';

Kategorie testów.

Generowane automatycznie testy składają się z 15 losowo wybranych pytań.
O ewentualnych błędach technicznych lub w pytaniach i odpowiedziach, proszę informować pisząc na adres:
testy[at]straz.swiebodzin.pl lub poprzez dodanie komentarza.
mł. bryg. Janusz Drozda


Pożarów - 17 W ubiegłym roku - 26
Miejscowych zagrożeń - 68 W ubiegłym roku - 20
Alarmów fałszywych - 3 W ubiegłym roku - 7
Poza powiatem - 2 W ubiegłym roku - 0
Interwencji ogółem - 90 W ubiegłym roku - 53

Copyright ©1999-2015 Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie | All Rights Reserved
Projekt i wykonanie: mł. bryg. Janusz Drozda

Valid XHTML 1.0 Strict Valid XHTML 1.0 Strict