Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

Czas nawrotu kapilarnego:
• prawdziwe są odpowiedzi A,B,C.
• < 2 sek. świadczy że nie wystąpiła centralizacja krążenia (A).
• > 2 sek. świadczy że poszkodowany jest we wstrząsie (B).
• przy wychłodzeniu nie jest wyznacznikiem stanu poszkodowanego (C).
• prawdziwe są odpowiedzi B,C.

» pozostałe pytania