';

OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Czy klapy dymowe w dachach i stropach mogą być wykonane z materiałów palnych:
Pytanie 2 Wydajność motopompy strażackiej M 8/8 wynosi:
Pytanie 3 Wydajność pistoletu proszkowego w samochodzie GPr - 3000 wynosi:
Pytanie 4 Batalion to:
Pytanie 5 Podręczny sprzęt gaśniczy należy poddawać przeglądowi zgodnie z zaleceniami producenta lub wymaganiami Polskich norm lecz nie rzadziej niż:
Pytanie 6 Jaki gaz o właściwościach wybuchowych wydziela się podczas ładowania akumulatorów kwasowych?
Pytanie 7 W korpusie podoficerów straży pożarnej czwartym z kolei stopniem jest:
Pytanie 8 Na jakich poziomach zorganizowany jest Krajowy System Ratowniczo-Gaśniczy?
Pytanie 9 Ile wyjazdów należy wykonać na ogrodzony plac targowy o powierzchni 4 ha:
Pytanie 10 Jaka jest wymagana najmniejsza szerokość użytkowa biegu samochodów wewnętrznych w budynku szkoły?
Pytanie 11 Względny czas trwania pożaru to:
Pytanie 12 Czy ciecze palne zalicza się do materiałów niebezpiecznych pożarowo?
Pytanie 13 Na terenie jakiego województwa zorganizowano od 30. 09-07.10 1945r. pierwszy w Polsce "Tydzień Obrony Przeciwpożarowej"
Pytanie 14 Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego nie są wymagane dla obiektów lub ich części, jeżeli nie występuje w nich strefa zagrożenia wybuchem, a ponadto:
Pytanie 15 Jak należy wykonywać przejście połączenia garażu z domem jednorodzinnym:


Pożarów - 197 W ubiegłym roku - 180
Miejscowych zagrożeń - 622 W ubiegłym roku - 498
Alarmów fałszywych - 56 W ubiegłym roku - 19
Poza powiatem - 8 W ubiegłym roku - 10
Interwencji ogółem - 897 W ubiegłym roku - 714

Copyright ©1999-2009 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict