OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
Pytanie 2 Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
Pytanie 3 Symbol SH-10 oznacza:
Pytanie 4 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
Pytanie 5 Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
Pytanie 6 Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
Pytanie 7 Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
Pytanie 8 Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 9 Co oznacza symbol GBAM?
Pytanie 10 Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
Pytanie 11 Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
Pytanie 12 Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
Pytanie 13 Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
Pytanie 14 Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
Pytanie 15 Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":