';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jaka jest średnica nominalna hydrantów zewnętrznych podziemnych?
Pytanie 2 Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywać w naczyniach:
Pytanie 3 Kołnierz szyjny stosujemy, aby:
Pytanie 4 Substancja, która spala się oślepiajšcym białym płomieniem to:
Pytanie 5 Podoficerom pełniącym służbę w jednostkach ratowniczo - gaśniczych kolejne stopnie służbowe nadaje:
Pytanie 6 Suchy pion jest to:
Pytanie 7 Tytuł hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej brzmi:
Pytanie 8 W jakiej najmniejszej odległości od placu zabaw dziecięcych można zlokalizować miejsce parkingowe dla 40 samochodów?
Pytanie 9 Główny sąd Honorowy OSP RP składa się z:
Pytanie 10 Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
Pytanie 11 Centralne obwody operacyjne są wyposażone i zaopatrzone w takim zakresie, aby zapewniały możliwość prowadzenia działań ratowniczych bez dodatkowego zaprowiantowania przez okres, co najmniej:
Pytanie 12 Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
Pytanie 13 Co oznacza znak gestowy „Prawa ręka podniesiona w górę”:
Pytanie 14 Co oznacza symbol gaśnicy GP-6z?
Pytanie 15 W którym roku powołano do życia urząd państwowy - Komendę Główną Straży


Pożarów - 201 W ubiegłym roku - 187
Miejscowych zagrożeń - 638 W ubiegłym roku - 513
Alarmów fałszywych - 57 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 919 W ubiegłym roku - 736

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict