';

Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 2 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu:
Pytanie 3 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
Pytanie 4 Korespondencji radiowej nie przekażemy:
Pytanie 5 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 6 Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
Pytanie 7 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 8 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
Pytanie 9 Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
Pytanie 10 Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
Pytanie 11 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
Pytanie 12 Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:
Pytanie 13 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 14 Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jestwywołaniem:
Pytanie 15 Niagara to kryptonim oznaczający:


Pożarów - 184 W ubiegłym roku - 152
Miejscowych zagrożeń - 523 W ubiegłym roku - 421
Alarmów fałszywych - 48 W ubiegłym roku - 14
Poza powiatem - 7 W ubiegłym roku - 9
Interwencji ogółem - 774 W ubiegłym roku - 602

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict