Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 2 Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
Pytanie 3 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 4 Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jestwywołaniem:
Pytanie 5 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 6 Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
Pytanie 7 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
Pytanie 8 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 9 Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:
Pytanie 10 Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
Pytanie 11 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 12 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 13 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
Pytanie 14 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 15 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to: