OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 2 Symbol SH-10 oznacza:
Pytanie 3 Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
Pytanie 4 W którym roku ustanowiono medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa":
Pytanie 5 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
Pytanie 6 Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?
Pytanie 7 Pianą można gasić pożary klasy:
Pytanie 8 W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
Pytanie 9 Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
Pytanie 10 Jaki czynnik decyduje o stopniu zagrożenia pożarowego lasu:
Pytanie 11 Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
Pytanie 12 Do wytwarzania piany ciężkiej służy:
Pytanie 13 Podczas ewakuacji wór ratowniczy służy do:
Pytanie 14 Minimalna odległość między butlą z gazem propan - butan a urządzeniem grzewczym powinna wynosić:
Pytanie 15 Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?