Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 2 Kryptonim jest to:
Pytanie 3 Niagara to kryptonim oznaczający:
Pytanie 4 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
Pytanie 5 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 6 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 7 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
Pytanie 8 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
Pytanie 9 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 10 Dane radiowe jest to:
Pytanie 11 Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 12 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
Pytanie 13 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 14 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 15 Dupleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się: