Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Jeśli są wskazania u podtopionych z NZK, defibrylację wykonujemy po:
• dokonaniu 5 oddechów 100% tlenem, kontroli tętna i 5 cyklach resuscytacji zakończonej masażem serca.
• wykonaniu 5 cykli resuscytacji zakończonej masażem serca.
• dokonaniu 5 oddechów 100% tlenem.
• natychmiast po stwierdzeniu NZK.
• wszystkie odpowiedzi są fałszywe.

» pozostałe pytania