Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Korespondencji radiowej nie przekażemy:
Pytanie 2 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 3 Sposób pracy, przy którym nadawanie i odbiór są umożliwione jednocześnie w obu kierunkach łącza telekomunikacyjnego przy wykorzystaniu dwóch częstotliwości –dotyczy systemu pracy radiotelefonicznej:
Pytanie 4 Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 5 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 6 Sieć radiowa jest to:
Pytanie 7 Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
Pytanie 8 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 9 Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
Pytanie 10 Kryptonim jest to:
Pytanie 11 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 12 Daria to kryptonim oznaczający:
Pytanie 13 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 14 Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 15 Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa: