';

Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Okólnik to:
Pytanie 2 Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa:
Pytanie 3 Dane radiowe jest to:
Pytanie 4 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
Pytanie 5 Ratunek to kryptonim oznaczający:
Pytanie 6 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
Pytanie 7 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 8 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 9 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 10 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 11 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 12 Komunikat adresowany do wszystkich abonentów pracujących w danej sieci poprzedzony jestwywołaniem:
Pytanie 13 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
Pytanie 14 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 15 Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:


Pożarów - 167 W ubiegłym roku - 136
Miejscowych zagrożeń - 389 W ubiegłym roku - 309
Alarmów fałszywych - 44 W ubiegłym roku - 11
Poza powiatem - 5 W ubiegłym roku - 8
Interwencji ogółem - 613 W ubiegłym roku - 469

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict