Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

U poszkodowanego po urazie głowy z ucha wycieka powoli różowo podbarwiony płyn. Podaj właściwy sposób postępowania:
• wykonać należy opatrunek osłaniający z gazy jałowej.
• stan taki nie wymaga na miejscu zdarzenia żadnych szczególnych działań ratowniczych, gdyż wyciek ustaje po kilku minutach.
• wykonać należy opatrunek uciskowy z gazy jałowej z użyciem codofixu.
• należy do przewodu słuchowego włożyć szczelny tampon z gazy jałowej, aby zapobiec dalszemu wyciekowi.
• żadna z odpowiedzi nie jest prawdziwa.

» pozostałe pytania