TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u poszkodowanego:
Pytanie 2 U poszkodowanego, który nie reaguje na głos ani bodźce bólowe, ustalono szereg obrażeń i objawów. Zaznacz, który objaw (lub grupa objawów), albo obrażenie Twoim zdaniem jest najbardziej niepokojący i może wskazywać na potencjalne zagrożenie jego życia:
Pytanie 3 Zdarzenie masowe to zdarzenie o znacznej dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniami na medyczne działania ratownicze realizowane w trybie natychmiastowym a możliwościami:
Pytanie 4 Określona w procesie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu masowym grupa czerwona to grupa o najwyższym priorytecie:
Pytanie 5 Po wyjściu z kąpieli osoba zgłasza nudności i wymioty, zawroty głowy, podejrzewasz:
Pytanie 6 Przyczyna wstrząsu hipowolemicznego to:
Pytanie 7 Zadania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowane przez ratowników KSRG:
Pytanie 8 Podczas prac przeładunkowych jeden z pracowników został oblany ługiem sodowym, wskaż prawidłowe postępowanie:
1) natychmiast polewasz wodą poszkodowanego;
2) usuwasz w miejsce bezpieczne poszkodowanego;
3) zdejmujesz odzież z poszkodowanego;
4) posypujesz piachem ubranego poszkodowanego- piach wchłania ług sodowy;
5) spłukujesz poszkodowanego i wzywasz pomoc.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 9 Jeżeli pierwszy oddech ratowniczy nie powoduje uniesienia się klatki piersiowej, należy wykonać następujące czynności, z wyjątkiem:
Pytanie 10 Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi szyi nie dokonujemy (wskaż odpowiedź fałszywą):
Pytanie 11 Kobieta 24-letnia połknęła garść pigułek nasennych około 30-45 minut temu. Znajdujesz ją nieprzytomną, wykonującą sporadyczne, łapiące powietrze, oddechy. Jej tętno jest szybkie i dobrze wypełnione. Co powinieneś zrobić?
Pytanie 12 Wykonujesz CPR u półrocznego dziecka z zatrzymaniem czynności serca. Którą z technik masażu powinieneś zastosować?
1) uciskanie klatki piersiowej jedną dłonią, masując z częstotliwością około 100 uciśnięć na minutę;
2) uciskanie klatki piersiowej dwoma palcami jednej ręki tak, by uginanie mostka, nie przekraczało około 1,5 cm;
3) uciskanie dolnego odcinka mostka tylko dwoma palcami;
4) uciskanie klatki piersiowej 15x, a następnie wykonanie 3 wolnych wdechów;
5) uciskanie klatki piersiowej z częstotliwością około 120 na minutę.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 13 W ocenie wstępnej osoby poszkodowanej bierzemy pod uwagę:
Pytanie 14 Podczas badania poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi w pierwszej kolejności należy znaleźć:
Pytanie 15 Przy oparzeniu parą wodną obu rąk należy: