TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Będąc świadkiem napadu drgawek u chorego na ulicy należy:
Pytanie 2 Przed przystąpieniem do badania wstępnego u poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi należy:
Pytanie 3 W założeniach taktycznych ratownictwa medycznego w zdarzeniach na drogach, wykonanie dostępu oznacza:
Pytanie 4 Opatrunek uciskowy stosuje się:
Pytanie 5 U osoby, która jest nieprzytomna, śpiączkę cukrzycową rozpoznasz na podstawie:
Pytanie 6 W przypadku krwotoku u poszkodowanego występują pewne charakterystyczne objawy. Wskaż, który z niżej wymienionych objawów raczej nie wystąpi u takiego poszkodowanego:
Pytanie 7 W celu uciskania klatki piersiowej podczas pośredniego masażu serca, ręce układamy:
Pytanie 8 Osobie, która uległa podtopieniu, po wyjęciu z wody należy:
Pytanie 9 Spośród niżej wymienionych czynności ratowniczych, wskaż priorytetowe:
Pytanie 10 Badanie poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinno być dokonywane:
Pytanie 11 W strefie dokonywania defibrylacji:
Pytanie 12 Podczas oceny wstępnej i badania przy poszkodowanym drugi ratownik:
Pytanie 13 Poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi obraca się podczas wymiotów:
Pytanie 14 Kierownik firmy, w której pracujesz jest 50- letnim, otyłym mężczyzną. Do tej pory nie chorował na serce. Aktualnie zaczął uskarżać się na nagły, ostry ból w klatce piersiowej, który trwa od ponad 5 minut. Jak powinieneś postąpić?
Pytanie 15 W stosunku do osoby, która w wyniku zatrucia straciła przytomność podejmiesz następujące czynności: