';

z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W skład armatury do podania piany wchodzi między innymi:
Pytanie 2 Dowódca (dysponent) pojazdu pożarniczego:
Pytanie 3 Strefa oddziaływania promieniowania cieplnego to:
Pytanie 4 Co to jest DSE ?
Pytanie 5 Jakiej wartości mocy znamionowej agregatu, nie powinna przekraczać suma obciążenia odbiornikami ?
Pytanie 6 Co powinien zrobić strażak po usłyszeniu sygnału akustycznego w aparacie powietrznym:
Pytanie 7 W skład uzbrojenia osobistego wchodzi:
Pytanie 8 Zgodnie z Regulaminem umundurowania, Ordery i odznaczenia nosi się na wstążkach:
Pytanie 9 Podczas katastrofy lotniczej z udziałem samolotu wojskowego musimy uważać na:
Pytanie 10 Pożar jest to:
Pytanie 11 Samozapalnie jest końcowym etapem:
Pytanie 12 Zawodnik oczekujący na przekazanie prądownicy w sztafecie pożarniczej, stojący w odcinku II sztafety pożarniczej ustawiony jest:
Pytanie 13 Podstawowym działaniem gaśniczym wody jest:
Pytanie 14 Zaznacz prawidłową kolejność zadań warunkujących prawidłową realizację szkolenia w OSP:
Pytanie 15 Jaką technikę zastosujesz do uwolnienia nóg kierowcy?


Pożarów - 201 W ubiegłym roku - 187
Miejscowych zagrożeń - 638 W ubiegłym roku - 513
Alarmów fałszywych - 57 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 919 W ubiegłym roku - 736

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict