OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Wymień podział alarmów fałszywych:
Pytanie 2 Pożary butli z acetylenem to pożary grupy:
Pytanie 3 Od którego roku funkcjonuje krajowy system ratowniczo-gaśniczy?
Pytanie 4 Gdzie należy stosować oświetlenie ewakuacyjne ?
Pytanie 5 Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:
Pytanie 6 Do samochodów pożarniczych średnich zalicza się samochody o masie całkowitej:
Pytanie 7 Słuchacze Szkoły Podoficerskiej Państwowej Straży Pożarnej to:
Pytanie 8 Lekki dach to:
Pytanie 9 Rolka Petzla służy do:
Pytanie 10 Związek OSP został powołany w roku:
Pytanie 11 Czy w garażu oświetlonym wyłącznie światłem sztucznym wymagane jest stosowanie oświetlenia awaryjnego:
Pytanie 12 Na ogrodzony teren placu targowego o powierzchni 5,5 ha należy zapewnić:
Pytanie 13 Pożary metali lekkich zaliczają się do klasy pożarów:
Pytanie 14 Bezpieczne stężenie gazu palnego w mieszaninie z powietrzem podczas prac z użyciem otwartego ognia to stężenie, które nie przekracza:
Pytanie 15 Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest: