku - 765

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict