OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
Pytanie 2 Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
Pytanie 3 Pianą można gasić pożary klasy:
Pytanie 4 Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
Pytanie 5 Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
Pytanie 6 Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
Pytanie 7 Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
Pytanie 8 Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
Pytanie 9 Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
Pytanie 10 Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:
Pytanie 11 Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
Pytanie 12 Symbol W-52 oznacza:
Pytanie 13 W jakiej minimalnej odległości od lasu, torfowiska, wrzosowiska można rozpalić ognisko:
Pytanie 14 Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
Pytanie 15 Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?