OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Co ile lat raport o bezpieczeństwie winien być analizowany:
Pytanie 2 Górne cyfry na tablicy ostrzegawczej stosowanej w kolejowym i drogowym transporcie materiałów niebezpiecznych, oznaczają:
Pytanie 3 Środki zwilżające są to środki, które:
Pytanie 4 Zdolność cieczy palnych do wytworzenia par w ilości wystarczającej do zapalenia jest określona za pomocą temperatury:
Pytanie 5 Poddawanie butli z gazami palnymi bezpośrednio działaniu ognia jest:
Pytanie 6 W którym roku został opublikowany obowiązujący, jednolity tekst ustawy o ochronie przeciwpożarowej? [luty 2010]
Pytanie 7 Co oznacza skrót WSKR ?
Pytanie 8 Gdzie sprawdzamy tętno u dorosłych poszkodowanych?
Pytanie 9 Oświetlenie awaryjne obejmuje:
Pytanie 10 Aparat oddechowy na sprężone powietrze należy do sprzętu::
Pytanie 11 Związek Ochotniczych Straży Pożarnych został powołany w roku:
Pytanie 12 Który z wielkich Polaków ogłosił "Porządek Ogniowy" będący pierwszym regulaminem gaszenia pożarów:
Pytanie 13 Ile wyjazdów należy wykonać na ogrodzony plac targowy o powierzchni 4 ha:
Pytanie 14 Czy do budynku o wysokości 15 m, w którym mieści się dyskoteka na 45 osób wymagane jest wykonanie drogi przeciwpożarowej:
Pytanie 15 Ściany oddzielające pomieszczenie zagrożone wybuchem od innych pomieszczeń powinny być odporne na parcie o wartości: