OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Gaz propan-butan jest:
Pytanie 2 Niezbędnym czynnikiem palenia się jest obecność:
Pytanie 3 Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
Pytanie 4 Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
Pytanie 5 Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
Pytanie 6 Państwowa Straż Pożarna została utworzona:
Pytanie 7 Pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GBA 2,5/16 typ 005 wynosi:
Pytanie 8 Pianą można gasić pożary klasy:
Pytanie 9 Wnętrze pęcherzyka piany mechanicznej wypełnia:
Pytanie 10 Patron strażaków trzyma w ręku:
Pytanie 11 Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
Pytanie 12 Symbol W-52 oznacza:
Pytanie 13 Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:
Pytanie 14 Ile stopni służbowych liczy korpus oficerów w Państwowej Straży Pożarnej?
Pytanie 15 Strażacy do unieruchamiania złamań kończyn, podejrzeń złamań oraz zwichnięć używają najczęściej: