';

Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 2 Kryptonim jest to:
Pytanie 3 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 4 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 5 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
Pytanie 6 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 7 Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
Pytanie 8 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 9 Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
Pytanie 10 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 11 Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
Pytanie 12 Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:
Pytanie 13 Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jestwywołaniem:
Pytanie 14 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 15 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:


Pożarów - 212 W ubiegłym roku - 197
Miejscowych zagrożeń - 661 W ubiegłym roku - 529
Alarmów fałszywych - 59 W ubiegłym roku - 20
Poza powiatem - 10 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 957 W ubiegłym roku - 764

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict