OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
Pytanie 2 Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
Pytanie 3 Ile jest kategorii zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 4 Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy:
Pytanie 5 Gdzie sprawdzamy tętno u poszkodowanych?
Pytanie 6 Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
Pytanie 7 Zaczadzenie następuje na skutek działania:
Pytanie 8 Krwotok tętniczy tamujemy opatrunkiem:
Pytanie 9 Wytwornica pianowa WP 2/75 służy do wytwarzania piany:
Pytanie 10 Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
Pytanie 11 Co oznacza skrót CTIF?
Pytanie 12 Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
Pytanie 13 Ochotnicze straże pożarne są:
Pytanie 14 Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
Pytanie 15 Podchorążowie to słuchacze szkoły: