TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 U poszkodowanego, który nie reaguje na głos ani bodźce bólowe, ustalono szereg obrażeń i objawów. Zaznacz, który objaw (lub grupa objawów), albo obrażenie Twoim zdaniem jest najbardziej niepokojący i może wskazywać na potencjalne zagrożenie jego życia:
Pytanie 2 Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi szyi nie dokonujemy (wskaż odpowiedź fałszywą):
Pytanie 3 Jesteś świadkiem, jak osoba, która się krztusi traci przytomność i pada na podłoże . Powiadamiasz pogotowie ratunkowe, a następnie przystępujesz do działania w następującej kolejności:
Pytanie 4 U osoby, która uskarżała się na ból w kl. piersiowej doszło w Twojej obecności do utraty przytomności i osunięcia na podłogę:
Pytanie 5 Badanie poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinno być dokonywane:
Pytanie 6 Stosując regułę 9, oparzenie obejmujące obie kończyny dolne u osoby dorosłej stanowi procentową powierzchnię całego ciała:
Pytanie 7 O oparzeniu dróg oddechowych i zatruciu wziewnym świadczą następujące objawy:
Pytanie 8 Przy podejrzeniu zatrucia cyjanowodorem poszkodowanego, który ma ślady wymiocin na ustach możemy:
Pytanie 9 Postępowanie z poszkodowanym, który w czasie pożaru wyskoczył z III piętra i doznał urazu kręgosłupa w odcinku piersiowo-lędźwiowym oraz jest nieprzytomny, z zachowanym krążeniem i oddechem, w pierwszej kolejności obejmuje:
Pytanie 10 Przy trudnościach w oddychaniu pacjenta przebywającego w strefie zadymienia należy:
Pytanie 11 Najczęstszą przyczyną zgonu u osób, które uległy zatruciu substancjami wpływającymi na funkcjonowanie centralnego układu nerwowego jest/są:
Pytanie 12 Czas nawrotu kapilarnego:
Pytanie 13 Przy oparzeniach termicznych dłoni istotnymi elementami działań ratowniczych są:
1) schładzanie bieżącą wodą do 15-20 min. lub ustąpienia bólu;
2) zdjęcie biżuterii z palców;
3) okrycie rany oparzeniowej po schłodzeniu jałowym opatrunkiem.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 14 Badanie chorego z obrażeniami pourazowymi rozpoczynamy po:
Pytanie 15 Oddechu zastępczego metodą usta - usta nie wolno wykonywać gdy: