OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
Pytanie 2 Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
Pytanie 3 Do gazów gaśniczych zalicza się:
Pytanie 4 Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
Pytanie 5 Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
Pytanie 6 Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
Pytanie 7 Patron strażaków trzyma w ręku:
Pytanie 8 Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
Pytanie 9 Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
Pytanie 10 Gaz propan-butan jest:
Pytanie 11 Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
Pytanie 12 Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
Pytanie 13 W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
Pytanie 14 Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
Pytanie 15 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku: