OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Masa gotowej do użycia gaśnicy przenośnej, to jest gaśnicy przenoszonej i uruchamianej ręcznie, nie powinna przekraczać :
Pytanie 2 Minimum ile osób potrzeba do utworzenia OSP?
Pytanie 3 Pojazd ratowniczo - gaśniczy 014R posiada układ jezdno - napędowy:
Pytanie 4 Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:
Pytanie 5 Najmniejsza szerokość korytarza, stanowiącego poziomą drogę ewakuacyjną w budynku przeznaczonym dla 15 osób powinna wynosić:
Pytanie 6 Flame Control to środek:
Pytanie 7 Wymagania przeciwpożarowe dotyczące procesów technologicznych powinny być zawarte:
Pytanie 8 Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:
Pytanie 9 Co oznacza pojęcie "resuscytacja oddechowo - krążeniowa"?
Pytanie 10 Odległość hydrantu zewnętrznego przeciwpożarowego od chronionego obiektu inna wynosić:
Pytanie 11 Jakie minimalne wymagania stawiane materiałom, z których wykonuje się klapy dymowe w dachu;
Pytanie 12 Do ugaszenia pożaru zużyto 0,2 m3 roztworu środka pianotwórczego, posługując się prądownicą pianową. Jaką objętość piany uzyskano ?
Pytanie 13 Czy wolno napełniać gazem butle o masie 11kg na stacjach gazu płynnego?
Pytanie 14 Szkoła Główna Służby Pożarniczej powstała w roku:
Pytanie 15 Nudności i wymioty u poszkodowanego to: