Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

W złamaniu otwartym kości udowej, któremu towarzyszy krwotok tętniczy, priorytetem ratowniczym jest:
• zatamowanie krwotoku, w razie potrzeby przez ucisk na tętnicę powyżej miejsca złamania.
• ułożenie odłamów w pozycji zbliżonej do fizjologicznej dla stworzenia warunków dla zastosowania opatrunku uciskowego.
• założenie opatrunku osłaniającego i stabilizacja w pozycji zbliżonej do fizjologicznej.
• stabilizacja i unieruchomienie w pozycji zastanej oraz opatrunek uciskowy.
• tlenoterapia 100% tlenem

» pozostałe pytania