Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Wsparcie psychiczne poszkodowanego powinno być zastosowane:
• jak najwcześniej.
• w momencie przybycia do szpitala.
• po umieszczeniu poszkodowanego w karetce.
• po ustaleniu diagnozy w celu jasnego sprecyzowania form leczenia.
• w obecności rodziny.

» pozostałe pytania