OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 W którym wieku i w jakim mieście w Polsce powstały pierwsze przepisy przeciwpożarowe:
Pytanie 2 Jak przed wojną nazywano kobiety działające w szeregach OSP?
Pytanie 3 W Warszawie w "Domu Strażaka" przy ul. Oboźnej posiada swoją siedzibę:
Pytanie 4 W 1933 r. Rada Ministrów nadała Związkowi Straży nową nazwę:
Pytanie 5 Kto nadaje stopień starszego kapitana?
Pytanie 6 Podoficerom pełniącym służbę w jednostkach ratowniczo - gaśniczych kolejne stopnie służbowe nadaje:
Pytanie 7 Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
Pytanie 8 Okładziny sufitów oraz sufity podwieszane w budynkach z wyjątkiem mieszkań należy wykonywać z:
Pytanie 9 Związek OSP został powołany w roku:
Pytanie 10 Odległość między ścianami zewnętrznymi budynków lub częściami tych ścian może być zmniejszona, o 50% jeżeli we wszystkich strefach pożarowych budynków, przylegających odpowiednio do tych ścian lub ich części zastosowano:
Pytanie 11 Co stanie się z płomieniem świecy, jeżeli w pomieszczeniu zwiększymy stężenie tlenu?
Pytanie 12 Bezpieczne stężenie gazu palnego w mieszaninie z powietrzem podczas prac z użyciem otwartego ognia to stężenie, które nie przekracza:
Pytanie 13 Toporek strażacki ma masę:
Pytanie 14 Do gazów gaśniczych zalicza się:
Pytanie 15 Czy miejsce omłotów powinno być wyposażone w pojemniki z wodą?