';

Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 2 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
Pytanie 3 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 4 Niagara to kryptonim oznaczający:
Pytanie 5 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 6 Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych wcelu skoordynowania działań należy zorganizować jako:
Pytanie 7 Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 8 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
Pytanie 9 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
Pytanie 10 Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:
Pytanie 11 Okólnik to:
Pytanie 12 Kryptonim jest to:
Pytanie 13 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
Pytanie 14 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
Pytanie 15 Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:


Pożarów - 166 W ubiegłym roku - 131
Miejscowych zagrożeń - 370 W ubiegłym roku - 284
Alarmów fałszywych - 42 W ubiegłym roku - 11
Poza powiatem - 5 W ubiegłym roku - 7
Interwencji ogółem - 591 W ubiegłym roku - 436

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict