OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Środki zwilżające są to środki, które:
Pytanie 2 Badania okresowe instalacji odgromowej w budynkach użyteczności publicznej należy wykonywać co :
Pytanie 3 Wysoko umieszczone oświetlenie podstawowe i/lub ewakuacyjne powinno być usytuowane powyżej:
Pytanie 4 CUG są to ubrania :
Pytanie 5 Szkoła Główna Służby Pożarniczej powstała w roku:
Pytanie 6 Funkcjonariusz PSP wykonujący czynności kontrolno - rozpoznawcze może w przypadkach uzasadnionych ukarać kontrolowanego poprzez:
Pytanie 7 Minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego w miejscu czerpania powinna wynosić:
Pytanie 8 Samochód gaśniczy GBA 2,5/16 typ 005:
Pytanie 9 Co ile lat zwołuje się zgodnie ze statutem zwyczajny zjazd gminny ZOSP:
Pytanie 10 Podaj jaki jest zapas powietrza w butli o pojemności 11 litrów i ciśnieniu 200 bar:
Pytanie 11 Przekroczenie jakiego stężenia w powietrzu dwutlenku węgla stanowi zagrożenie dla życia ludzi:
Pytanie 12 Względny czas trwania pożaru to:
Pytanie 13 Łącznie pod wpływami OSP w latach osiemdziesiątych znajdowało się około:
Pytanie 14 Elementy nierozprzestrzeniające ognia to elementy wykonane z materiałów:
Pytanie 15 Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną: