OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
Pytanie 2 Samochód Gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
Pytanie 3 Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
Pytanie 4 Ochotnicze straże pożarne są:
Pytanie 5 Najwyższą władzą w OSP jest:
Pytanie 6 Czy udzielenie pierwszej pomocy należy do obowiązku strażaka?
Pytanie 7 CNBOP jest to:
Pytanie 8 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
Pytanie 9 Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
Pytanie 10 Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
Pytanie 11 W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
Pytanie 12 Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywac w naczyniach:
Pytanie 13 Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
Pytanie 14 Pianą można gasić pożary klasy:
Pytanie 15 Do stałych urządzeń gaśniczych zaliczamy: