OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 2 Projekt budowlany wymaga uzgodnienia z:
Pytanie 3 Sposób postępowania z poszkodowanym, który ma poparzoną prawą kończynę górną w sytuacji, kiedy temperatura otoczenia wynosi minus 5 stopni Celcjusza:
Pytanie 4 Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
Pytanie 5 Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
Pytanie 6 Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
Pytanie 7 Jednostką kształcącą pożarniczą kadrę oficerską na potrzeby pożarnictwa jest:
Pytanie 8 Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
Pytanie 9 Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
Pytanie 10 Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
Pytanie 11 Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
Pytanie 12 W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
Pytanie 13 W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
Pytanie 14 Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
Pytanie 15 Symbol W-52 oznacza: