';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Piana gaśnicza o liczbie spienienia Ls=40, jest to piana :
Pytanie 2 Aby zapalić kawałek drewna, musimy dostarczyć do niego energię, czyli podgrzać go do odpowiedniej temperatury. Nosi ona nazwę :
Pytanie 3 W obowiązujących przepisach techniczno - budowlanych ustanowiono następującą ilość klas odporności pożarowej budynków lub ich części :
Pytanie 4 Wykładziny podłogowe stosowane na drogach komunikacji ogólnej służące celom ewakuacji powinny być co najmniej:
Pytanie 5 Przewody elektryczne można ciąć nożycami z izolowanymi rękojeściami lub użyć do tego siekiery z suchym, drewnianym trzonkiem gdy napięcie w przewodzie nie przekracza:
Pytanie 6 Pożar budynku o objętości 400m2 to pożar:
Pytanie 7 Budynek średniowysoki to budynek:
Pytanie 8 Kiedy został powołany Związek Ochotniczych Straży Pożarnych:
Pytanie 9 Pasy przeciwpożarowe w lasach należy utrzymywać w stanie zapewniającym ich użyteczność w okresie:
Pytanie 10 W jakim mieści na terenie woj. kujawsko pomorskiego znajduje się Szkoła Podoficerska?
Pytanie 11 Jaka jest minimalna pojemność przeciwpożarowego zbiornika wodnego?
Pytanie 12 Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
Pytanie 13 Krajowy system ratowniczo - gaśniczy jest wspomagany na poziomie powiatowym przez organizacje pozarządowe i humanitarne na zasadach:
Pytanie 14 Do czego służy bezpiecznik elektryczny?
Pytanie 15 Butle z gazem propan - butanem można stosować w budynkach o wysokości do:


Pożarów - 221 W ubiegłym roku - 212
Miejscowych zagrożeń - 705 W ubiegłym roku - 603
Alarmów fałszywych - 63 W ubiegłym roku - 22
Poza powiatem - 13 W ubiegłym roku - 11
Interwencji ogółem - 1002 W ubiegłym roku - 852

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict