Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:
Pytanie 2 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 3 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
Pytanie 4 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 5 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
Pytanie 6 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 7 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 8 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 9 Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
Pytanie 10 Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych wcelu skoordynowania działań należy zorganizować jako:
Pytanie 11 Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
Pytanie 12 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 13 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 14 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
Pytanie 15 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest: