Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

U dorosłych pacjentów prowadzenie resuscytacji krążeniowo -oddechowej w obserwowanym zatrzymaniu krążenia rozpoczynamy od:
• 30 uciśnięć klatki piersiowej.
• 2 oddechów ratowniczych.
• 15 uciśnięć klatki piersiowej.
• 30 uciśnięć klatki piersiowej (1 ratownik) lub 15 uciśnięć klatki piersiowej (2 ratowników).
• 5 oddechów zastępczych.

» pozostałe pytania