Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Udając się do działań poza obszar własnego powiatu – opuszczając teren własny:
Pytanie 2 Okólnik to:
Pytanie 3 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
Pytanie 4 Niagara to kryptonim oznaczający:
Pytanie 5 Korespondencji radiowej nie przekażemy:
Pytanie 6 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 7 W przypadku utworzenia PPŚiŚ przyjeżdżające do niego, z innego powiatu/województwa, jednostki zgłaszają się na:
Pytanie 8 Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa:
Pytanie 9 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 10 Kryptonim jest to:
Pytanie 11 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 12 Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
Pytanie 13 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 14 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
Pytanie 15 Poprawny sposób nawiązania łączności w sieciach radiowych PSP, to użycie zwrotu: