';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Rurka wskaźnikowa w ratownictwie chemicznym stosowana jest w celu:
Pytanie 2 Rolka Petzla służy do:
Pytanie 3 Prawo do wyznaczania w lesie miejsca na palenie ogniska ma:
Pytanie 4 W trakcie przyrządzania obiadu oblałeś swoją nogę wrzącą zupą. Ratując się powinieneś postąpić następująco:
Pytanie 5 Powiatowe i wojewódzkie plany ratownicze aktualizuje się, co najmniej:
Pytanie 6 Lekki dach to:
Pytanie 7 Geometryczna wysokość podnoszenia to:
Pytanie 8 W stacjach paliw oraz stacjach gazu płynnego dozwolone jest:
Pytanie 9 Maksymalna masa (ładunek) proszku gaśniczego zawartego w gaśnicy przewożonej to:
Pytanie 10 Odległość hydrantu zewnętrznego od ścian budynku powinna wynosić:
Pytanie 11 W roku 1971 i 1973 powołano dwuletnie Szkoły Chorążych Pożarnictwa w:
Pytanie 12 Co ile lat w OSP odbywają się zebrania sprawozdawczo wyborcze (zebrania statutowe)?
Pytanie 13 Co ile lat raport o bezpieczeństwie winien być analizowany:
Pytanie 14 Kategoria zagrożenia ludzi Z V określa obiekty:
Pytanie 15 Co uzyskujemy w dyfuzorze?


Pożarów - 214 W ubiegłym roku - 199
Miejscowych zagrożeń - 670 W ubiegłym roku - 535
Alarmów fałszywych - 59 W ubiegłym roku - 20
Poza powiatem - 10 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 968 W ubiegłym roku - 772

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict