OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Czas nurkowania liczy się:
Pytanie 2 Zasysacz liniowy to;
Pytanie 3 Na jaki kolor są malowane butle tlenowe w aparatach do cięcia metali:
Pytanie 4 Flame Control to środek:
Pytanie 5 Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:
Pytanie 6 Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:
Pytanie 7 Czy w lesie o szerokości mniejszej niż 200 m istnieje obowiązek utrzymywania pasów przeciwpożarowych?
Pytanie 8 Jaki jest najwyższy stopień zagrożenia pożarowego lasu?
Pytanie 9 Na terenie jakiego województwa zorganizowano od 30. 09-07.10 1945r. pierwszy w Polsce "Tydzień Obrony Przeciwpożarowej"
Pytanie 10 Do krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego może zostać włączona jednostka, która posiada:
Pytanie 11 W obowiązujących przepisach techniczno - budowlanych ustanowiono następującą ilość klas odporności pożarowej budynków lub ich części :
Pytanie 12 Na terenie którego z zaborów powstała pierwsza ochotnicza straż pożarna?
Pytanie 13 Służba strażacka w służbie przygotowawczej trwa:
Pytanie 14 Rolka zjazdowa to:
Pytanie 15 Wstrząs jest to: