OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Szkoła Główna Służby Pożarniczej powstała w roku:
Pytanie 2 Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005:
Pytanie 3 Czy w lesie o szerokości mniejszej niż 200 m istnieje obowiązek utrzymywania pasów przeciwpożarowych?
Pytanie 4 Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:
Pytanie 5 Liczba spienienia to:
Pytanie 6 Płukanie uszkodzonej skóry wodą (20-30min) stosujemy w przypadku stwierdzenia:
Pytanie 7 Na jakich poziomach zorganizowany jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy?
Pytanie 8 Co oznacza skrót NRO?
Pytanie 9 Wypalanie słomy i pozostałości roślinnych na polach nie jest dopuszczalne w odległości od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym mniejszej niż:
Pytanie 10 Bezpieczne stężenie gazu palnego w mieszaninie z powietrzem podczas prac z użyciem otwartego ognia to stężenie, które nie przekracza:
Pytanie 11 Które z wymienionych substancji można gasić wodą?
Pytanie 12 Ile najmniej osób potrzeba do utworzenia OSP?
Pytanie 13 Co oznacza skrót KCKR?
Pytanie 14 Compakt to:
Pytanie 15 Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP nadaje: