OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
Pytanie 2 Odległość ustawienia sterty, stogu od lasów i terenów zadrzewionych powinna wynosić conajmniej:
Pytanie 3 Do podręcznego sprzętu gaśniczego nie zaliczymy:
Pytanie 4 Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
Pytanie 5 W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
Pytanie 6 Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
Pytanie 7 Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
Pytanie 8 W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
Pytanie 9 Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
Pytanie 10 Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
Pytanie 11 Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
Pytanie 12 Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
Pytanie 13 Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
Pytanie 14 Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
Pytanie 15 W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia: