OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Budynki IN to:
Pytanie 2 Jaki czynnik roboczy powoduje działanie nożyc i rozpieraczy firmy LUKAS?
Pytanie 3 W którym wieku i w jakim mieście w Polsce powstały pierwsze przepisy przeciwpożarowe:
Pytanie 4 Minimalna wydajnośc poboru wody mierzona na wylocie prądownicy powinna wynosić dla hydrantu 52:
Pytanie 5 Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
Pytanie 6 Z jakiego budynku drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz;
Pytanie 7 Przystępując do natarcia przy użyciu piany gaśniczej, przyjmuje się określony obliczeniowy czas podawania środka gaśniczego, po którym pożar powinien być całkowicie ugaszony (pokryty) pianą. W przypadku piany ciężkiej czas ten wynosi:
Pytanie 8 Służba strażacka w służbie przygotowawczej trwa:
Pytanie 9 Ile nasad odprowadzających (wylotowych) 75 posiada rozdzielacz:
Pytanie 10 Stacja paliw może być zlokalizowana od lasu w odległości:
Pytanie 11 Do czego służy klapa dymowa?
Pytanie 12 Co jaki okres powinny być czyszczone przewody kominowe od palenisk kuchennych gospodarstw domowych?
Pytanie 13 Liczba spienienia to:
Pytanie 14 Pierwsze "Porządki ogniowe" w Europie zostały wydane dla miast:
Pytanie 15 Kto został prezesem utworzonego w 1916 roku Związku Floriańskiego?