TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Badanie poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinno być dokonywane:
Pytanie 2 W przypadku udzielania pomocy w oparzeniu, miejsce urazu należy schłodzić bieżącą wodą lub użyć opatrunku hydrożelowego. Cechą takiego postępowania jest to, że:
Pytanie 3 Brak świadomości to stan, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce zewnętrzne. Dla oceny głębokości tego stanu opracowano skalę Glasgow (GCS). Jakie parametry w niej oceniamy?
Pytanie 4 Jakie będzie twoje postępowanie u poszkodowanego, który w wyniku wypadku samochodowego doznał urazu z raną tłuczoną głowy, z przejściową utratą świadomości i przebywa nadal w samochodzie?
Pytanie 5 W przypadku rozpoznania wstrząsu krwotocznego postępowanie przeciwwstrząsowe obejmuje:
Pytanie 6 Podczas prowadzenia podstawowych zabiegów resuscytacyjnych, ocenę stanu poszkodowanego wykonuje się:
Pytanie 7 Wyciek płynu mózgowo-rdzeniowego i/lub krwawienie z uszu u poszkodowanego po urazie:
Pytanie 8 Przy oparzeniach termicznych dłoni istotnymi elementami działań ratowniczych są:
1) schładzanie bieżącą wodą do 15-20 min. lub ustąpienia bólu;
2) zdjęcie biżuterii z palców;
3) okrycie rany oparzeniowej po schłodzeniu jałowym opatrunkiem.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 9 Na dworu PKP przy ławce stoi pakunek, odjechał kolejny pociąg i nie ma właściciela, Twoje postępowanie:
Pytanie 10 Bawisz się z dziećmi w pokoju, gdzie jest dużo zabawek składających się z drobnych części. Nagle, 8-miesięczne niemowlę zaczyna się dusić. Słyszysz świst przy każdej próbie oddechu. Jego kaszel jest cichy i nieefektywny, sinieje. Twoim zdaniem doszło do:
Pytanie 11 U osoby, która uskarżała się na ból w kl. piersiowej doszło w Twojej obecności do utraty przytomności i osunięcia na podłogę:
Pytanie 12 Stosując regułę 9, oparzenie obejmujące obie kończyny dolne u osoby dorosłej stanowi procentową powierzchnię całego ciała:
Pytanie 13 Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?
Pytanie 14 Uszkodzoną kończynę górną możesz unieruchomić:
Pytanie 15 Oddechu zastępczego metodą usta - usta nie wolno wykonywać gdy: