';

Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
Pytanie 2 Okólnik to:
Pytanie 3 Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jestwywołaniem:
Pytanie 4 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
Pytanie 5 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 6 Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
Pytanie 7 Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
Pytanie 8 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 9 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 10 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 11 Dane radiowe jest to:
Pytanie 12 Niagara to kryptonim oznaczający:
Pytanie 13 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
Pytanie 14 Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 15 Daria to kryptonim oznaczający:


Pożarów - 181 W ubiegłym roku - 146
Miejscowych zagrożeń - 495 W ubiegłym roku - 393
Alarmów fałszywych - 46 W ubiegłym roku - 13
Poza powiatem - 7 W ubiegłym roku - 9
Interwencji ogółem - 740 W ubiegłym roku - 567

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict