OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Podstawa do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi jest niezapewnienie przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi, w szczególności w wyniku:
Pytanie 2 Rolka Petzla służy do:
Pytanie 3 Jaka najmniejsza ilość środka gaśniczego musi się znajdować w gaśnicy będącej na obowiązkowym wyposażeniu samochodu osobowego?
Pytanie 4 Z jakiego budynku drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz;
Pytanie 5 Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11kg na stacjach gazu płynnego?
Pytanie 6 Przerwanie procesu spalania płomieniowego następuje gdy stężenie % tlenu w powietrzu spadnie do:
Pytanie 7 Powierzchnia strefy pożarowej w garażu zamkniętym - podziemnym nie może przekraczać:
Pytanie 8 Ściany oddzielające pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości:
Pytanie 9 W roku 1971 i 1973 powołano dwuletnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w:
Pytanie 10 Ile wynosi pojemność zbiornika na środek pianotwórczy w samochodzie GCBA 6/32
Pytanie 11 Drogi pożarowe o odpowiednio utwardzonej i wytrzymałej nawierzchni powinny być doprowadzone do obiektów niskich :
Pytanie 12 Czy blaszane pokrycie dachu może być elementem instalacji odgromowej?
Pytanie 13 Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:
Pytanie 14 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
Pytanie 15 Jaka powinna być odległość hydrantu zewnętrznego od krawędzi drogi lub ulicy: