';

Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Karat to kryptonim oznaczający:
Pytanie 2 Sieć radiowa Ratowniczo-Gaśnicza jest to:
Pytanie 3 Przeszkoloną osobę zajmującą się obsługą urządzeń radiowych nazywamy:
Pytanie 4 Operacyjny Kierunek Radiowy / KO / to:
Pytanie 5 Sieć Komendy Głównej służy do:
Pytanie 6 Kierunek radiowy jest to:
Pytanie 7 Jak brzmi nakaz alarmowego opuszczenia strefy zagrożenia:
Pytanie 8 Dupleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 9 Kryptonim „Reduta” oznacza:
Pytanie 10 Duosimpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 11 Wobec osoby naruszającej zasady prowadzenia korespondencji radiowej mogą być wyciągnięte następujące konsekwencje:
Pytanie 12 Okólnik to:
Pytanie 13 Udając się do działań ratowniczych, podczas przejazdu przez inne województwa:
Pytanie 14 Simpleks to sposób pracy radiowej, przy którym nadawanie i odbiór odbywa się:
Pytanie 15 Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:


Pożarów - 14 W ubiegłym roku - 20
Miejscowych zagrożeń - 64 W ubiegłym roku - 19
Alarmów fałszywych - 2 W ubiegłym roku - 6
Poza powiatem - 2 W ubiegłym roku - 0
Interwencji ogółem - 82 W ubiegłym roku - 45

Copyright ©1999-2015 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict