TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Z kolegą zaczynasz resuscytację. Kolega pyta, czy na pewno należy wdrożyć CPR? Co musisz sprawdzić, by stwierdzić, że decyzja jest słuszna?
Pytanie 2 Osobie, która uległa podtopieniu, po wyjęciu z wody należy:
Pytanie 3 Do zadań koordynatora medycznych działań ratowniczych KSRG należy:
1) nadzorowanie działań ratowniczych w zakresie kpp prowadzonych przez podmioty i ratowników systemu na miejscu zdarzenia ;
2) udzielanie pierwszej pomocy kwalifikowanej poszkodowanym;
3) prowadzenie i ewentualne nadzorowanie segregacji, jako procesu określania priorytetów terapeutyczno-transportowych;
4) przedstawianie kierującemu działaniem ratowniczym opinii dotyczących zabezpieczenia uczestników działań ratowniczych pod względem medycznym;
5) transport poszkodowanych z kodem czerwonym do specjalistycznej placówki służby zdrowia.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 4 Nudności i wymioty u poszkodowanego w wypadku drogowym:
Pytanie 5 Podawanie tlenu poszkodowanemu jest w określonych sytuacjach bezwzględnie konieczne. Spośród niżej przedstawionych wersji wybierz właściwą:
1) tlen podawać można tylko poszkodowanemu, znajdującemu się w pozycji leżącej;
2) podawanie tlenu jest podstawowym działaniem w zatruciach wziewnych;
3) aby uzyskać ok. 100% stężenie tlenu podawanego dorosłemu przez maskę do tlenoterapii należy zastosować przepływ minimum 6 litrów na minutę;
4) tlen jest szkodliwy przy dłuższym stosowaniu;
5) zestaw do tlenoterapii biernej powinien posiadać rezerwuar.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 6 Na przystanku autobusowym leży na brzuchu mężczyzna w wieku ok. 55 lat:
Pytanie 7 Kołnierz ortopedyczny służy do:
Pytanie 8 Osobę we wstrząsie zabezpieczamy przed wychłodzeniem folią życia, należy ja ułożyć:
Pytanie 9 Kiedy można przerwać ocenę wstępną?
Pytanie 10 W trakcie oczekiwania na zespół ratownictwa medycznego po pomyślnym dokonaniu defibrylacji i powrocie oznak krążenia u poszkodowanego:
Pytanie 11 Ranę kłutą klatki piersiowej na miejscu zdarzenia zaopatrzysz:
Pytanie 12 Wskaż odpowiedź fałszywą:
Pytanie 13 Niska temperatura wody, w której przebywał poszkodowany powoduje, że:
Pytanie 14 Od udzielających wsparcia psychicznego poszkodowany oczekuje:
Pytanie 15 U 6-letniej ofiary wypadku samochodowego, podejrzewasz uraz kręgosłupa szyjnego. Dziecko nieprzytomne, oddech płytki, z wysiłkiem, słychać charczenie. Częstość oddechów 30/min. Aby udrożnić drogi oddechowe musisz wykonać następujący manewr: