OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Prądownica pianowa PP 2 - 12 oznacza:
Pytanie 2 Elementy nierozprzestrzeniające ognia to elementy wykonane z materiałów:
Pytanie 3 Gęstość gazu propan butan jest:
Pytanie 4 Pianą można gasić pożary klasy:
Pytanie 5 Hydropult to:
Pytanie 6 Środki zwilżające są to środki, które:
Pytanie 7 Czy w jednokondygnacyjnym garażu podziemnym wymagane jest stosowanie stałych urządzeń gaśniczych?
Pytanie 8 Szkoła kształcąca kadry oficerskie Państwowej Straży Pożarnej znajduje się w Warszawie i nosi nazwę:
Pytanie 9 Zasysacz liniowy to;
Pytanie 10 Maksymalna odległość między hydrantami na zabudowanym terenie wiejskim może wynosić:
Pytanie 11 Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
Pytanie 12 W stacjach paliw oraz stacjach gazu płynnego dozwolone jest:
Pytanie 13 Czy do pomieszczeń technicznych zlokalizowanych na ostatniej kondygnacji w budynku wysokim może być doprowadzona instalacja gazowa?
Pytanie 14 Ośrodkiem certyfikacyjnym wyrobów w zakresie ochrony przeciwpożarowej jest:
Pytanie 15 Od którego roku datuje się powstawanie pierwszych harcerskich drużyn pożarniczych ?