';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
Pytanie 2 Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
Pytanie 3 Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
Pytanie 4 Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
Pytanie 5 Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
Pytanie 6 Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
Pytanie 7 Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
Pytanie 8 W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
Pytanie 9 Co oznacza symbol GBAM?
Pytanie 10 Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
Pytanie 11 Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
Pytanie 12 Zaczadzenie następuje na skutek działania:
Pytanie 13 Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
Pytanie 14 Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
Pytanie 15 Pożary grupy C to pożary:


Pożarów - 184 W ubiegłym roku - 152
Miejscowych zagrożeń - 527 W ubiegłym roku - 426
Alarmów fałszywych - 48 W ubiegłym roku - 14
Poza powiatem - 7 W ubiegłym roku - 9
Interwencji ogółem - 778 W ubiegłym roku - 607

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict