OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
Pytanie 2 Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
Pytanie 3 Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
Pytanie 4 Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
Pytanie 5 Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
Pytanie 6 Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
Pytanie 7 Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
Pytanie 8 Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
Pytanie 9 Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
Pytanie 10 Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
Pytanie 11 Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
Pytanie 12 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
Pytanie 13 Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
Pytanie 14 Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
Pytanie 15 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi: