OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Ile najmniej osób potrzeba do utworzenia OSP?
Pytanie 2 Symbol F 2 oznacza:
Pytanie 3 Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
Pytanie 4 Ile nasad odprowadzających (wylotowych) 75 posiada rozdzielacz:
Pytanie 5 Instalacja wentylacji oddymiającej powinna zapewniać:
Pytanie 6 Kategoria zagrożenia ludzi Z V określa obiekty:
Pytanie 7 W obrębie pożaru ciepło rozchodzi się dzięki zjawisku:
Pytanie 8 Pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynkach wielokondygnacyjnych należy sytuować na:
Pytanie 9 Wokół placów składowych należy zachować pas ochronny o szerokości minimum:
Pytanie 10 Najwyższą władzą w OSP jest:
Pytanie 11 Substancja, która spala się niebieskim płomieniem to:
Pytanie 12 Główny sąd Honorowy OSP RP składa się z:
Pytanie 13 Na jakim ciśnieniu roboczym pracują narzędzia hydrauliczne Holmatro?
Pytanie 14 Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005 posiada:
Pytanie 15 Pojazd ratowniczo - gaśniczy 014R posiada układ jezdno - napędowy: