';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Uprawniony do formowania centralnego odwodu operacyjnego jest:
Pytanie 2 W jednostkach PSP jako podstawowy system zabezpieczenia dróg oddechowych stosuje się:
Pytanie 3 Czy pomiędzy drogą pożarową a budynkiem mogą znajdować się drzewa?
Pytanie 4 Ile wynosi minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego:
Pytanie 5 Po haśle "Do akcji gotuj" przy zasilaniu samochodu z hydrantu, kierowca:
Pytanie 6 Przy zwichnięciu w stawie barkowym wykonujemy następujące czynności ratownicze:
Pytanie 7 Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach, jeżeli są one przeznaczone do ewakuacji dla nie więcej niż 20 osób?
Pytanie 8 Ekoperl to :
Pytanie 9 Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?
Pytanie 10 Rurka wskaźnikowa w ratownictwie chemicznym stosowana jest w celu:
Pytanie 11 Biblioteki zalicza się do kategorii zagrożenia ludzi ZL:
Pytanie 12 Jaka jest zasada uruchamiania kuchenki gazowej?
Pytanie 13 Ile wynosi nominalna wydajność hydrantu wewnętrznego o średnicy 25 mm?
Pytanie 14 Właściciel sklepu, w którym może jednocześnie przebywać więcej niż 50 klientów, powinien przeprowadzić praktyczne sprawdzenie organizacji oraz warunków ewakuacji nie rzadziej niż:
Pytanie 15 W ilu zbiornikach może być zgromadzona woda przeznaczona do gaszenia kompleksu leśnego o powierzchni przekraczającej 10 ha?


Pożarów - 190 W ubiegłym roku - 163
Miejscowych zagrożeń - 573 W ubiegłym roku - 462
Alarmów fałszywych - 53 W ubiegłym roku - 15
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 837 W ubiegłym roku - 657

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict