OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Compakt to:
Pytanie 2 Czy w obiektach kultu religijnego (kościoły, cerkwie) wymagane jest stosowanie znaków ewakuacyjnych?
Pytanie 3 Wokół placów składowych należy zachować pas ochronny o szerokości minimum:
Pytanie 4 Zasysacz liniowy to;
Pytanie 5 Zasysacz liniowy pozwala na uzyskanie wodnego roztworu środka pianotwórczego o wartości :
Pytanie 6 Minister administracji publicznej 30.11.1945r. powołał:
Pytanie 7 Górne cyfry na tablicy ostrzegawczej stosowanej w kolejowym i drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych, oznaczają:
Pytanie 8 Drogi pożarowe o odpowiednio utwardzonej i wytrzymałej nawierzchni powinny być doprowadzone do obiektów niskich :
Pytanie 9 Kto nadaje stopień starszego kapitana?
Pytanie 10 Osobę podejmującą służbę w Państwowej Straży Pożarnej mianuje się strażakiem w służbie przygotowawczej na okres:
Pytanie 11 Zespół startujący w konkurencji - ćwiczenia bojowe podczas Mistrzostw Polski w Sporcie Pożarniczym liczy :
Pytanie 12 Żar żółtoczerwony ma temperaturę:
Pytanie 13 Powierzchnia strefy pożarowej w garażu zamkniętym - podziemnym nie może przekraczać:
Pytanie 14 Ile wynosi minimalna głębokość przeciwpożarowego zbiornika wodnego:
Pytanie 15 Jaka najmniejsza ilość środka gaśniczego musi się znajdować w gaśnicy będącej na obowiązkowym wyposażeniu samochodu osobowego?