z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W którym punkcie ostrzy nożyc siła cięcia jest najwyższa?
Pytanie 2 Przebieg szkolenia w OSP rejestrowany powinien być:
Pytanie 3 Dzieci wyciągane z samochodu:
Pytanie 4 Długość węży W52 w rozwinięciu bojowym powinna wynosić (wersja MDP-1/2010):
Pytanie 5 Kryptonim radiowy "RATUNEK" oznacza:
Pytanie 6 Przyjechałeś do zdarzenia. W zgłoszeniu była informacja o butli z acetylenem w środowisku pożaru:
Pytanie 7 Ewakuację ludzi podejmujemy z chwilą:
Pytanie 8 Co oznacza symbol A 32/8 ?
Pytanie 9 Czy dopuszcza się kierowanie działaniem ratowniczym przez więcej niż 1 osobę?
Pytanie 10 Podstawowym systemem informacyjnym stosowanym w obrocie towarów niebezpiecznych na terenie Europy jest:
Pytanie 11 Podstawowym dokumentem dowódcy OSP określającym zasady bhp prowadzonego szkolenia praktycznego jest:
Pytanie 12 Czy w okresie zimowym po każdorazowej pracy autopompy trzeba ją odwonić?
Pytanie 13 Dowódca (dysponent) pojazdu pożarniczego:
Pytanie 14 Gdzie nie należy stosować agregatów z silnikami spalinowymi?
Pytanie 15 Holmatro „combi" to: