TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Kierownik firmy, w której pracujesz jest 50- letnim, otyłym mężczyzną. Do tej pory nie chorował na serce. Aktualnie zaczął uskarżać się na nagły, ostry ból w klatce piersiowej, który trwa od ponad 5 minut. Jak powinieneś postąpić?
Pytanie 2 W razie zwichnięcia stawu należy:
Pytanie 3 Leżącego poszkodowanego po urazie kręgosłupa ratownik wyposażony w sprzęt medyczny:
Pytanie 4 W postępowaniu przeciwwstrząsowym najważniejsze jest:
Pytanie 5 Podczas udzielania kwalifikowanej pomocy medycznej poszkodowanemu zabronione jest (wskaż odpowiedź fałszywą):
Pytanie 6 Do zadań koordynatora medycznych działań ratowniczych KSRG należy:
1) nadzorowanie działań ratowniczych w zakresie kpp prowadzonych przez podmioty i ratowników systemu na miejscu zdarzenia ;
2) udzielanie pierwszej pomocy kwalifikowanej poszkodowanym;
3) prowadzenie i ewentualne nadzorowanie segregacji, jako procesu określania priorytetów terapeutyczno-transportowych;
4) przedstawianie kierującemu działaniem ratowniczym opinii dotyczących zabezpieczenia uczestników działań ratowniczych pod względem medycznym;
5) transport poszkodowanych z kodem czerwonym do specjalistycznej placówki służby zdrowia.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 7 Uszkodzoną kończynę górną możesz unieruchomić:
Pytanie 8 Czas nawrotu kapilarnego:
Pytanie 9 Podczas dokonywania defibrylacji należy:
Pytanie 10 Przy oparzeniach elektrycznych najważniejsze dla poszkodowanego są:
Pytanie 11 Podczas oceny wstępnej i badania przy poszkodowanym drugi ratownik:
Pytanie 12 Częstym powikłaniem masażu serca u osoby z zatrzymaniem oddechu i krążenia, jest/są:
Pytanie 13 Oparzenie III° charakteryzuje się:
Pytanie 14 Złamanie otwarte:
Pytanie 15 Podczas wykonywania defibrylacji: