';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Czy dopuszcza się rozgrzewanie smoły za pomocą otwartego ognia na dachu budynku w trakcie jego budowy?
Pytanie 2 Środkiem uodparniającym drewno na działanie ognia jest:
Pytanie 3 W urządzenia przeciwpianiczne należy w miarę możliwości wyposażać drzwi pomieszczeń, w których morze przebywać jednocześnie:
Pytanie 4 Jaka jest wymagana najmniejsza szerokość użytkowa biegu samochodów wewnętrznych w budynku szkoły?
Pytanie 5 Klasa odporności pożarowej części budynku nie powinna być niższa od klasy odporności pożarowej części budynku położonej nad nią, przy czym dla części podziemnej nie powinna być ona niższa niż:
Pytanie 6 Oznaczenie R stosowane przy wymaganiach odporności ogniowej dla elementów budynków oznacza:
Pytanie 7 Resuscytacja to:
Pytanie 8 Maksymalna odległość między hydrantami na zabudowanym terenie wiejskim może wynosić:
Pytanie 9 Komendanta Głównego PSP powołuje i odwołuje:
Pytanie 10 Żar żółtoczerwony ma temperaturę:
Pytanie 11 Jak należy wykonywać przejście połączenia garażu z domem jednorodzinnym:
Pytanie 12 Prowadzący zakład dużego lub zwiększonego ryzyka wystąpienia awarii przemysłowej jest obowiązany do dokonania zgłoszenia:
Pytanie 13 W jakim przypadku w budynku zaliczonym do ZL III należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami?
Pytanie 14 Compakt to:
Pytanie 15 Nudności i wymioty u poszkodowanego to:


Pożarów - 190 W ubiegłym roku - 171
Miejscowych zagrożeń - 589 W ubiegłym roku - 474
Alarmów fałszywych - 54 W ubiegłym roku - 15
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 855 W ubiegłym roku - 677

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict