Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
Pytanie 2 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 3 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 4 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
Pytanie 5 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 6 Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
Pytanie 7 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 8 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 9 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
Pytanie 10 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 11 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 12 Korespondencji radiowej nie przekażemy:
Pytanie 13 Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jestwywołaniem:
Pytanie 14 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
Pytanie 15 Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa: