TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Prowadzący ocenę wstępną podchodzi w miarę możliwości do poszkodowanego:
Pytanie 2 Wykonujesz resuscytację u 5-letniego dziecka z zatrzymaniem czynności serca. Którą z technik masażu pośredniego serca powinieneś zastosować?
Pytanie 3 Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi szyi nie dokonujemy (wskaż odpowiedź fałszywą):
Pytanie 4 U osoby, która uskarżała się na ból w kl. piersiowej doszło w Twojej obecności do utraty przytomności i osunięcia na podłogę:
Pytanie 5 Właściwy rozmiar rurki ustno-gardłowej dla poszkodowanego nieprzytomnego wyznacza odleg łość:
Pytanie 6 Ocena stanu poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinna przebiegać:
Pytanie 7 Twoje biuro sponsoruje kurs pierwszej pomocy, podczas którego pracownicy uczą się resuscytacji (CPR) i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (AED). Ty uważasz, że:
Pytanie 8 W przypadku krwotoku u poszkodowanego występują pewne charakterystyczne objawy. Wskaż, który z niżej wymienionych objawów raczej nie wystąpi u takiego poszkodowanego:
Pytanie 9 Elektrody AED:
Pytanie 10 Kierownik firmy, w której pracujesz jest 50- letnim, otyłym mężczyzną. Do tej pory nie chorował na serce. Aktualnie zaczął uskarżać się na nagły, ostry ból w klatce piersiowej, który trwa od ponad 5 minut. Jak powinieneś postąpić?
Pytanie 11 Najpoważniejsze zagrożenie w przypadku odmy wentylowej to:
Pytanie 12 Zdarzenie masowe to zdarzenie o znacznej dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniami na medyczne działania ratownicze realizowane w trybie natychmiastowym a możliwościami:
Pytanie 13 Po zbadaniu szyi i założeniu ewentualnych opatrunków można:
Pytanie 14 Jednym z pierwszych objawów zatrucia tlenkiem węgla jest/są:
Pytanie 15 Z kolegą zaczynasz resuscytację. Kolega pyta, czy na pewno należy wdrożyć CPR? Co musisz sprawdzić, by stwierdzić, że decyzja jest słuszna?