';

TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Testy z tego działu na Twojej stronie www (skopiuj poniższy kod):
<script type="text/javascript" src="http://www.straz.swiebodzin.pl/testy_medyczne/testy-medyczne.js"></script>

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jednym z pierwszych objawów zatrucia tlenkiem węgla jest/są:
Pytanie 2 Ocenę oddechu poszkodowanego prowadzimy przez:
Pytanie 3 Kobieta 24-letnia połknęła garść pigułek nasennych około 30-45 minut temu. Znajdujesz ją nieprzytomną, wykonującą sporadyczne, łapiące powietrze, oddechy. Jej tętno jest szybkie i dobrze wypełnione. Co powinieneś zrobić?
Pytanie 4 Brak czucia bólu stwierdzisz przy oparzeniu:
Pytanie 5 Ratując osobę podtopioną należy pamiętać że - wskaż zdanie prawdziwe:
Pytanie 6 W strefie dokonywania defibrylacji:
Pytanie 7 W postępowaniu z nieprzytomnym dorosłym nieurazowym, wezwanie pomocy powinno nastąpić:
Pytanie 8 Elektrody AED umieszczamy:
Pytanie 9 Pozycja boczna ustalona ma na celu zapewnienie drożnych dróg oddechowych oraz umożliwienie swobodnego wypływu śliny i treści z jamy ustnej. Aby spełniała swoje zadanie muszą być spełnione warunki, z wyjątkiem:
Pytanie 10 Jeśli wystąpią trudności w prowadzeniu skutecznej wentylacji za pomocą maski i worka samorozprężalnego, należy:
1) poprawić ułożenie maski na twarzy poszkodowanego;
2) ponownie spróbować udrożnić drogi oddechowe za pomocą odpowiednich rękoczynów;
3) poczekać z decyzją co, do dalszego postępowania na przybycie lekarza, gdyż możemy zaszkodzić poszkodowanemu;
4) sprawdzić szczelność układu do wentylacji;
5) pomimo trudności kontynuować wentylację, bo każdy manewr sprawdzający to strata czasu.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 11 Rana kłuta brzucha:
Pytanie 12 Przed przystąpieniem do badania wstępnego u poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi należy:
Pytanie 13 Na dworu PKP przy ławce stoi pakunek, odjechał kolejny pociąg i nie ma właściciela, Twoje postępowanie:
Pytanie 14 Prowadzący ocenę wstępną podchodzi w miarę możliwości do poszkodowanego:
Pytanie 15 Organizacja ratownictwa medycznego realizowanego przez podmioty KSRG nie obejmuje:


Pożarów - 190 W ubiegłym roku - 161
Miejscowych zagrożeń - 558 W ubiegłym roku - 455
Alarmów fałszywych - 51 W ubiegłym roku - 15
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 820 W ubiegłym roku - 648

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict