TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Zadania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowane przez ratowników KSRG:
Pytanie 2 Wskaż zdanie prawdziwe:
Pytanie 3 Złamanie otwarte:
Pytanie 4 U niektórych poszkodowanych nieprzytomnych, ale oddychających stosuje się pozycję bezpieczną. Wybierz twierdzenie fałszywe:
Pytanie 5 Nawrót kapilarny badamy uciskając:
Pytanie 6 Stabilizując bezprzyrządowo kręgosłup szyjny należy pamiętać, aby:
Pytanie 7 Podczas prac przeładunkowych jeden z pracowników został oblany ługiem sodowym, wskaż prawidłowe postępowanie:
1) natychmiast polewasz wodą poszkodowanego;
2) usuwasz w miejsce bezpieczne poszkodowanego;
3) zdejmujesz odzież z poszkodowanego;
4) posypujesz piachem ubranego poszkodowanego- piach wchłania ług sodowy;
5) spłukujesz poszkodowanego i wzywasz pomoc.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 8 Czynności resuscytacyjne (oddech zastępczy, masaż pośredni serca) przerwiesz w następującej sytuacji:
Pytanie 9 Osobę we wstrząsie zabezpieczamy przed wychłodzeniem folią życia, należy ja ułożyć:
Pytanie 10 Niska temperatura wody, w której przebywał poszkodowany powoduje, że:
Pytanie 11 Poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi obraca się podczas wymiotów:
Pytanie 12 Krwotok tętniczy zaopatrujemy w pierwszej kolejności :
Pytanie 13 Krwotok tętniczy można próbować odróżnić od żylnego na podstawie:
Pytanie 14 W wyniku wypadku autobusu 7 osób zostało poszkodowanych. Określimy to zdarzenie jako:
Pytanie 15 Drgawki mogą występować przy: