OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Nomex to:
Pytanie 2 Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
Pytanie 3 Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
Pytanie 4 Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
Pytanie 5 Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
Pytanie 6 Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 7 Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
Pytanie 8 Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
Pytanie 9 Litera C w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
Pytanie 10 Co oznacza symbol GBAM?
Pytanie 11 Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
Pytanie 12 Co oznacza skrót CTIF?
Pytanie 13 Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
Pytanie 14 Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
Pytanie 15 Czego nie wolno gasić wodą?