Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 36 pytań z działu "Łączność w PSP - marzec 2014".

Przykładowe pytanie testowe.

Karat to kryptonim oznaczający:
• Kierującego działaniami ratowniczymi,
• Komendanta danego powiatu na terenie, którego prowadzona jest akcja,
• Dowódcę zastępu przybyłego na miejsce akcji,
• Komendanta wojewódzkiego na miejscu akcji ratowniczo-gaśniczej,

» pozostałe pytania