Ratownictwo medyczne

Generator testu opracowany na podstawie "PYTAŃ DO EGZAMINU Z ZAKRESU KWALIFIKOWANEJ PIERWSZEJ POMOCY" pobranych ze strony internetowej - www.cem.edu.pl - stan na dzień 28 stycznia 2011 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 198 pytań z działu "Testy z ratownictwa medycznego".

Przykładowe pytanie testowe.

U poszkodowanych urazowych wsparcie psychiczne może prowadzić ratownik:
• dokonujący ręcznej stabilizacji kręgosłupa.
• z wykształceniem psychologicznym.
• specjalnie do tego celu przygotowany członek zespołu.
• trzeci ratownik, który również min. opatruje rany.
• drugi ratownik, który dokonuje jednocześnie badania urazowego.

» pozostałe pytania