TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Brak czucia bólu stwierdzisz przy oparzeniu:
Pytanie 2 U 6-letniej ofiary wypadku samochodowego, podejrzewasz uraz kręgosłupa szyjnego. Dziecko nieprzytomne, oddech płytki, z wysiłkiem, słychać charczenie. Częstość oddechów 30/min. Aby udrożnić drogi oddechowe musisz wykonać następujący manewr:
Pytanie 3 U nieprzytomnego poszkodowanego nie stwierdzasz oddechu, ani tętna. Po rozpoczęciu masażu pośredniego serca stwierdzasz, że doszło u niego do złamania kilku żeber. W takiej sytuacji:
Pytanie 4 Badanie chorego z obrażeniami pourazowymi rozpoczynamy po:
Pytanie 5 Brak świadomości to stan, w którym poszkodowany nie reaguje na bodźce zewnętrzne. Dla oceny głębokości tego stanu opracowano skalę Glasgow (GCS). Jakie parametry w niej oceniamy?
Pytanie 6 W przypadku rozpoznania wstrząsu krwotocznego postępowanie przeciwwstrząsowe obejmuje:
Pytanie 7 Prowadzący ocenę wstępną podchodzi w miarę możliwości do poszkodowanego:
Pytanie 8 Określ, która odpowiedź zawiera prawidłową kolejność postępowania z poszkodowanym po urazie w wyniku wypadku samochodowego:
Pytanie 9 Wsparcie psychiczne poszkodowanych powinno:
Pytanie 10 Prawdziwe stwierdzenie to:
Pytanie 11 Elektrody AED:
Pytanie 12 Utrata przytomności jest niebezpieczna, ponieważ:
Pytanie 13 Po wyjściu z kąpieli osoba zgłasza nudności i wymioty, zawroty głowy, podejrzewasz:
Pytanie 14 Bawisz się z dziećmi w pokoju, gdzie jest dużo zabawek składających się z drobnych części. Nagle, 8-miesięczne niemowlę zaczyna się dusić. Słyszysz świst przy każdej próbie oddechu. Jego kaszel jest cichy i nieefektywny, sinieje. Twoim zdaniem doszło do:
Pytanie 15 U nieprzytomnego poszkodowanego, po urazie, bez widocznych obrażeń, z zachowanym własnym charczącym oddechem i oznakami krążenia, po wezwaniu pomocy wykonasz następujące czynności:
1) okrycie kocem termoizolacyjnym;
2) tlenoterapia bierna;
3) założenie rurki ustno-gardłowej;
4) ręczna stabilizacja kręgosłupa szyjnego;
5) udrożnienie dróg oddechowych poprzez wysunięcie żuchwy.
Prawidłowa odpowiedź to: