OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Węże W-52 i W-75 różnią się od siebie:
Pytanie 2 Co oznacza symbol GBAM?
Pytanie 3 Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
Pytanie 4 W czasie sztafety pożarniczej rozgrywanej podczas zawodów OSP zawodnik nie wykonuje:
Pytanie 5 Gdzie w Polsce znajdują się relikwie św. Floriana:
Pytanie 6 Pianą można gasić pożary klasy:
Pytanie 7 Ochotnicze straże pożarne są:
Pytanie 8 Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 9 Symbol W-75 oznacza:
Pytanie 10 Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
Pytanie 11 Jakim symbolem oznaczany jest średni samochód pożarniczy:
Pytanie 12 Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
Pytanie 13 Czy członkowie OSP mogą wykonywać czynności kontrolno rozpoznawcze.
Pytanie 14 Do gazów gaśniczych zalicza się:
Pytanie 15 Budynki IN to: