Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 2 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 3 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
Pytanie 4 Okólnik to:
Pytanie 5 Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 6 Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
Pytanie 7 Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych wcelu skoordynowania działań należy zorganizować jako:
Pytanie 8 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 9 Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 10 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
Pytanie 11 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 12 Dupleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 13 Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
Pytanie 14 Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
Pytanie 15 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy: