TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Kobieta 24-letnia połknęła garść pigułek nasennych około 30-45 minut temu. Znajdujesz ją nieprzytomną, wykonującą sporadyczne, łapiące powietrze, oddechy. Jej tętno jest szybkie i dobrze wypełnione. Co powinieneś zrobić?
Pytanie 2 Asystolia to:
Pytanie 3 Powierzchnia dłoni u dorosłego to:
Pytanie 4 Jesteś świadkiem palenia opon z okazji sobótek:
Pytanie 5 Jeżeli pierwszy oddech ratowniczy nie powoduje uniesienia się klatki piersiowej, należy wykonać następujące czynności, z wyjątkiem:
Pytanie 6 Kołnierz ortopedyczny służy do:
Pytanie 7 Postępowanie z poszkodowanym, który w czasie pożaru wyskoczył z III piętra i doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym oraz jest nieprzytomny, z zachowanym krążeniem i oddechem, w pierwszej kolejności obejmuje:
Pytanie 8 Wskaż odpowiedź fałszywą:
Pytanie 9 Kołnierz szyjny służy do:
Pytanie 10 Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące informacji o tlenku węgla:
Pytanie 11 Do zadań koordynatora medycznych działań ratowniczych KSRG należy:
1) nadzorowanie działań ratowniczych w zakresie kpp prowadzonych przez podmioty i ratowników systemu na miejscu zdarzenia ;
2) udzielanie pierwszej pomocy kwalifikowanej poszkodowanym;
3) prowadzenie i ewentualne nadzorowanie segregacji, jako procesu określania priorytetów terapeutyczno-transportowych;
4) przedstawianie kierującemu działaniem ratowniczym opinii dotyczących zabezpieczenia uczestników działań ratowniczych pod względem medycznym;
5) transport poszkodowanych z kodem czerwonym do specjalistycznej placówki służby zdrowia.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 12 Niepokój, szybki oddech, słabo wyczuwalne tętno, bladość, zimny pot na twarzy, to objawy:
Pytanie 13 Wskaż czynność, która nie jest elementem procedury udrażniania dróg oddechowych:
Pytanie 14 W przypadku braku szyn Kramera, złamaną goleń:
Pytanie 15 Badanie poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinno być dokonywane: