OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Niebezpieczeństwo wybuchem stwarza mieszanka:
Pytanie 2 Po haśle "Do akcji gotuj" przy zasilaniu samochodu z hydrantu, kierowca:
Pytanie 3 Temperatura zapłonu odnosi się do:
Pytanie 4 Strażak PSP wybrany do organów ZOSP:
Pytanie 5 Badania okresowe instalacji odgromowej w budynkach użyteczności publicznej należy wykonywać co :
Pytanie 6 Podaj środki gaśnicze do gaszenia pożarów grupy D:
Pytanie 7 Jaka jest zasada uruchamiania kuchenki gazowej?
Pytanie 8 Budynki wysokościowe to budynki o wysokości:
Pytanie 9 W jakim mieści na terenie woj. kujawsko pomorskiego znajduje się Szkoła Podoficerska?
Pytanie 10 Ile wyjazdów należy wykonać na ogrodzony plac targowy o powierzchni 6 ha:
Pytanie 11 Jaka najmniejsza ilość środka gaśniczego musi się znajdować w gaśnicy będącej na obowiązkowym wyposażeniu samochodu osobowego?
Pytanie 12 Szkoła kształcąca kadry oficerskie Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Warszawie i nosi nazwę:
Pytanie 13 Budynek należy wyposażyć w instalację wodociągowa przeciwpożarową:
Pytanie 14 Elementy nierozprzestrzeniające ognia to elementy wykonane z materiałów:
Pytanie 15 Wymień podział alarmów fałszywych: