';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
Pytanie 2 Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
Pytanie 3 Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
Pytanie 4 Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
Pytanie 5 Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
Pytanie 6 Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
Pytanie 7 Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
Pytanie 8 Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
Pytanie 9 Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
Pytanie 10 Co to jest wstrząs pourazowy?
Pytanie 11 Do gazów gaśniczych zalicza się:
Pytanie 12 Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
Pytanie 13 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
Pytanie 14 Ochotnicze straże pożarne są:
Pytanie 15 W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?


Pożarów - 190 W ubiegłym roku - 161
Miejscowych zagrożeń - 553 W ubiegłym roku - 451
Alarmów fałszywych - 51 W ubiegłym roku - 15
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 815 W ubiegłym roku - 643

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict