';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Co oznacza skrót CTIF?
Pytanie 2 Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
Pytanie 3 W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
Pytanie 4 Symbol W-52 oznacza:
Pytanie 5 Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
Pytanie 6 W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
Pytanie 7 Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
Pytanie 8 Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
Pytanie 9 Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
Pytanie 10 Czego nie wolno gasić wodą?
Pytanie 11 Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
Pytanie 12 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
Pytanie 13 Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
Pytanie 14 Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
Pytanie 15 Kadet to słuchacz szkoły:


Pożarów - 213 W ubiegłym roku - 199
Miejscowych zagrożeń - 667 W ubiegłym roku - 535
Alarmów fałszywych - 59 W ubiegłym roku - 20
Poza powiatem - 10 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 964 W ubiegłym roku - 772

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict