Łączność w PSP - marzec 2014

Generator testu opracowany na podstawie "Zestawu pytań testowych do wykorzystywania w sprawdzianach wiedzy obsad podziału bojowego w trakcie inspekcji gotowości operacyjnej" pobranego ze strony internetowej KG PSP - www.straz.gov.pl - marzec 2014 r.

WYLOSUJ LOSOWY TEST

Test składa się z 15 losowo wybranych pytań.
Aktualnie jest 36 pytań z działu "Łączność w PSP - marzec 2014".

Przykładowe pytanie testowe.

Sieć Komendy Głównej służy do:
• Prowadzenia łączności pomiędzy stacją stałą a stacjami ruchomymi KGPSP,
• Prowadzenia łączności podczas akcji na terenie Warszawy,
• Prowadzenia łączności podczas bardzo dużych akcji gdy kierującym działaniami jest Komendant Główny lub jego zastępcy,
• Prowadzenia łączności na terenie całego kraju przez pracowników KGPSP

» pozostałe pytania