';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?
Pytanie 2 Czy w budynku jednorodzinnym konieczne jest wydzielenie pożarowe magazynu oleju opałowego za pomocą ścian i stropów oraz drzwi o wymaganej odporności ogniowej ?
Pytanie 3 Flame Control to środek:
Pytanie 4 Kto w 1184 roku przekazał relikwie św. Floriana do Krakowa?
Pytanie 5 Stopień SEKCYJNEGO w Państwowej Straży Pożarnej jest odpowiednikiem stopnia wojskowego:
Pytanie 6 Jakie minimalne wymagania stawiane materiałom, z których wykonuje się klapy dymowe w dachu;
Pytanie 7 Geometryczna wysokość podnoszenia to:
Pytanie 8 Prowadzący zakład dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej jest obowiązany do dokonania zgłoszenia:
Pytanie 9 Opracowanie i realizację wojewódzkiego planu ratowniczego koordynuje:
Pytanie 10 Względny czas trwania pożaru to:
Pytanie 11 Z przewodów dymowych i spalinowych w budynkach opalanych paliwem płynnym należy usuwać zanieczyszczenia:
Pytanie 12 Ile wynosi nominalny zasięg poziomy dla hydranty wewnętrznego 25 z zastosowaniem jednego odcinka węża o długości 15 m:
Pytanie 13 Geofonem nazywamy:
Pytanie 14 Czy pomiędzy drogą pożarową a budynkiem mogą znajdować się drzewa?
Pytanie 15 Czy dopuszcza się rozgrzewanie smoły za pomocą otwartego ognia na dachu budynku w trakcie jego budowy?


Pożarów - 184 W ubiegłym roku - 152
Miejscowych zagrożeń - 527 W ubiegłym roku - 426
Alarmów fałszywych - 48 W ubiegłym roku - 14
Poza powiatem - 7 W ubiegłym roku - 9
Interwencji ogółem - 778 W ubiegłym roku - 607

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict