TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u poszkodowanego:
1) zaburzeń świadomości;
2) przyśpieszonego tętna;
3) zaczerwienienia skóry;
4) sinicy twarzy.

Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 2 Przed przystąpieniem do badania wstępnego u poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi należy:
Pytanie 3 Niepokój, szybki oddech, słabo wyczuwalne tętno, bladość, zimny pot na twarzy, to objawy:
Pytanie 4 U dorosłych pacjentów prowadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowej w obserwowanym zatrzymaniu krążenia rozpoczynamy od:
Pytanie 5 Wskaż zdanie prawdziwe:
Pytanie 6 Podczas udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej poszkodowanemu zabronione jest (wskaż odpowiedź fałszywą):
Pytanie 7 W przypadku krwotoku u poszkodowanego występują pewne charakterystyczne objawy. Wskaż, który z niżej wymienionych objawów raczej nie wystąpi u takiego poszkodowanego:
Pytanie 8 Przed przyklejeniem elektrod defibrylatora:
Pytanie 9 Poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi obraca się podczas wymiotów:
Pytanie 10 Podczas prac budowlanych jeden z pracowników został ochlapany wapnem w okolicy twarzy, poprawna kolejność postępowania to:
1) opłukanie twarzy wodą w celu usunięcia substancji;
2) starcie suchą szmatką zaprawy z twarzy i okolicy oczu;
3) usunięcie poszkodowanego ze strefy zagrożenia;
4) delikatne przemywanie wodą, najlepiej mineralną;
5) zdecydowane przemywanie oczu bieżącym strumieniem wody.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 11 Osobę po spożyciu dużej ilości alkoholu, należy:
Pytanie 12 Przy oparzeniach termicznych dłoni istotnymi elementami działań ratowniczych są:
1) schładzanie bieżącą wodą do 15-20 min. lub ustąpienia bólu;
2) zdjęcie biżuterii z palców;
3) okrycie rany oparzeniowej po schłodzeniu jałowym opatrunkiem.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 13 Postępowanie z poszkodowanym, który w czasie pożaru wyskoczył z III piętra i doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym oraz jest nieprzytomny, z zachowanym krążeniem i oddechem, w pierwszej kolejności obejmuje:
Pytanie 14 Powierzchnia dłoni u dorosłego to:
Pytanie 15 Najdogodniejszą pozycją dla poszkodowanych po urazie brzucha jest pozycja: