z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W aparacie gotowym do pracy najmniejsze ciśnienie powietrza jakie może wskazywać manometr w butli o ciśnieniu roboczym 300 bar?
Pytanie 2 Dowódcą uroczystości podczas uroczystego apelu w jednostce jest:
Pytanie 3 Ewakuację ludzi podejmujemy z chwilą:
Pytanie 4 Podczas prowadzenia działań ratownictwa drogowego oznakowania i zabezpieczenie terenu zdarzenia:
Pytanie 5 Który z podanych niżej elementów rozpoznanie wstępnego pożaru jest najważniejszy?
Pytanie 6 Zaznacz prawidłową kolejność zadań warunkujących prawidłową realizację szkolenia w OSP:
Pytanie 7 Wskaż poprawny podział rodzajów szkoleń obowiązujących w OSP.
Pytanie 8 Najważniejszym obowiązkiem dowódcy zastępu w trakcie prowadzenia działań ratowniczych jest:
Pytanie 9 Ugrupowanie marszowe to:
Pytanie 10 Czy podczas pacy urządzeniami hydraulicznymi strażak musi być w ubraniu specjalnym i hełmie z opuszczonym wizjerem oraz w rękawicach?
Pytanie 11 Jaką technikę zastosujesz do uwolnienia nóg kierowcy?
Pytanie 12 Wymień część nie wchodzącą w skład aparatu powietrznego:
Pytanie 13 Zaznacz prawidłowy ogólny podział pomp
Pytanie 14 W czasie alarmu w ciasnym garażu załoga?
Pytanie 15 Kryptonim radiowy "RATUNEK" oznacza: