z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Czy dowódca kierujący działaniami ratowniczymi ma prawo wydania decyzji o wstrzymaniu ruchu drogowego?
Pytanie 2 Wskaż minimalny skład patrolu rozpoznania.
Pytanie 3 Dowódca uroczystości melduje przełożonemu o:
Pytanie 4 Czym chłodzone są silniki dwusuwowe wykorzystywane w piłach
Pytanie 5 Podstawowym celem schładzania strefy podsufitowej w pożarze wewnętrznym prądem wodnym jest:
Pytanie 6 Gdzie znajduje się główny wyłącznik akumulatorów w samochodzie przeznaczonym do przewozu materiałów niebezpiecznych?
Pytanie 7 Gdzie nie należy stosować agregatów z silnikami spalinowymi?
Pytanie 8 Zbiornik gazu LPG zlokalizowany jest w samochodach osobowych zwykle:
Pytanie 9 Określając miejsce prowadzenia działań w informacji ze zdarzenia zaznaczysz kwadrat "praca na wysokości" jeżeli:
Pytanie 10 Kto może kierować samochodem pożarniczym?
Pytanie 11 Czy podczas pacy urządzeniami hydraulicznymi strażak musi być w ubraniu specjalnym i hełmie z opuszczonym wizjerem oraz w rękawicach?
Pytanie 12 W czasie usuwania przednich drzwi samochodu osobowego, tylne muszą być:
Pytanie 13 Kryptonim radiowy "RATUNEK" oznacza:
Pytanie 14 Co oznacza symbol A 32/8 ?
Pytanie 15 Po dojeździe na miejsce zdarzenia: