';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Wydobywający się CO2 (dwutlenek węgla) z gaśnicy śniegowej osiąga temperaturę:
Pytanie 2 Kadet to słuchacz szkoły:
Pytanie 3 Zaznacz prawidłową długość linek strażackich ratowniczych oraz czasookres ich używania do celów ratowniczych:
Pytanie 4 Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
Pytanie 5 Wymień znane ci urządzenia wchodzące w skład zestawu hydraulicznego:
Pytanie 6 Budynki IN to:
Pytanie 7 Pożary dzieli się w zależności od ich wielkości na:
Pytanie 8 W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
Pytanie 9 Do gazów gaśniczych zalicza się:
Pytanie 10 Sygnalizator akustyczny w aparatach powietrznych uruchamia się przy ciśnieniu:
Pytanie 11 Szkoła Główna Służby Pożarniczej ma siedzibę:
Pytanie 12 Jaka grupę pożarów określa symbol B umieszczony na gaśnicy?
Pytanie 13 Zasadniczym przedmiotem ubioru służbowego strażaka PSP jest między innymi:
Pytanie 14 Centralne Muzeum Pożarnictwa w Mysłowicach powstało:
Pytanie 15 Aby zostać oficerem i uzyskać tytuł inżyniera pożarnictwa należy skończyć:


Pożarów - 221 W ubiegłym roku - 213
Miejscowych zagrożeń - 707 W ubiegłym roku - 609
Alarmów fałszywych - 63 W ubiegłym roku - 22
Poza powiatem - 14 W ubiegłym roku - 11
Interwencji ogółem - 1005 W ubiegłym roku - 859

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict