Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Po spożyciu przez poszkodowanego dużej ilości leków w celach samobójczych należy jak najszybciej:
• prowokować wymioty w celu eliminacji trucizny pod warunkiem że jest przytomny, dbając by się nie zachłysnął.
• zapytać poszkodowanego o powód i rozmawiać z nim by nie zasnął.
• zabezpieczyć pozostałe opakowania po środkach by przekazać je ratownikom.
• wezwać pogotowie ratunkowe i czekać na przyjazd.
• wezwać policję.

» pozostałe pytania