';

Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 2 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 3 Niagara to kryptonim oznaczający:
Pytanie 4 Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa:
Pytanie 5 Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 6 Która z sieci nie jest siecią o stałym obszarze pracy:
Pytanie 7 Sieć radiowa jest to:
Pytanie 8 Jeżeli na kanale B043 nadaje użytkownik z zaprogramowaną w radiotelefonie blokadą szumówtypu M, to:
Pytanie 9 Czy numer operacyjny pojazdu pożarniczego jest w praktyce tożsamy z kryptonimem radiowympojazdu?
Pytanie 10 Dane radiowe jest to:
Pytanie 11 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
Pytanie 12 Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
Pytanie 13 Radiotelefonem nazywamy:
Pytanie 14 Kryptonim Gejzer oznacza:
Pytanie 15 Kierunek radiowy jest to:


Pożarów - 200 W ubiegłym roku - 184
Miejscowych zagrożeń - 635 W ubiegłym roku - 511
Alarmów fałszywych - 57 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 915 W ubiegłym roku - 731

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict