Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
Pytanie 2 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 3 Daria to kryptonim oznaczający:
Pytanie 4 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 5 Korespondencji radiowej nie przekażemy:
Pytanie 6 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 7 Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
Pytanie 8 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
Pytanie 9 Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
Pytanie 10 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 11 Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa:
Pytanie 12 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 13 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
Pytanie 14 Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych wcelu skoordynowania działań należy zorganizować jako:
Pytanie 15 Sieć radiowa jest to: