';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
Pytanie 2 Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
Pytanie 3 Symbol SH-10 oznacza:
Pytanie 4 Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
Pytanie 5 Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
Pytanie 6 Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
Pytanie 7 Ile lat powinna mieć dziewczyna starająca się o wstąpienie do MDP?
Pytanie 8 Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
Pytanie 9 Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
Pytanie 10 Pianą można gasić pożary klasy:
Pytanie 11 W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
Pytanie 12 Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
Pytanie 13 Budynki IN to:
Pytanie 14 Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
Pytanie 15 Samochód specjalny dowodzenia i łączności oznaczymy skrótem:


Pożarów - 113 W ubiegłym roku - 68
Miejscowych zagrożeń - 105 W ubiegłym roku - 103
Alarmów fałszywych - 19 W ubiegłym roku - 6
Poza powiatem - 1 W ubiegłym roku - 3
Interwencji ogółem - 240 W ubiegłym roku - 182

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict