';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi:
Pytanie 2 W instalację odgromową podstawową muszą być wyposażone :
Pytanie 3 W urządzenia przeciwpianiczne należy w miarę możliwości wyposażać drzwi pomieszczeń, w których morze przebywać jednocześnie:
Pytanie 4 Jaka jest normatywna szerokość poziomych dróg ewakuacyjnych w nowo projektowanych budynkach, jeżeli są one przeznaczone do ewakuacji dla nie więcej niż 20 osób?
Pytanie 5 Na terenie jakiego województwa zorganizowano od 30. 09-07.10 1945r. pierwszy w Polsce "Tydzień Obrony Przeciwpożarowej"
Pytanie 6 O ile można zwiększyć długość przejścia ewakuacyjnego w garażu zamkniętym przy zastosowaniu stałych urządzeń gaśniczych:
Pytanie 7 Temperatura zapłonu odnosi się do:
Pytanie 8 W Warszawie w "Domu Strażaka" przy ul. Oboźnej posiada swoją siedzibę:
Pytanie 9 Opracowanie i realizację wojewódzkiego planu ratowniczego koordynuje:
Pytanie 10 Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:
Pytanie 11 Generatory aerozolu gaszącego przeznaczone są do lokalizacji i gaszenie pożarów klas:
Pytanie 12 Gaz propan - butan jest szczególnie niebezpieczny ponieważ:
Pytanie 13 Pożary butli z acetylenem to pożary grupy:
Pytanie 14 Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:
Pytanie 15 Resuscytacja to:


Pożarów - 166 W ubiegłym roku - 131
Miejscowych zagrożeń - 373 W ubiegłym roku - 288
Alarmów fałszywych - 43 W ubiegłym roku - 11
Poza powiatem - 5 W ubiegłym roku - 7
Interwencji ogółem - 595 W ubiegłym roku - 440

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict