OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Jakim symbolem oznaczymy samochód pożarniczy wyposażony w zbiorniki z dwutlenkiem węgla?
Pytanie 2 1 I 1976 r. powstało Państwowe Muzeum Pożarnictwa w:
Pytanie 3 Gdzie w Polsce odbywa się Ogólnopolski Festiwal Orkiestr:
Pytanie 4 Substancja, która spala się niebieskim płomieniem to:
Pytanie 5 Dym biało-żółty wydziela się podczas palenia:
Pytanie 6 Książkę obiektu budowlanego powinny posiadać:
Pytanie 7 Żar żółtoczerwony ma temperaturę:
Pytanie 8 Na jakiej wysokości powinny być instalowane zawory hydrauliczne przy hydrantach wewnętrznych przeciwpożarowych?
Pytanie 9 Co jaki okres powinny być czyszczone przewody kominowe od palenisk kuchennych gospodarstw domowych?
Pytanie 10 27.6.1996 r. ZGZOSP RP ustanowił Medal honorowy
Pytanie 11 Tytuł hymnu Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej brzmi:
Pytanie 12 Gazy tworzące mieszaniny wybuchowe z powietrzem przy stężeniu do 10% objętości to:
Pytanie 13 Ile nasad odprowadzających (wylotowych) 75 posiada rozdzielacz:
Pytanie 14 Przystępując do natarcia przy użyciu piany gaśniczej, przyjmuje się określony obliczeniowy czas podawania środka gaśniczego, po którym pożar powinien być całkowicie ugaszony (pokryty) pianą. W przypadku piany ciężkiej czas ten wynosi:
Pytanie 15 Kto w 1184 roku przekazał relikwie św. Floriana do Krakowa?