OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Do gazów gaśniczych zalicza się:
Pytanie 2 Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
Pytanie 3 Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
Pytanie 4 Czego nie wolno gasić wodą?
Pytanie 5 Podchorążowie to słuchacze szkoły:
Pytanie 6 Kadet to słuchacz szkoły:
Pytanie 7 Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
Pytanie 8 Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
Pytanie 9 Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
Pytanie 10 Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
Pytanie 11 Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
Pytanie 12 Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
Pytanie 13 Co oznacza skrót CTIF?
Pytanie 14 Co oznacza skrót KCKR?
Pytanie 15 Jakich urządzeń strażacy używają do uwalniania osób zakleszczonych w wypadkach drogowych?