OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Pojemność zbiornika wodnego w samochodzie GCBA 5/24 wynosi:
Pytanie 2 W którym roku skonstruowano I krajowy samochód pożarniczy star A 20 GBM 2/8?
Pytanie 3 Kto nadaje stopień starszego kapitana?
Pytanie 4 W roku 1971 i 1973 powołano dwuletnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w:
Pytanie 5 Właściciel sklepu, w którym może jednocześnie przebywać więcej niż 50 klientów, powinien przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji nie rzadziej niż:
Pytanie 6 W którym roku powołano do życia urząd państwowy - Komendę Główną Straży
Pytanie 7 Do wytwarzania i podawania piany średniej służy:
Pytanie 8 Czy pomiędzy drogą pożarową a budynkiem mogą znajdować się drzewa?
Pytanie 9 Kto może ogłosić zakaz wstępu do lasu?
Pytanie 10 Elementy nierozprzestrzeniające ognia to elementy wykonane z materiałów:
Pytanie 11 Podaj środki gaśnicze do gaszenia pożarów grupy D:
Pytanie 12 Co jaki okres powinny być czyszczone przewody kominowe od palenisk kuchennych gospodarstw domowych?
Pytanie 13 Wymagania przeciwpożarowe dotyczące procesów technologicznych powinny być zawarte:
Pytanie 14 Co oznacza pojęcie "resuscytacja oddechowo - krążeniowa"?
Pytanie 15 Instalacja wentylacji oddymiającej powinna zapewniać: