';

TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Testy z tego działu na Twojej stronie www (skopiuj poniższy kod):
<script type="text/javascript" src="http://www.straz.swiebodzin.pl/testy_medyczne/testy-medyczne.js"></script>

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jednym z pierwszych objawów zatrucia tlenkiem węgla jest/są:
Pytanie 2 Nawrót kapilarny badamy uciskając:
Pytanie 3 Właściwy rozmiar rurki ustno-gardłowej dla poszkodowanego nieprzytomnego wyznacza odleg łość:
Pytanie 4 W przypadku niedrożności nosa sztuczną wentylację prowadzimy
Pytanie 5 Oparzenie ciężkie to:
Pytanie 6 Określona w procesie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu masowym grupa czerwona to grupa o najwyższym priorytecie:
Pytanie 7 Rurkę ustno-gardłową zastosujesz:
Pytanie 8 Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?
Pytanie 9 Podczas smażenia frytek doszło do ochlapania gorącym olejem całej dłoni, skuteczne postępowanie będzie polegało na:
1) natychmiastowym odsunięciu poszkodowanego od naczynia z olejem;
2) umyciu ręki pod bieżącą wodą z użyciem detergentu by zmyć olej;
3) chłodzeniu ręki pod bieżącą wodą ok. 15 min;
4) trzymaniu ręki w wiadrze z wodą;
5) polewaniu ręki alkoholem, bo świetnie odprowadza ciepło.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 10 Wykonujesz resuscytację z udziałem kolegi. Jak często powinieneś uciskać klatkę piersiową?
Pytanie 11 Przy oparzeniu parą wodną obu rąk należy:
Pytanie 12 Jeśli podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi głowy zauważysz wyciekające płyny z uszu i nosa, to:
Pytanie 13 Pierwszy ratownik, który stabilizuje głowę (wskaż odpowiedź fałszywą):
Pytanie 14 Po wyjściu z kąpieli osoba zgłasza nudności i wymioty, zawroty głowy, podejrzewasz:
Pytanie 15 W wyniku wypadku osoba leży na ulicy. Stwierdzasz ranę tłuczoną głowy, złamanie kości 2 goleni na tej samej wysokości i stłuczenie barku. Stojący obok samochód ma zbitą przednią szybę i wgniecioną maskę. Najbardziej prawdopodobną przyczyną obrażeń jest:


Pożarów - 201 W ubiegłym roku - 187
Miejscowych zagrożeń - 638 W ubiegłym roku - 513
Alarmów fałszywych - 57 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 919 W ubiegłym roku - 736

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict