';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
Pytanie 2 Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
Pytanie 3 Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
Pytanie 4 Co oznacza skrót CTIF?
Pytanie 5 Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
Pytanie 6 Jaka jest praktyczna wysokość ssania motopomp strażackich?
Pytanie 7 W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
Pytanie 8 Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
Pytanie 9 Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
Pytanie 10 Symbol W-52 oznacza:
Pytanie 11 Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
Pytanie 12 Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
Pytanie 13 Jaki jest najwyższy stopień aspirancki w PSP.
Pytanie 14 Symbol SH-10 oznacza:
Pytanie 15 Poszkodowany oparzony wymaga:


Pożarów - 200 W ubiegłym roku - 186
Miejscowych zagrożeń - 636 W ubiegłym roku - 511
Alarmów fałszywych - 57 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 916 W ubiegłym roku - 733

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict