TEST z ratownictwa medycznego

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Dla ratownika różnica pomiędzy transportem a ewakuacją polega na tym, że:
Pytanie 2 Zadania z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy realizowane przez ratowników KSRG:
Pytanie 3 Spośród niżej wymienionych czynności ratowniczych, wskaż priorytetowe:
Pytanie 4 U dorosłych pacjentów prowadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowej w obserwowanym zatrzymaniu krążenia rozpoczynamy od:
Pytanie 5 Najdogodniejszą pozycją dla poszkodowanych po urazie brzucha jest pozycja:
Pytanie 6 W masywnych krwotokach (duża utrata krwi), spodziewamy się u poszkodowanego:
Pytanie 7 Wskaż zdanie nieprawdziwe dotyczące informacji o tlenku węgla:
Pytanie 8 Powierzchnia głowy jest zróżnicowana w zależności od wieku, wskaż prawidłową odpowiedź, wartości procentowe są ułożone odpowiednio: osoba dorosła, dziecko, niemowlę:
Pytanie 9 Podczas badania chorego z obrażeniami pourazowymi, plecy poszkodowanego można zbadać, gdy:
Pytanie 10 W wyniku wypadku osoba leży na ulicy. Stwierdzasz ranę tłuczoną głowy, złamanie kości 2 goleni na tej samej wysokości i stłuczenie barku. Stojący obok samochód ma zbitą przednią szybę i wgniecioną maskę. Najbardziej prawdopodobną przyczyną obrażeń jest:
Pytanie 11 Przed przyklejeniem elektrod defibrylatora:
Pytanie 12 Poszkodowanych z obrażeniami pourazowymi obraca się podczas wymiotów:
Pytanie 13 U poszkodowanych urazowych wsparcie psychiczne może prowadzić ratownik:
Pytanie 14 Oparzenie II° charakteryzuje się:
Pytanie 15 Najpoważniejsze zagrożenie w przypadku odmy wentylowej to: