';

z kursów dla OSP

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W czasie alarmu w ciasnym garażu załoga?
Pytanie 2 Kierowca włącza sygnały uprzywilejowania pojazdu:
Pytanie 3 Miejsca umiejscowienia poduszki w samochodach są oznakowane napisem:
Pytanie 4 Czym chłodzone są silniki dwusuwowe wykorzystywane w piłach
Pytanie 5 Do konserwacji sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych i ładowania butli wymagane jest pomieszczenie:
Pytanie 6 W czasie wykonywania działań ratowniczych przez strażaków strefie zadymionej w budynku, głównym ich zabezpieczenia powinno być:
Pytanie 7 W czasie usuwania przednich drzwi samochodu osobowego, tylne muszą być:
Pytanie 8 Statut Ochotniczych Straży Pożarnych nie określa:
Pytanie 9 Jakim środkiem gaśniczym nie wolno gasić urządzeń i instalacji elektrycznych pod napięciem:
Pytanie 10 Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia związane zz organizacją ochrony przeciwpożarowej w Polsce jest:
Pytanie 11 Rozpoczęcie jazdy pojazdem pożarniczym następuje wyłącznie:
Pytanie 12 Przyczyną pożarów spowodowanymi przez urządzenia grzejne są najczęściej:
Pytanie 13 Nieprawidłowe przekazanie prądownicy uznawane jest jako błąd:
Pytanie 14 Natychmiastową ewakuację zastosujesz, gdy ofiara:
Pytanie 15 W skład armatury do podania piany wchodzi między innymi:


Pożarów - 221 W ubiegłym roku - 215
Miejscowych zagrożeń - 708 W ubiegłym roku - 610
Alarmów fałszywych - 63 W ubiegłym roku - 22
Poza powiatem - 14 W ubiegłym roku - 11
Interwencji ogółem - 1006 W ubiegłym roku - 862

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict