OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Poddawanie butli z gazami palnymi bezpośrednio działaniu ognia jest:
Pytanie 2 Gaz propan - butan jest szczególnie niebezpieczny ponieważ:
Pytanie 3 Dym biało-żółty wydziela się podczas palenia:
Pytanie 4 Czy w lesie o szerokości mniejszej niż 200 m istnieje obowiązek utrzymywania pasów przeciwpożarowych?
Pytanie 5 Produkowane obecnie gaśnice śniegowe posiadają zawór:
Pytanie 6 Tryskacze służą do:
Pytanie 7 Do sprzętu gaśniczego powinien być zapewniony dostęp co najmniej:
Pytanie 8 W Warszawie w "Domu Strażaka" przy ul. Oboźnej posiada swoją siedzibę:
Pytanie 9 Wydajność motopompy strażackiej M 8/8 wynosi:
Pytanie 10 Centralnym organem administracji państwowej w sprawach ochrony przeciwpożarowej jest: Komendant Główny PSP
Pytanie 11 Amfibia to:
Pytanie 12 Podstawowym mechanizmem gaśniczym proszku jest działanie:
Pytanie 13 Pojazd ratowniczo - gaśniczy 014R posiada układ jezdno - napędowy:
Pytanie 14 Strefa „0” oznacza klasyfikację :
Pytanie 15 Przy poborze wody z otwartego zbiornika smok ssawny powinien być zanurzony: