OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Do gazów gaśniczych zalicza się:
Pytanie 2 Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
Pytanie 3 Co oznacza skrót CTIF?
Pytanie 4 Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
Pytanie 5 Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
Pytanie 6 Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
Pytanie 7 Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
Pytanie 8 Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
Pytanie 9 Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
Pytanie 10 Jaki organ jest upoważniony do wydawania zezwoleń na urządzanie ognisk na obozie lub biwaku organizowanych na terenie lasu?
Pytanie 11 Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
Pytanie 12 Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
Pytanie 13 Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
Pytanie 14 Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
Pytanie 15 Pożary grupy C to pożary: