OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
Pytanie 2 Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:
Pytanie 3 Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
Pytanie 4 Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
Pytanie 5 Odznaka "Strażak Wzorowy" nadawana jest przez:
Pytanie 6 Gaz propan-butan jest:
Pytanie 7 Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
Pytanie 8 Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
Pytanie 9 Symbol SH-10 oznacza:
Pytanie 10 Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
Pytanie 11 Decyzję pokontrolną nakazującą usunięcie nieprawidłowości wydaje:
Pytanie 12 Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
Pytanie 13 Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
Pytanie 14 Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
Pytanie 15 Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?