Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 36 pytań z działu "Łączność w PSP - marzec 2014".

Przykładowe pytanie testowe.

Operacyjny Kierunek Radiowy służy do łączności w relacjach:
• Karat/Sztab, a stanowisko kierowania PSP,
• Daria, a Karat,
• DOB, a KDR,
• Stoper, a Daria ,

» pozostałe pytania