Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 2 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 3 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 4 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 5 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
Pytanie 6 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 7 Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
Pytanie 8 Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
Pytanie 9 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 10 Dupleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 11 Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 12 Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
Pytanie 13 Kryptonim jest to:
Pytanie 14 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
Pytanie 15 Okólnik to: