TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 U osoby, która uskarżała się na ból w kl. piersiowej doszło w Twojej obecności do utraty przytomności i osunięcia na podłogę:
Pytanie 2 Zabronione jest podczas udzielania wsparcia psychicznego poszkodowanemu (wskaż odpowiedź fałszywą):
Pytanie 3 Badanie poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinno być dokonywane:
Pytanie 4 Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi brzucha szukamy:
Pytanie 5 Pozycja boczna ustalona ma na celu zapewnienie drożnych dróg oddechowych oraz umożliwienie swobodnego wypływu śliny i treści z jamy ustnej. Aby spełniała swoje zadanie muszą być spełnione warunki, z wyjątkiem:
Pytanie 6 Prawidłowa kolejność postępowania z osobą, która straciła przytomność podczas kąpieli w łazience z piecykiem gazowym:
1) wstrzymując oddech zamkniesz dopływ gazu i otworzysz okno w łazience;
2) ocenisz podstawowe czynności życiowe i udzielisz pomocy w razie potrzeby;
3) wyniesiesz poszkodowanego poza strefę zagrożenia;
4) wezwiesz pogotowie ratunkowe i straż pożarną
5) opuścisz pomieszczenie by Tobie nic się nie stało i wezwiesz pomoc.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 7 Najdogodniejszą pozycją dla poszkodowanych po urazie brzucha jest pozycja:
Pytanie 8 W przypadku niedrożności nosa sztuczną wentylację prowadzimy
Pytanie 9 Przed przyklejeniem elektrod defibrylatora:
Pytanie 10 U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez widocznych obrażeń, z zachowanym własnym charczącym oddechem i oznakami krążenia, po wezwaniu pomocy wykonasz następujące czynności:
1) okrycie kocem termoizolacyjnym;
2) tlenoterapia bierna;
3) założenie rurki ustno-gardłowej;
4) ręczna stabilizacja kręgosłupa szyjnego;
5) udrożnienie dróg oddechowych poprzez wysunięcie żuchwy.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 11 Kobieta 24-letnia połknęła garść pigułek nasennych około 30-45 minut temu. Znajdujesz ją nieprzytomną, wykonującą sporadyczne, łapiące powietrze, oddechy. Jej tętno jest szybkie i dobrze wypełnione. Co powinieneś zrobić?
Pytanie 12 Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi, plecy poszkodowanego można zbadać, gdy:
Pytanie 13 Wsparcie psychiczne poszkodowanego powinno być zastosowane:
Pytanie 14 W przypadku udzielania pomocy w oparzeniu, miejsce urazu należy schłodzić bieżącą wodą lub użyć opatrunku hydrożelowego. Cechą takiego postępowania jest to, że:
Pytanie 15 Poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi obraca się podczas wymiotów: