z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Podaj w kolejności najważniejsze elementy mające wpływ na dobrze przeprowadzoną akcję.
Pytanie 2 Drogi pożarowe w lasach to:
Pytanie 3 Sieć radiowa to:
Pytanie 4 Na co należy uważać przy używaniu gaśnic śniegowych:
Pytanie 5 Czy osoba niepełnoletnia może obsługiwać piłę?
Pytanie 6 Gdzie jest Montowa stacja DSP-52?
Pytanie 7 Zaznacz prawidłowy ogólny podział agregatów
Pytanie 8 Najaśnice na masztach:
Pytanie 9 Zbiornik gazu LPG zlokalizowany jest w samochodach osobowych zwykle:
Pytanie 10 Poszycie kadłuba śmigłowca możemy ciąć:
Pytanie 11 W wypadkach drogowych w Polsce ginie rocznie ok.:
Pytanie 12 Czy samochodem pożarniczym możne przemieszczą się więcej osób niż zakłada to producent pojazdu?
Pytanie 13 Do jakiej grupy zaliczamy pożary materiałów stałych pochodzenia organicznego:
Pytanie 14 Wymień część nie wchodzącą w skład aparatu powietrznego:
Pytanie 15 Jakiej wartości mocy znamionowej agregatu, nie powinna przekraczać suma obciążenia odbiornikami ?