Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Spośród niżej wymienionych czynności ratowniczych, wskaż priorytetowe:
• czynności ujęte w punktach B i D mają zawsze pierwszeństwo przed innymi działaniami.
• opatrzenie rany oparzeniowej (A).
• udrożnienie dróg oddechowych (B).
• unieruchomienie złamanej kończyny (C).
• zatamowanie krwotoku tętniczego (D).

» pozostałe pytania