';

Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
Pytanie 2 Korespondencji radiowej nie przekażemy:
Pytanie 3 Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych wcelu skoordynowania działań należy zorganizować jako:
Pytanie 4 Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
Pytanie 5 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
Pytanie 6 Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
Pytanie 7 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 8 Sieć radiowa jest to:
Pytanie 9 Okólnik to:
Pytanie 10 Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jestwywołaniem:
Pytanie 11 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 12 Kryptonim jest to:
Pytanie 13 Daria to kryptonim oznaczający:
Pytanie 14 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 15 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?


Pożarów - 221 W ubiegłym roku - 212
Miejscowych zagrożeń - 705 W ubiegłym roku - 603
Alarmów fałszywych - 63 W ubiegłym roku - 22
Poza powiatem - 13 W ubiegłym roku - 11
Interwencji ogółem - 1002 W ubiegłym roku - 852

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict