OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Pojemność zbiornika wodnego w samochodzie GCBA 5/24 wynosi:
Pytanie 2 APL to:
Pytanie 3 Pierwsze "Porządki ogniowe" w Europie zostały wydane dla miast:
Pytanie 4 Liczba spienienia to:
Pytanie 5 Gaz propan-butan jest:
Pytanie 6 W instalację odgromową podstawową muszą być wyposażone :
Pytanie 7 Zasadniczą reorganizację ochotniczych straży pożarnych przeprowadzono w okresie :
Pytanie 8 Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
Pytanie 9 Drabina dwuprzęsłowa wysuwana może być sprawiona jako:
Pytanie 10 Zawór wyposażony w zamknięcie grzybkowe z zamkiem rozpadającym się pod działaniem ciepła oraz, rozpryskiwacz, który rozbija wypływający strumień wody na drobne krople nosi nazwę;
Pytanie 11 Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11kg na stacjach gazu płynnego?
Pytanie 12 Jaki jest najwyższy stopień aspirancki?
Pytanie 13 Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:
Pytanie 14 Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:
Pytanie 15 Przy poborze wody z otwartego zbiornika smok ssawny powinien być zanurzony: