OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
Pytanie 2 Symbol W-52 oznacza:
Pytanie 3 Symbol W-75 oznacza:
Pytanie 4 Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
Pytanie 5 Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
Pytanie 6 Czego nie wolno gasić wodą?
Pytanie 7 Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 8 Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
Pytanie 9 Zaczadzenie następuje na skutek działania:
Pytanie 10 Kadet to słuchacz szkoły:
Pytanie 11 Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
Pytanie 12 Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
Pytanie 13 Do gazów gaśniczych zalicza się:
Pytanie 14 Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
Pytanie 15 Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?