OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Szkoła Podstawowa

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jaki jest najwyższy stopień w korpusie oficerów PSP?
Pytanie 2 Ile razy w roku należy usuwać zanieczyszczenia z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym (na przykład węglem) w budynku mieszkalnym?
Pytanie 3 Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP?
Pytanie 4 Kiedy obchodzone są Dni Ochrony Przeciwpożarowej?
Pytanie 5 Co oznacza skrót ZOSP RP?
Pytanie 6 Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego?
Pytanie 7 Do gaszenia urządzeń elektrycznych użyjesz:
Pytanie 8 Kadet to słuchacz szkoły:
Pytanie 9 Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
Pytanie 10 W czasie występowania dużego zagrożenia pożarowego okresowy zakaz wstępu do lasu wprowadza:
Pytanie 11 Co oznacza znak gestowy "Prawa ręka podniesiona w górę":
Pytanie 12 Budynki średniowysokie to budynki o wysokości:
Pytanie 13 W którym roku powołano Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP?
Pytanie 14 Pianą można gasić pożary klasy:
Pytanie 15 Jaką grupę pożarów określa symbol A umieszczony na gaśnicy?