Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Daria to kryptonim oznaczający:
Pytanie 2 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 3 Sieć radiowa jest to:
Pytanie 4 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 5 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
Pytanie 6 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
Pytanie 7 Korespondencji radiowej nie przekażemy:
Pytanie 8 Okólnik to:
Pytanie 9 Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:
Pytanie 10 Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 11 Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
Pytanie 12 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 13 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 14 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
Pytanie 15 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia: