';

Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
Pytanie 2 Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
Pytanie 3 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
Pytanie 4 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 5 Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
Pytanie 6 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 7 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
Pytanie 8 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 9 Korespondencji radiowej nie przekażemy:
Pytanie 10 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 11 Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:
Pytanie 12 Dupleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 13 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
Pytanie 14 Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jestwywołaniem:
Pytanie 15 Kryptonim „Reduta” oznacza:


Pożarów - 212 W ubiegłym roku - 199
Miejscowych zagrożeń - 666 W ubiegłym roku - 535
Alarmów fałszywych - 59 W ubiegłym roku - 20
Poza powiatem - 10 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 962 W ubiegłym roku - 772

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict