';

TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Testy z tego działu na Twojej stronie www (skopiuj poniższy kod):
<script type="text/javascript" src="http://www.straz.swiebodzin.pl/testy_medyczne/testy-medyczne.js"></script>

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W czasie prowadzenia u poszkodowanego oddechu zastępczego przy użyciu maski twarzowej i worka samorozprężalnego, należy pamiętać o dołączeniu do zestawu rezerwuaru tlenowego. Ma to na celu:
Pytanie 2 Złamanie otwarte:
Pytanie 3 Badanie poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinno być dokonywane:
Pytanie 4 Podawanie tlenu poszkodowanemu jest w określonych sytuacjach bezwzględnie konieczne. Spośród niżej przedstawionych wersji wybierz właściwą:
1) tlen podawać można tylko poszkodowanemu, znajdującemu się w pozycji leżącej;
2) podawanie tlenu jest podstawowym działaniem w zatruciach wziewnych;
3) aby uzyskać ok. 100% stężenie tlenu podawanego dorosłemu przez maskę do tlenoterapii należy zastosować przepływ minimum 6 litrów na minutę;
4) tlen jest szkodliwy przy dłuższym stosowaniu;
5) zestaw do tlenoterapii biernej powinien posiadać rezerwuar.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 5 Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące informacji o tlenku węgla:
Pytanie 6 Dla ratownika różnica pomiędzy transportem a ewakuacją polega na tym, że:
Pytanie 7 Jakie będzie twoje postępowanie u poszkodowanego, który w wyniku wypadku samochodowego doznał urazu z raną tłuczoną głowy, z przejściową utratą świadomości i przebywa nadal w samochodzie?
Pytanie 8 Prawdziwe stwierdzenie to:
Pytanie 9 Spośród niżej wymienionych czynności ratowniczych, wskaż priorytetowe:
Pytanie 10 U poszkodowanego po urazie głowy z ucha wycieka powoli różowo podbarwiony płyn. Podaj właściwy sposób postępowania:
Pytanie 11 Przy podejrzeniu zatrucia cyjanowodorem poszkodowanego, który ma ślady wymiocin na ustach możemy:
Pytanie 12 Wskaż odpowiedź fałszywą:
Pytanie 13 U poszkodowanych urazowych wsparcie psychiczne może prowadzić ratownik:
Pytanie 14 Przed przystąpieniem do badania wstępnego u poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi należy:
Pytanie 15 Ranę kłutą klatki piersiowej na miejscu zdarzenia zaopatrzysz:


Pożarów - 18 W ubiegłym roku - 27
Miejscowych zagrożeń - 71 W ubiegłym roku - 21
Alarmów fałszywych - 3 W ubiegłym roku - 8
Poza powiatem - 2 W ubiegłym roku - 0
Interwencji ogółem - 94 W ubiegłym roku - 56

Copyright ©1999-2015 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict