TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Zabronione jest podczas udzielania wsparcia psychicznego poszkodowanemu (wskaż odpowiedź fałszywą):
Pytanie 2 Przy oparzeniach termicznych dłoni istotnymi elementami działań ratowniczych są:
1) schładzanie bieżącą wodą do 15-20 min. lub ustąpienia bólu;
2) zdjęcie biżuterii z palców;
3) okrycie rany oparzeniowej po schłodzeniu jałowym opatrunkiem.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 3 Niska temperatura wody, w której przebywał poszkodowany powoduje, że:
Pytanie 4 Elektrody AED:
Pytanie 5 Jeśli podczas próby stabilizacji kręgosłupa szyjnego występują opory lub bolesność, to:
Pytanie 6 Prowadzący ocenę wstępną podchodzi w miarę możliwości do poszkodowanego:
Pytanie 7 Przy oparzeniach elektrycznych najważniejsze dla poszkodowanego są:
Pytanie 8 Najdogodniejszą pozycją dla poszkodowanych po urazie brzucha jest pozycja:
Pytanie 9 Krwotok tętniczy można próbować odróżnić od żylnego na podstawie:
Pytanie 10 W przypadku niedrożności nosa sztuczną wentylację prowadzimy
Pytanie 11 Poszkodowany wydolny krążeniowo i oddechowo z zamkniętym złamaniem goleni, u którego po kilkunastu minutach po segregacji pierwotnej rozwinęły się objawy wstrząsu, należy do grupy:
Pytanie 12 Kołnierz szyjny służy do:
Pytanie 13 Podczas prac budowlanych jeden z pracowników został ochlapany wapnem w okolicy twarzy, poprawna kolejność postępowania to:
1) opłukanie twarzy wodą w celu usunięcia substancji;
2) starcie suchą szmatką zaprawy z twarzy i okolicy oczu;
3) usunięcie poszkodowanego ze strefy zagrożenia;
4) delikatne przemywanie wodą, najlepiej mineralną;
5) zdecydowane przemywanie oczu bieżącym strumieniem wody.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 14 Usłyszałeś, że w sklepie jest podłożona bomba, natychmiast:
Pytanie 15 W postępowaniu z nieprzytomnym dorosłym nieurazowym, wezwanie pomocy powinno nastąpić: