OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Tytuł hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej brzmi:
Pytanie 2 W jakim celu przy drogach i liniach kolejowych jest wykonywany pas przeciwpożarowy?
Pytanie 3 Jaki jest najwyższy stopień aspirancki?
Pytanie 4 Jednym z nakazów zawartych w uchwale rady miejskiej Krakowa (XIV wiek) było:
Pytanie 5 Sterty i stogi można ustawiać od budynków palnych w odległości co najmniej:
Pytanie 6 Pierwsze "Porządki ogniowe" w Europie zostały wydane dla miast:
Pytanie 7 W latach 1916 - 1918 najwięcej strażaków walczyło o niepodległość w organizacjach:
Pytanie 8 Ile nasad odprowadzających (wylotowych) 75 posiada rozdzielacz:
Pytanie 9 Jaka jest wymagana najmniejsza szerokość użytkowa biegu samochodów wewnętrznych w budynku szkoły?
Pytanie 10 Wykładziny podłogowe stosowane na drogach komunikacji ogólnej służące celom ewakuacji powinny być co najmniej:
Pytanie 11 Podaj jaki jest zapas powietrza w butli o pojemności 11 litrów i ciśnieniu 200 bar:
Pytanie 12 Drabina dwuprzęsłowa wysuwana może być sprawiona jako:
Pytanie 13 Ustawianie stert i stogów w stosunku do budynków wykonanych z "materiałów niepalnych" jest dozwolone w odległości co najmniej:
Pytanie 14 27.6.1996 r. ZGZOSP RP ustanowił Medal honorowy
Pytanie 15 Jaki narząd jest najbardziej wrażliwy na niedotlenienie?