';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Funkcjonariusz PSP wykonujący czynności kontrolno - rozpoznawcze może w przypadkach uzasadnionych ukarać kontrolowanego poprzez:
Pytanie 2 Kto może ogłosić zakaz wstępu do lasu?
Pytanie 3 Wymagania dotyczące klasy odporności pożarowej budynków nie dotyczą budynków:
Pytanie 4 Zjawisko inhibicji (inaczej antykatalizy) procesu spalania występuje podczas gaszenia pożarów;
Pytanie 5 Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:
Pytanie 6 Pierwsze "Porządki ogniowe" w Europie zostały wydane dla miast:
Pytanie 7 Drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń, w których może przebywać jednocześnie:
Pytanie 8 Lekka woda to:
Pytanie 9 W którym roku skonstruowano I krajowy samochód pożarniczy star A 20 GBM 2/8?
Pytanie 10 Symbol PP 2- 12 oznacza prądownicę:
Pytanie 11 Eksplozymetr służy do:
Pytanie 12 Właściciel sklepu, w którym może jednocześnie przebywać więcej niż 50 klientów, powinien przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji nie rzadziej niż:
Pytanie 13 Ośrodkiem certyfikacyjnym wyrobów w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest:
Pytanie 14 Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
Pytanie 15 W którym wieku i w jakim mieście w Polsce powstały pierwsze przepisy przeciwpożarowe:


Pożarów - 167 W ubiegłym roku - 136
Miejscowych zagrożeń - 393 W ubiegłym roku - 313
Alarmów fałszywych - 44 W ubiegłym roku - 11
Poza powiatem - 5 W ubiegłym roku - 8
Interwencji ogółem - 617 W ubiegłym roku - 473

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict