OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Ochotnicze straże pożarne są:
Pytanie 2 Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
Pytanie 3 Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
Pytanie 4 Gaz propan-butan jest:
Pytanie 5 Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
Pytanie 6 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
Pytanie 7 Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
Pytanie 8 Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
Pytanie 9 Zaczadzenie następuje na skutek działania:
Pytanie 10 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
Pytanie 11 Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
Pytanie 12 Najwyższą władzą w OSP jest:
Pytanie 13 Co oznacza skrót ZOSP RP?
Pytanie 14 Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
Pytanie 15 Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?