TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W przypadku udzielania pomocy w oparzeniu, miejsce urazu należy schłodzić bieżącą wodą lub użyć opatrunku hydrożelowego. Cechą takiego postępowania jest to, że:
Pytanie 2 Wypełnione żyły szyjne mogą sugerować np.:
Pytanie 3 Ocenę oddechu poszkodowanego prowadzimy przez:
Pytanie 4 Krwotok tętniczy zaopatrujemy w pierwszej kolejności :
Pytanie 5 Przed przystąpieniem do badania wstępnego u poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi należy:
Pytanie 6 Kiedy można przerwać ocenę wstępną?
Pytanie 7 Z kolegą zaczynasz resuscytację. Kolega pyta, czy na pewno należy wdrożyć CPR? Co musisz sprawdzić, by stwierdzić, że decyzja jest słuszna?
Pytanie 8 Od udzielających wsparcia psychicznego poszkodowany oczekuje:
Pytanie 9 Postępowanie z poszkodowanym, który w czasie pożaru wyskoczył z III piętra i doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym oraz jest nieprzytomny, z zachowanym krążeniem i oddechem, w pierwszej kolejności obejmuje:
Pytanie 10 Poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi obraca się podczas wymiotów:
Pytanie 11 Przy przepływie 15 l/min zawartość butli o pojemności 2,7 litra wypełnionej tlenem sprężonym do 150 atmosfer wystarczy na:
Pytanie 12 Jednym z pierwszych objawów zatrucia tlenkiem węgla jest/są:
Pytanie 13 Worek samorozprężalny posiada następujące zalety, z wyjątkiem:
Pytanie 14 Rurkę ustno-gardłową zastosujesz:
Pytanie 15 W przypadku rozpoznania wstrząsu krwotocznego postępowanie przeciwwstrząsowe obejmuje: