z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W czasie usuwania przednich drzwi samochodu osobowego, tylne muszą być:
Pytanie 2 Kierowca włącza sygnały uprzywilejowania pojazdu:
Pytanie 3 W czasie prowadzenia rozpoznania na miejscu wypadku drogowego najważniejszym elementem jest sprawdzenie:
Pytanie 4 Sieć radiowa Ratowniczo- Gaśnicza to:
Pytanie 5 Przyczyną pożarów spowodowanymi przez urządzenia grzejne są najczęściej:
Pytanie 6 Jakim środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem:
Pytanie 7 Jakie pompy wykorzystywane są najczęściej jako pompy pożarnicze?
Pytanie 8 Samozapalnie jest końcowym etapem:
Pytanie 9 Najaśnice na masztach:
Pytanie 10 Podstawowym dokumentem dowódcy OSP określającym zasady bhp prowadzonego szkolenia praktycznego jest:
Pytanie 11 Przy jakiej wartości ciśnienia włączy się sygnalizator akustyczny?
Pytanie 12 Rozgorzenie to zjawisko zachodzące:
Pytanie 13 Wypadki drogowe, podczas których dochodzi do najechania na pieszego są przyczyną, która ma miejsce najczęściej. Ile procent wypadków powstaje z tej przyczyny?
Pytanie 14 Profilaktyka pożarowa to:
Pytanie 15 Przy jakim ciśnieniu w butli powinien włączyć się sygnał akustyczny informujący o rezerwie powietrza: