OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
Pytanie 2 Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
Pytanie 3 Ochotnicze straże pożarne są:
Pytanie 4 Co oznacza skrót ZOSP RP?
Pytanie 5 Stan klęski żywiołowej na terenie powiatu wprowadza:
Pytanie 6 Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
Pytanie 7 Poszkodowany oparzony wymaga:
Pytanie 8 Jaki gaz wydzielający się podczas pożaru stwarza zagrożenie zatrucia się:
Pytanie 9 CNBOP jest to:
Pytanie 10 Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 11 Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
Pytanie 12 Symbol W-52 oznacza:
Pytanie 13 Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 14 Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
Pytanie 15 W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to: