Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Spośród wymienionych czynności, do zakresu pierwszej pomocy medycznej, udzielanej przez ratowników KSRG, nie należy:
• transport poszkodowanych do ośrodków leczniczych.
• wykonywanie pośredniego masażu serca.
• tamowanie krwotoków.
• udrożnienie dróg oddechowych z użyciem rurki ustno-gardłowej.
• zapewnienie komfortu cieplnego.

» pozostałe pytania