';

Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Ocena stanu poszkodowanego z obrażeniami pourazowymi powinna przebiegać:
• prawidłowe odpowiedzi to A i B.
• według schematu ABC (A).
• prawidłowe odpowiedzi to A i C.
• zgodnie z poleceniami ratownika medycznego (C).
• zgodnie z procedurą nr 2 (B).

» pozostałe pytania


Pożarów - 116 W ubiegłym roku - 75
Miejscowych zagrożeń - 106 W ubiegłym roku - 107
Alarmów fałszywych - 19 W ubiegłym roku - 6
Poza powiatem - 1 W ubiegłym roku - 3
Interwencji ogółem - 244 W ubiegłym roku - 193

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict