Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:
Pytanie 2 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 3 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
Pytanie 4 Daria to kryptonim oznaczający:
Pytanie 5 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 6 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 7 Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jestwywołaniem:
Pytanie 8 Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
Pytanie 9 Okólnik to:
Pytanie 10 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
Pytanie 11 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 12 Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 13 Niagara to kryptonim oznaczający:
Pytanie 14 Kryptonim jest to:
Pytanie 15 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu: