TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W celu uciskania klatki piersiowej podczas pośredniego masażu serca, ręce układamy:
Pytanie 2 Wykonujesz resuscytację u 5-letniego dziecka z zatrzymaniem czynności serca. Którą z technik masażu pośredniego serca powinieneś zastosować?
Pytanie 3 Osobę posypaną nieznaną substancją, gdy zachodzi podejrzenie skażenia należy:
Pytanie 4 Zdarzenie masowe to zdarzenie o znacznej dysproporcji pomiędzy zapotrzebowaniami na medyczne działania ratownicze realizowane w trybie natychmiastowym a możliwościami:
Pytanie 5 Elektrody AED umieszczamy:
Pytanie 6 Oparzenie ciężkie to:
Pytanie 7 Jeśli są wskazania u podtopionych z NZK, defibrylację wykonujemy po:
Pytanie 8 Poszkodowanego w wypadku drogowym ewakuuje się z wnętrza pojazdu, gdy:
Pytanie 9 Hipoglikemia to stan:
Pytanie 10 Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące informacji o tlenku węgla:
Pytanie 11 U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez żadnych krwotoków, z widocznym powierzchniowym otarciem skóry głowy, z zachowanym własnym wydolnym oddechem i tętnem - do działań pilnych należy:
1) tlenoterapia;
2) tylko dezynfekcja miejsca urazu i opatrunki;
3) stabilizacja kręgosłupa szyjnego za pomocą kołnierza ortopedycznego;
4) udrożnienie dróg oddechowych z założeniem rurki ustno-gardłowej;
5) prowadzenie oddechu zastępczego 12 na minutę.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 12 Utrata przytomności jest niebezpieczna, ponieważ:
Pytanie 13 Osoba udzielająca pierwszej pomocy, kwalifikowanej pierwszej pomocy oraz podejmująca medyczne czynności ratunkowe korzysta z ochrony przewidzianej prawem.
Pytanie 14 Podawanie tlenu poszkodowanemu jest w określonych sytuacjach bezwzględnie konieczne. Spośród niżej przedstawionych wersji wybierz właściwą:
1) tlen podawać można tylko poszkodowanemu, znajdującemu się w pozycji leżącej;
2) podawanie tlenu jest podstawowym działaniem w zatruciach wziewnych;
3) aby uzyskać ok. 100% stężenie tlenu podawanego dorosłemu przez maskę do tlenoterapii należy zastosować przepływ minimum 6 litrów na minutę;
4) tlen jest szkodliwy przy dłuższym stosowaniu;
5) zestaw do tlenoterapii biernej powinien posiadać rezerwuar.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 15 W czasie prowadzenia u poszkodowanego oddechu zastępczego przy użyciu maski twarzowej i worka samorozprężalnego, należy pamiętać o dołączeniu do zestawu rezerwuaru tlenowego. Ma to na celu: