';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Pożary tłuszczów należą do grupy pożarów oznaczonych literką:
Pytanie 2 Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
Pytanie 3 Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
Pytanie 4 Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
Pytanie 5 Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
Pytanie 6 Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
Pytanie 7 Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
Pytanie 8 Nomex to:
Pytanie 9 W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
Pytanie 10 Co oznacza skrót ZOSP RP?
Pytanie 11 Litera B w symbolu samochodu gaśniczego GCBA oznacza, że:
Pytanie 12 Zestaw letni umundurowania służbowego strażaków PSP nosi się w okresie:
Pytanie 13 Pożar lasu o powierzchni 6 ha zakwalifikowany zostanie jako:
Pytanie 14 Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
Pytanie 15 Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej:


Pożarów - 184 W ubiegłym roku - 150
Miejscowych zagrożeń - 516 W ubiegłym roku - 411
Alarmów fałszywych - 48 W ubiegłym roku - 13
Poza powiatem - 7 W ubiegłym roku - 9
Interwencji ogółem - 767 W ubiegłym roku - 589

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict