Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 2 Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
Pytanie 3 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 4 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 5 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
Pytanie 6 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
Pytanie 7 Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 8 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
Pytanie 9 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 10 Niagara to kryptonim oznaczający:
Pytanie 11 Okólnik to:
Pytanie 12 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 13 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
Pytanie 14 Dupleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 15 Sieć powiatowa jest to sieć służąca do: