';

Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
Pytanie 2 Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
Pytanie 3 Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
Pytanie 4 Sieć radiowa jest to:
Pytanie 5 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 6 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 7 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
Pytanie 8 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
Pytanie 9 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 10 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 11 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 12 Kryptonim jest to:
Pytanie 13 Dupleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 14 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 15 Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:


Pożarów - 190 W ubiegłym roku - 163
Miejscowych zagrożeń - 573 W ubiegłym roku - 462
Alarmów fałszywych - 53 W ubiegłym roku - 15
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 837 W ubiegłym roku - 657

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict