';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
Pytanie 2 Kadet to słuchacz szkoły:
Pytanie 3 Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
Pytanie 4 Pożary grupy C to pożary:
Pytanie 5 Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
Pytanie 6 Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
Pytanie 7 Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
Pytanie 8 Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 9 Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 10 Ile trwa okres służby przygotowawczej dla strażaka?
Pytanie 11 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
Pytanie 12 Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
Pytanie 13 Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
Pytanie 14 Do gazów gaśniczych zalicza się:
Pytanie 15 Podchorążowie to słuchacze szkoły:


Pożarów - 198 W ubiegłym roku - 183
Miejscowych zagrożeń - 629 W ubiegłym roku - 500
Alarmów fałszywych - 56 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 906 W ubiegłym roku - 719

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict