Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Niagara to kryptonim oznaczający:
Pytanie 2 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 3 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 4 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 5 Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
Pytanie 6 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 7 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 8 Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
Pytanie 9 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
Pytanie 10 Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
Pytanie 11 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 12 Dupleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 13 Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
Pytanie 14 Okólnik to:
Pytanie 15 Kryptonim jest to: