';

z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Na co należy uważać przy używaniu gaśnic śniegowych:
Pytanie 2 W celu utrzymania wysokiej zdolności do prowadzenia działań jednostka powinna posiadać zabezpieczenia logistyczne w postaci:
Pytanie 3 Na stanowisku węzłów, pętlę z półwęzłem na prądownicy wykonuje:
Pytanie 4 Kierunek wiatru:
Pytanie 5 Podstawowym dokumentem metodycznym dowódcy prowadzącym szkolenie jest:
Pytanie 6 W czasie prowadzenia rozpoznania na miejscu wypadku drogowego najważniejszym elementem jest sprawdzenie:
Pytanie 7 Gdzie nie należy stosować agregatów z silnikami spalinowymi?
Pytanie 8 Czy podczas jazdy alarmowej pojazdem pożarniczym trzeba mieć zapięte pasy bezpieczeństwa?
Pytanie 9 Ciśnienie robocze w aparatach nadciśnieniowych wynosi:
Pytanie 10 W aparacie gotowym do pracy najmniejsze ciśnienie powietrza jakie może wskazywać manometr w butli o ciśnieniu roboczym bar?
Pytanie 11 Agregaty mobilne to takie, które:
Pytanie 12 Czy samochodem pożarniczym możne przemieszczą się więcej osób niż zakłada to producent pojazdu?
Pytanie 13 Przyczyną pożarów spowodowanymi przez urządzenia grzejne są najczęściej:
Pytanie 14 Zadaniem roty I w konkurencji ćwiczenie bojowe jest:
Pytanie 15 Piana średnia to piana o liczbie spienienia Ls:


Pożarów - 166 W ubiegłym roku - 127
Miejscowych zagrożeń - 368 W ubiegłym roku - 281
Alarmów fałszywych - 42 W ubiegłym roku - 11
Poza powiatem - 5 W ubiegłym roku - 7
Interwencji ogółem - 589 W ubiegłym roku - 429

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict