TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Kołnierz ortopedyczny służy do:
Pytanie 2 Spośród niżej wymienionych czynności ratowniczych, wskaż priorytetowe:
Pytanie 3 Pierwszy ratownik, który stabilizuje głowę (wskaż odpowiedź fałszywą):
Pytanie 4 U osoby, która uskarżała się na ból w kl. piersiowej doszło w Twojej obecności do utraty przytomności i osunięcia na podłogę:
Pytanie 5 W przypadku niedrożności nosa sztuczną wentylację prowadzimy
Pytanie 6 Kwalifikowana pierwsza pomoc to określenie czynności podejmowanych wobec osoby w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego przez ratownika. W rozumieniu Ustawy o Państwowym Ratownictwie Medycznym ratownikiem może być osoba:
1) posiadająca wyłącznie dyplom szkoły lub uczelni medycznej;
2) zatrudniona lub pełniąca służbę w jednostkach współpracujących z systemem ratownictwa medycznego lub będąca członkiem tych jednostek;
3) posiadająca ważne zaświadczenie o ukończeniu kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy i uzyskaniu tytułu ratownika;
4) której stan zdrowia pozwala na udzielanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;
5) posiadająca dyplom ukończenia szkoły medycznej oraz pełną zdolność do czynności prawnych.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 7 W przypadku udzielania pomocy w oparzeniu, miejsce urazu należy schłodzić bieżącą wodą lub użyć opatrunku hydrożelowego. Cechą takiego postępowania jest to, że:
Pytanie 8 Wykonujesz resuscytację u 5-letniego dziecka z zatrzymaniem czynności serca. Którą z technik masażu pośredniego serca powinieneś zastosować?
Pytanie 9 Do często spotykanych objawów zawału m. sercowego należą:
Pytanie 10 Nudności i wymioty u poszkodowanego w wypadku drogowym:
Pytanie 11 Powierzchnia dłoni u dorosłego to:
Pytanie 12 Przy porażeniu prądem i odłączeniu źródła napięcia pierwszą czynnością przy poszkodowanym jest:
Pytanie 13 Dla ratownika różnica pomiędzy transportem a ewakuacją polega na tym, że:
Pytanie 14 Drgawki mogą występować przy:
Pytanie 15 Worek samorozprężalny posiada następujące zalety, z wyjątkiem: