';

Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
Pytanie 2 Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
Pytanie 3 Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
Pytanie 4 Daria to kryptonim oznaczający:
Pytanie 5 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
Pytanie 6 Korespondencji radiowej nie przekażemy:
Pytanie 7 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 8 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 9 Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 10 Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
Pytanie 11 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
Pytanie 12 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
Pytanie 13 Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 14 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 15 Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa:


Pożarów - 197 W ubiegłym roku - 180
Miejscowych zagrożeń - 622 W ubiegłym roku - 498
Alarmów fałszywych - 56 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 897 W ubiegłym roku - 714

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict