OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:
Pytanie 2 Co oznacza znak gestowy „Prawa ręka podniesiona w górę”:
Pytanie 3 Słuchacze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej to:
Pytanie 4 Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
Pytanie 5 Najmniejsza szerokość korytarza, stanowiącego poziomą drogę ewakuacyjną w budynku przeznaczonym dla 15 osób powinna wynosić:
Pytanie 6 Podaj w którym roku przed nasza era i przez kogo został utworzony z niewolników pierwszy prywatny oddział straży pożarnej?
Pytanie 7 Dym biało-żółty wydziela się podczas palenia:
Pytanie 8 Energia cieplna, wyrażona w MJ, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu to:
Pytanie 9 Zatrzaśnik służy do:
Pytanie 10 Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach?
Pytanie 11 Podaj jaki jest zapas powietrza w butli o pojemności 11 litrów i ciśnieniu 200 bar:
Pytanie 12 W jakiej najmniejszej odległości od placu zabaw dziecięcych można zlokalizować miejsce parkingowe dla 40 samochodów?
Pytanie 13 Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP RP nadaje:
Pytanie 14 Czy pod kładką dla pieszych o konstrukcji stalowej można garażować samochody osobowe?
Pytanie 15 Kto może ogłosić zakaz wstępu do lasu?