OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń, w których może przebywać jednocześnie:
Pytanie 2 Sterty i stogi można ustawiać od budynków palnych w odległości co najmniej:
Pytanie 3 Czy klapy dymowe w dachach i stropach mogą być wykonane z materiałów palnych:
Pytanie 4 O ile można powiększyć długość przejścia w świetlicy o wysokości 6 m;
Pytanie 5 CUG są to ubrania :
Pytanie 6 Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:
Pytanie 7 Kołnierz szyjny stosujemy, aby:
Pytanie 8 Geometryczna wysokość podnoszenia to:
Pytanie 9 Przewody elektryczne można ciąć nożycami z izolowanymi rękojeściami lub użyć do tego siekiery z suchym, drewnianym trzonkiem gdy napięcie w przewodzie nie przekracza:
Pytanie 10 Opracowanie i aktualizację powiatowego planu ratowniczego koordynuje;
Pytanie 11 Po jakim czasie najpóźniej ratownik ma rozpocząć czynności masażu serca i sztucznego oddechu od momentu zatrzymania się powyższych czynności?
Pytanie 12 Podstawa do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku:
Pytanie 13 Podaj obowiązującą jednostkę miary odporności ogniowej elementów budowlanych:
Pytanie 14 Kadet to słuchacz szkoły:
Pytanie 15 Wydajność pistoletu proszkowego w samochodzie GPr - 3000 wynosi: