';

Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
Pytanie 2 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
Pytanie 3 Niagara to kryptonim oznaczający:
Pytanie 4 Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
Pytanie 5 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 6 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 7 Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 8 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
Pytanie 9 Sieć radiowa jest to:
Pytanie 10 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 11 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 12 Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 13 Okólnik to:
Pytanie 14 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
Pytanie 15 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:


Pożarów - 199 W ubiegłym roku - 184
Miejscowych zagrożeń - 629 W ubiegłym roku - 500
Alarmów fałszywych - 56 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 907 W ubiegłym roku - 720

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict