OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Czego nie wolno gasić wodą?
Pytanie 2 Czy samochód GBAM posiada motopompę i autopompę?
Pytanie 3 Patron strażaków trzyma w ręku:
Pytanie 4 Co oznacza skrót ZOSP RP?
Pytanie 5 W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
Pytanie 6 Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
Pytanie 7 Co oznacza skrót KCKR?
Pytanie 8 Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
Pytanie 9 Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
Pytanie 10 Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
Pytanie 11 Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
Pytanie 12 Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
Pytanie 13 Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
Pytanie 14 Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
Pytanie 15 Podchorążowie to słuchacze szkoły: