z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Gdzie nie należy stosować agregatów z silnikami spalinowymi?
Pytanie 2 Pewnym wczesnym kryterium śmierci klinicznej jest:
Pytanie 3 W przypadku jednoczesnego przybycia na miejsce zdarzenia OSP i PSP, zobowiązany do przejęcia kierowania jest:
Pytanie 4 Najważniejszym obowiązkiem dowódcy zastępu w trakcie prowadzenia działań ratowniczych jest:
Pytanie 5 Kto ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa pożarowego na terenie zakładu:
Pytanie 6 W jakiej sytuacji dowódca OSP może odstąpić od zabezpieczenia terenu prowadzonych działań ratownictwa drogowego.
Pytanie 7 Ile mamy stopni redukcji ciśnienia w aparacie ODO?
Pytanie 8 Podczas jazdy do zdarzenia jako dowódca zastępu powinien prowadzić korespondencję radiową na kanale radiowym:
Pytanie 9 Zaznacz kryteria, jakie obowiązują strażaka OSP, mogącego brać udział w działaniach ratowniczych.
Pytanie 10 W którym punkcie ostrzy nożyc siła cięcia jest najwyższa?
Pytanie 11 Ze względu na sposób wytwarzania pian dzielimy je na:
Pytanie 12 Jakie elementy stanowią strukturę nośną samochodu osobowego?
Pytanie 13 Dowódcą uroczystości podczas uroczystego apelu w jednostce jest:
Pytanie 14 Przy jakiej wartości ciśnienia włączy się sygnalizator akustyczny?
Pytanie 15 Prewencja w ochronie przeciwpożarowej to: