';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Hydrant wewnętrzny 52 posiada wydajność nominalną:
Pytanie 2 Pierwsze "Porządki ogniowe" w Europie zostały wydane dla miast:
Pytanie 3 Jakie minimalne wymagania stawiane materiałom, z których wykonuje się klapy dymowe w dachu;
Pytanie 4 Palenie podtrzymuje:
Pytanie 5 Kto nadaje stopień starszego kapitana?
Pytanie 6 W którym roku skonstruowano I krajowy samochód pożarniczy star A 20 GBM 2/8?
Pytanie 7 Jak nazywa się popularnie Kamizelka Ratowniczo - wypornościowa (KRW) stosowana podczas nurkowania?
Pytanie 8 W samochodzie gaśniczym GBA 2,5/16 zgodnie z regulaminem rozwinięcia znajdują się:
Pytanie 9 Do czego służy bezpiecznik elektryczny?
Pytanie 10 Czy do celów ewakuacyjnych mogą być stosowane drzwi obrotowe?
Pytanie 11 Szkoła Główna Służby Pożarniczej powstała w roku:
Pytanie 12 Powiatowe i wojewódzkie plany ratownicze aktualizuje się, co najmniej:
Pytanie 13 Pododdział w sile 9 ratowników, to :
Pytanie 14 Czy pomiędzy drogą pożarową a budynkiem mogą znajdować się drzewa?
Pytanie 15 Jak przed wojną nazywano kobiety działające w szeregach OSP?


Pożarów - 19 W ubiegłym roku - 27
Miejscowych zagrożeń - 71 W ubiegłym roku - 23
Alarmów fałszywych - 3 W ubiegłym roku - 8
Poza powiatem - 2 W ubiegłym roku - 0
Interwencji ogółem - 95 W ubiegłym roku - 58

Copyright ©1999-2015 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict