OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Wstrząs jest to:
Pytanie 2 Badania okresowe instalacji odgromowej w budynkach użyteczności publicznej należy wykonywać co :
Pytanie 3 Państwowa Straż Pożarna została powołana z dniem:
Pytanie 4 Co ile lat w OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo wyborcze (zebrania statutowe)?
Pytanie 5 Jaki organ stoi na czele strażactwa ochotniczego:
Pytanie 6 Najmniejsza szerokość korytarza, stanowiącego poziomą drogę ewakuacyjną w budynku przeznaczonym dla 15 osób powinna wynosić:
Pytanie 7 27.6.1996 r. ZGZOSP RP ustanowił Medal honorowy
Pytanie 8 Czy każde stałe urządzenie gaśnicze zalicza się do urządzeń przeciwpożarowych?
Pytanie 9 Aparat oddechowy na sprężone powietrze należy do sprzętu::
Pytanie 10 Opracowanie i realizację wojewódzkiego planu ratowniczego koordynuje:
Pytanie 11 Żar żółtoczerwony ma temperaturę:
Pytanie 12 Przewody elektryczne można ciąć nożycami z izolowanymi rękojeściami lub użyć do tego siekiery z suchym, drewnianym trzonkiem gdy napięcie w przewodzie nie przekracza:
Pytanie 13 W jakiej minimalnej odległości od lasu można rozpalić ognisko?
Pytanie 14 Czy dopuszcza się garażowanie ciągnika rolniczego (traktora) w budynku stodoły?
Pytanie 15 Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest: