TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi, plecy poszkodowanego można zbadać, gdy:
Pytanie 2 W przypadku podtopienia prowadzenie oddechu zastępczego nale ż y rozpocząć:
Pytanie 3 Niepokój, szybki oddech, słabo wyczuwalne tętno, bladość, zimny pot na twarzy, to objawy:
Pytanie 4 U nieprzytomnego poszkodowanego nie stwierdzasz oddechu, ani tętna. Po rozpoczęciu masażu pośredniego serca stwierdzasz, że doszło u niego do złamania kilku żeber. W takiej sytuacji:
Pytanie 5 W celu uciskania klatki piersiowej podczas pośredniego masażu serca, ręce układamy:
Pytanie 6 Po zbadaniu szyi i założeniu ewentualnych opatrunków można:
Pytanie 7 W razie zwichnięcia stawu należy:
Pytanie 8 Czas nawrotu kapilarnego:
Pytanie 9 Podczas oceny wstępnej poszkodowanego który leży na brzuchu, ale ma zachowany prawidłowy oddech:
Pytanie 10 Jeśli wystąpią trudności w prowadzeniu skutecznej wentylacji za pomocą maski i worka samorozprężalnego, należy:
1) poprawić ułożenie maski na twarzy poszkodowanego;
2) ponownie spróbować udrożnić drogi oddechowe za pomocą odpowiednich rękoczynów;
3) poczekać z decyzją co, do dalszego postępowania na przybycie lekarza, gdyż możemy zaszkodzić poszkodowanemu;
4) sprawdzić szczelność układu do wentylacji;
5) pomimo trudności kontynuować wentylację, bo każdy manewr sprawdzający to strata czasu.
Prawidłowa odpowiedź to:

Pytanie 11 Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące ataku padaczki:
Pytanie 12 Gdy poszkodowany niedosłyszy:
Pytanie 13 Osobę we wstrząsie zabezpieczamy przed wychłodzeniem folią życia, należy ja ułożyć:
Pytanie 14 Leżącego poszkodowanego po urazie kręgosłupa ratownik wyposażony w sprzęt medyczny:
Pytanie 15 Jaka jest najpoważniejsza wczesna komplikacja porażenia prądem elektrycznym zmiennym?