Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Twoje biuro sponsoruje kurs pierwszej pomocy, podczas którego pracownicy uczą się resuscytacji (CPR) i Automatycznej Defibrylacji Zewnętrznej (AED). Ty uważasz, że:
• natychmiastowa CPR i wczesna defibrylacja (w ciągu 4-5 minut) może znacznie zwiększyć liczbę uratowanych pacjentów z zatrzymaniem krążenia.
• pacjent z ostrym zawałem serca potrzebuje CPR, a nie AED.
• jeśli defibrylacja była wykonana w ciągu 10 minut, CPR nie ma sensu.
• jeśli CPR było podjęte natychmiast, defibrylacja nie jest potrzebna.
• CPR należy wdrożyć dopiero po wykonaniu AED i to po analizie zrobionej przez defibrylator.

» pozostałe pytania