OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Poszkodowany oparzony wymaga:
Pytanie 2 Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?
Pytanie 3 Ile jest stopni zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 4 Nomex to:
Pytanie 5 Podchorążowie to słuchacze szkoły:
Pytanie 6 Zaczadzenie następuje na skutek działania:
Pytanie 7 Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
Pytanie 8 Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
Pytanie 9 Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
Pytanie 10 W którym miejscu występuje najwyższa temperatura płomienia:
Pytanie 11 Ochotnicze straże pożarne są:
Pytanie 12 W walce z pożarami wyróżniamy dwie podstawowe formy – są to:
Pytanie 13 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
Pytanie 14 Budynki IN to:
Pytanie 15 Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy: