';

TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Testy z tego działu na Twojej stronie www (skopiuj poniższy kod):
<script type="text/javascript" src="http://www.straz.swiebodzin.pl/testy_medyczne/testy-medyczne.js"></script>

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Wypełnione żyły szyjne mogą sugerować np.:
Pytanie 2 Elektrody AED:
Pytanie 3 Utrata przytomności jest niebezpieczna, ponieważ:
Pytanie 4 Badanie poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinno być dokonywane:
Pytanie 5 W przypadku krwotoku u poszkodowanego występują pewne charakterystyczne objawy. Wskaż, który z niżej wymienionych objawów raczej nie wystąpi u takiego poszkodowanego:
Pytanie 6 W ocenie wstępnej osoby poszkodowanej bierzemy pod uwagę:
Pytanie 7 Poszkodowanemu w hipotermii należy zapewnić pozycję:
Pytanie 8 Zbliżasz się do osoby dorosłej, która leży na podłodze. Nie ma nikogo innego w pobliżu. Jak powinieneś postąpić?
Pytanie 9 U niektórych poszkodowanych nieprzytomnych, ale oddychających stosuje się pozycję bezpieczną. Wybierz twierdzenie fałszywe:
Pytanie 10 Oparzenie II° charakteryzuje się:
Pytanie 11 W razie zwichnięcia stawu należy:
Pytanie 12 Pierwszy ratownik, który stabilizuje głowę (wskaż odpowiedź fałszywą):
Pytanie 13 U poszkodowanych urazowych wsparcie psychiczne może prowadzić ratownik:
Pytanie 14 Czy jest różnica w postępowaniu z osoba oparzoną silnym kwasem lub silną zasadą?
Pytanie 15 W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u poszkodowanego:


Pożarów - 212 W ubiegłym roku - 197
Miejscowych zagrożeń - 661 W ubiegłym roku - 529
Alarmów fałszywych - 59 W ubiegłym roku - 20
Poza powiatem - 10 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 957 W ubiegłym roku - 764

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict