z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Co to jest zawór odcinający?
Pytanie 2 Jakim środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem:
Pytanie 3 Pożar jest to:
Pytanie 4 Numer ewidencyjny zdarzenia to:
Pytanie 5 Poszycie kadłuba śmigłowca możemy ciąć:
Pytanie 6 Przebieg szkolenia w OSP rejestrowany powinien być:
Pytanie 7 Do gaszenia palących się metali (sód, potas, magnez) użyjesz:
Pytanie 8 Z jakiego samochodu podczas działań ratowniczych nie wolno wyjmować kluczyków ze stacyjki ani odłączać akumulatora?
Pytanie 9 Sposoby podawania wody na duże odległości:
Pytanie 10 Gdzie jest Montowa stacja DSP-52?
Pytanie 11 Kto w OSP określa skład strażaków mogących czynnie uczestniczyć w działaniach ratowniczo- gaśniczych w ramach JOT OSP?
Pytanie 12 Holmatro „combi" to:
Pytanie 13 W czasie usuwania przednich drzwi samochodu osobowego, tylne muszą być:
Pytanie 14 Czy dopuszcza się kierowanie działaniem ratowniczym przez więcej niż 1 osobę?
Pytanie 15 Nieprawidłowe przekazanie prądownicy uznawane jest jako błąd: