';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
Pytanie 2 Budynki IN to:
Pytanie 3 Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
Pytanie 4 Pianą można gasić pożary klasy:
Pytanie 5 Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?
Pytanie 6 Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
Pytanie 7 Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
Pytanie 8 Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
Pytanie 9 Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
Pytanie 10 W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
Pytanie 11 Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
Pytanie 12 Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
Pytanie 13 Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
Pytanie 14 Ochotnicze straże pożarne są:
Pytanie 15 Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:


Pożarów - 166 W ubiegłym roku - 131
Miejscowych zagrożeń - 370 W ubiegłym roku - 284
Alarmów fałszywych - 42 W ubiegłym roku - 11
Poza powiatem - 5 W ubiegłym roku - 7
Interwencji ogółem - 591 W ubiegłym roku - 436

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict