OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Co to jest wstrząs pourazowy?
Pytanie 2 Poszkodowany oparzony wymaga:
Pytanie 3 Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
Pytanie 4 Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
Pytanie 5 Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
Pytanie 6 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
Pytanie 7 Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
Pytanie 8 Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
Pytanie 9 W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
Pytanie 10 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
Pytanie 11 Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
Pytanie 12 Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
Pytanie 13 Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
Pytanie 14 W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
Pytanie 15 Co oznacza skrót ZOSP RP?