Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Podczas dokonywania defibrylacji należy:
• słuchać i wykonywać polecenia AED.
• co 2 minuty sprawdzać tętno na tętnicy szyjnej.
• podtrzymywać odchyloną ku tyłowi ku tyłowi głowę poszkodowanego, aby udrożnić drogi oddechowe.
• ustabilizować przemieszczoną tchawicę.
• dotykać elektrody, aby dobrze przylegały.

» pozostałe pytania