Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Kryptonim jest to:
Pytanie 2 Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 3 Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 4 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 5 Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa:
Pytanie 6 Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
Pytanie 7 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 8 Daria to kryptonim oznaczający:
Pytanie 9 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
Pytanie 10 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
Pytanie 11 Niagara to kryptonim oznaczający:
Pytanie 12 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
Pytanie 13 Dane radiowe jest to:
Pytanie 14 Okólnik to:
Pytanie 15 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?