TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Prowadzący ocenę wstępną podchodzi w miarę możliwości do poszkodowanego:
Pytanie 2 Poszkodowany wydolny krążeniowo i oddechowo z zamkniętym złamaniem goleni, u którego po kilkunastu minutach po segregacji pierwotnej rozwinęły się objawy wstrząsu, należy do grupy:
Pytanie 3 Utrata przytomności jest niebezpieczna, ponieważ:
Pytanie 4 Jeżeli pierwszy oddech ratowniczy nie powoduje uniesienia się klatki piersiowej, należy wykonać następujące czynności, z wyjątkiem:
Pytanie 5 Przed przystąpieniem do badania wstępnego u poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi należy:
Pytanie 6 Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi, plecy poszkodowanego można zbadać, gdy:
Pytanie 7 W strefie dokonywania defibrylacji:
Pytanie 8 W przypadku złamania goleni but zdejmujemy:
Pytanie 9 Osobę posypaną nieznaną substancją, gdy zachodzi podejrzenie skażenia należy:
Pytanie 10 Właściwy rozmiar rurki ustno-gardłowej dla poszkodowanego nieprzytomnego wyznacza odleg łość:
Pytanie 11 W autobusie siedzi mężczyzna, skarżący się na ból piekący w kl. piersiowej, jest blady i spocony, oddycha szybko, Twoje działanie będzie polegało na:
Pytanie 12 Pozycja boczna ustalona ma na celu zapewnienie drożnych dróg oddechowych oraz umożliwienie swobodnego wypływu śliny i treści z jamy ustnej. Aby spełniała swoje zadanie muszą być spełnione warunki, z wyjątkiem:
Pytanie 13 Postępowanie z osobą w stanie wychłodzenia - wskaż prawidłową sekwencję działania:
1) przenieść do suchego, ciepłego pomieszczenia i zdjęcie zbędnego ubrania;
2) podać ciepły napój najlepiej z alkoholem- działa rozgrzewająco;
3) kontrola podstawowych czynności życiowych;
4) zdecydowanymi ruchami rozcierać miejsca wychłodzone lub zalecić gimnastykę;
5) ułożyć w pozycji poziomej, ograniczyć ruch i ogrzewać biernie.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 14 Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące informacji o tlenku węgla:
Pytanie 15 Wsparcie psychiczne poszkodowanych powinno: