OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
Pytanie 2 Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
Pytanie 3 Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
Pytanie 4 Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
Pytanie 5 Co oznacza skrót ZOSP RP?
Pytanie 6 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
Pytanie 7 W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
Pytanie 8 Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
Pytanie 9 Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
Pytanie 10 Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
Pytanie 11 Co oznacza skrót KCKR?
Pytanie 12 Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
Pytanie 13 Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
Pytanie 14 Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
Pytanie 15 Podchorążowie to słuchacze szkoły: