TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Worek samorozprężalny posiada następujące zalety, z wyjątkiem:
Pytanie 2 Jeśli są wskazania u podtopionych z NZK, defibrylację wykonujemy po:
Pytanie 3 Przy oparzeniach termicznych dłoni istotnymi elementami działań ratowniczych są:
1) schładzanie bieżącą wodą do 15-20 min. lub ustąpienia bólu;
2) zdjęcie biżuterii z palców;
3) okrycie rany oparzeniowej po schłodzeniu jałowym opatrunkiem.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 4 Podczas badania poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi w pierwszej kolejności należy znaleźć:
Pytanie 5 Kołnierz szyjny służy do:
Pytanie 6 Określona w procesie segregacji poszkodowanych w zdarzeniu masowym grupa czerwona to grupa o najwyższym priorytecie:
Pytanie 7 Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi, plecy poszkodowanego można zbadać, gdy:
Pytanie 8 Podczas prac budowlanych jeden z pracowników został ochlapany wapnem w okolicy twarzy, poprawna kolejność postępowania to:
1) opłukanie twarzy wodą w celu usunięcia substancji;
2) starcie suchą szmatką zaprawy z twarzy i okolicy oczu;
3) usunięcie poszkodowanego ze strefy zagrożenia;
4) delikatne przemywanie wodą, najlepiej mineralną;
5) zdecydowane przemywanie oczu bieżącym strumieniem wody.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 9 Jesteś świadkiem palenia opon z okazji sobótek:
Pytanie 10 Prawdziwe stwierdzenie to:
Pytanie 11 Postępowanie z poszkodowanym, który w czasie pożaru wyskoczył z III piętra i doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym oraz jest nieprzytomny, z zachowanym krążeniem i oddechem, w pierwszej kolejności obejmuje:
Pytanie 12 Usłyszałeś, że w sklepie jest podłożona bomba, natychmiast:
Pytanie 13 W razie zwichnięcia stawu należy:
Pytanie 14 Postępowanie z osobą w stanie wychłodzenia - wskaż prawidłową sekwencję działania:
1) przenieść do suchego, ciepłego pomieszczenia i zdjęcie zbędnego ubrania;
2) podać ciepły napój najlepiej z alkoholem- działa rozgrzewająco;
3) kontrola podstawowych czynności życiowych;
4) zdecydowanymi ruchami rozcierać miejsca wychłodzone lub zalecić gimnastykę;
5) ułożyć w pozycji poziomej, ograniczyć ruch i ogrzewać biernie.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 15 Będąc świadkiem napadu drgawek u chorego na ulicy należy: