TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Leżącego poszkodowanego po urazie kręgosłupa ratownik wyposażony w sprzęt medyczny:
Pytanie 2 Jesteś świadkiem palenia opon z okazji sobótek:
Pytanie 3 Na wycieczce w lesie doszło do ukąszenia przez żmiję jednego z uczestników. Należy natychmiast:
Pytanie 4 Jednym z pierwszych objawów zatrucia tlenkiem węgla jest/są:
Pytanie 5 Przy porażeniu prądem i odłączeniu źródła napięcia pierwszą czynnością przy poszkodowanym jest:
Pytanie 6 Rurkę ustno-gardłową zastosujesz:
Pytanie 7 W przypadku krwotoku u poszkodowanego występują pewne charakterystyczne objawy. Wskaż, który z niżej wymienionych objawów raczej nie wystąpi u takiego poszkodowanego:
Pytanie 8 Wskaż zdanie prawdziwe:
Pytanie 9 Wypełnione żyły szyjne mogą sugerować np.:
Pytanie 10 Oddechu zastępczego metodą usta - usta nie wolno wykonywać gdy:
Pytanie 11 W celu uciskania klatki piersiowej podczas pośredniego masażu serca, ręce układamy:
Pytanie 12 Prawdziwe stwierdzenie to:
Pytanie 13 Widziałeś jak koleżanka upadła na korytarzu w pracy. Stwierdziłeś, że jest nieprzytomna. Poprosiłeś drugą osobę, by wezwała pogotowie ratunkowe. Udrożniłeś drogi oddechowe. Aby ocenić czy nieprzytomna oddycha należy:
Pytanie 14 W autobusie siedzi mężczyzna, skarżący się na ból piekący w kl. piersiowej, jest blady i spocony, oddycha szybko, Twoje działanie będzie polegało na:
Pytanie 15 Wsparcie psychiczne poszkodowanych powinno: