Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 2 Okólnik to:
Pytanie 3 Łączność przeznaczoną do porozumiewania się dowódców poszczególnych odcinków bojowych wcelu skoordynowania działań należy zorganizować jako:
Pytanie 4 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 5 Sieć powiatowa jest to sieć służąca do:
Pytanie 6 Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 7 Siecią ruchomą o zmiennym obszarze pracy jest:
Pytanie 8 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 9 Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
Pytanie 10 Podstawowa zasada obowiązująca w sieciach radiowych to:
Pytanie 11 Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
Pytanie 12 Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa:
Pytanie 13 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
Pytanie 14 Sieć radiowa jest to:
Pytanie 15 Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się: