OTWP - Młodzież Zapobiega Pożarom - Gimnazjum

Generator testu opracowany z materiałów ogólniedostępnych na stronach jednostek PSP, OSP i materiałów własnych.

Test z innymi losowo wybranymi pytaniami

Test został wylosowany automatycznie!
Pytanie 1 Minister administracji publicznej 30.11.1945r. powołał:
Pytanie 2 Flame Control to środek:
Pytanie 3 Do opracowania i wdrożenia systemu bezpieczeństwa stanowiącego element ogólnego systemu zarządzania i organizacji zakładu jest zobowiązany:
Pytanie 4 Powiatowe plany ratownicze zatwierdza:
Pytanie 5 W przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy wyposażać budynki:
Pytanie 6 Substancja, która spala się niebieskim płomieniem to:
Pytanie 7 Czy miejsce omłotów powinno być wyposażone w pojemniki z wodą?
Pytanie 8 Dopuszczalna długość dojść ewakuacyjnych, przy jednym dojściu, w strefie pożarowej zagrożonej wybuchem wynosi:
Pytanie 9 Jednostką organizacyjną najniższego szczebla w PSP jest:
Pytanie 10 Kto napisał słowa hymnu ZOSP RP?
Pytanie 11 Ze względu na zagrożenie pożarowe, jakie stwarza benzyna, powinno się ją przechowywać w naczyniach:
Pytanie 12 Budynki zaliczone do kategorii zagrożenia ludzi ZL III to :
Pytanie 13 Przeciwpożarowy wyłącznik prądu należy instalować w :
Pytanie 14 Pomieszczenie zagrożone wybuchem w budynkach wielokondygnacyjnych należy sytuować na:
Pytanie 15 Opracowanie i realizację wojewódzkiego planu ratowniczego koordynuje: