';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Ile kondygnacji może mieć budynek tymczasowy przeznaczony na pobyt ludzi;
Pytanie 2 Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
Pytanie 3 Czy w domu pomocy społecznej wymagane jest stosowanie systemu sygnalizacji pożarowej?
Pytanie 4 Książkę obiektu budowlanego powinny posiadać:
Pytanie 5 Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:
Pytanie 6 W czasie stanu klęski żywiołowej działaniami prowadzonymi na obszarze gminy w celu zapobieżenia skutkom klęski żywiołowej lub usunięcia jej skutków kieruje:
Pytanie 7 Czujnik bezruchu to:
Pytanie 8 Podaj środki gaśnicze do gaszenia pożarów grupy D:
Pytanie 9 Co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne należy projektować z pomieszczeń, w których będzie przebywać jednocześnie ponad:
Pytanie 10 W ilu zbiornikach może być zgromadzona woda przeznaczona do gaszenia kompleksu leśnego o powierzchni przekraczającej 10 ha?
Pytanie 11 W jakim czasie rota II powinna zbudować linię zasilającą aby była nieprzerwana praca autopompy przy podawaniu wody z działka z samochodu GBA 2,5/16?
Pytanie 12 Czy blaszane pokrycie dachu może być elementem instalacji odgromowej?
Pytanie 13 Toporek strażacki ma masę:
Pytanie 14 Do czego służy klapa dymowa?
Pytanie 15 Przy poborze wody z otwartego zbiornika smok ssawny powinien być zanurzony:


Pożarów - 198 W ubiegłym roku - 183
Miejscowych zagrożeń - 629 W ubiegłym roku - 500
Alarmów fałszywych - 56 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 906 W ubiegłym roku - 719

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict