OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
Pytanie 2 Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
Pytanie 3 Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
Pytanie 4 Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
Pytanie 5 Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
Pytanie 6 Patron strażaków trzyma w ręku:
Pytanie 7 Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
Pytanie 8 Kadet to słuchacz szkoły:
Pytanie 9 Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
Pytanie 10 Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
Pytanie 11 Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
Pytanie 12 Pożary grupy C to pożary:
Pytanie 13 Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
Pytanie 14 Co oznacza skrót ZOSP RP?
Pytanie 15 Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na: