';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Powierzchnia strefy pożarowej w garażu zamkniętym - podziemnym nie może przekraczać:
Pytanie 2 Obowiązująca ustawa o ochronie przeciwpożarowej została uchwalona:
Pytanie 3 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy instalować w :
Pytanie 4 Kierowanie działaniem ratowniczym prowadzone jest przez:
Pytanie 5 Ile wyjazdów należy wykonać na ogrodzony plac targowy o powierzchni 6 ha:
Pytanie 6 Energia cieplna, wyrażona w MJ, która może powstać przy spaleniu materiałów palnych znajdujących się w pomieszczeniu, strefie pożarowej lub składowisku materiałów stałych przypadająca na jednostkę powierzchni tego obiektu to:
Pytanie 7 Jaki rodzaj drzewostanu jest najbardziej podatny na rozwój pożaru?
Pytanie 8 Ze względu na rodzaj uzbrojenia na przewodach sieci wodociągowej stosuje się oznaczenia literowe tablic. Symbol „Z” oznacza:
Pytanie 9 Masaż zewnętrzny serca to uciśnięcie mostka dorosłego na głębokość:
Pytanie 10 Drogi pożarowe o odpowiednio utwardzonej i wytrzymałej nawierzchni powinny być doprowadzone do obiektów niskich :
Pytanie 11 Transport poszkodowanego z urazem jamy brzusznej odbywa się:
Pytanie 12 Czy ciecze palne zalicza się do materiałów niebezpiecznych pożarowo?
Pytanie 13 Koszt utrzymania, wyposażenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczej straży pożarnej ponosi:
Pytanie 14 W którym roku został opublikowany obowiązujący, jednolity tekst ustawy o ochronie przeciwpożarowej? [luty 2010]
Pytanie 15 Pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynkach wielokondygnacyjnych należy sytuować na:


Pożarów - 184 W ubiegłym roku - 150
Miejscowych zagrożeń - 517 W ubiegłym roku - 416
Alarmów fałszywych - 48 W ubiegłym roku - 14
Poza powiatem - 7 W ubiegłym roku - 9
Interwencji ogółem - 768 W ubiegłym roku - 595

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict