Rejestry, ewidencje, archiwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie prowadzone są:

 • rejestry:
  • skarg i wniosków,
  • aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP, oddzielnie dla:
   • decyzji,
   • rozkazów,
   • wydawanych zezwoleń na prowadzenie pojazdów służbowych,
 • ewidencje:
  • druków ścisłego zarachowania,
  • pieczęci i stempli,
  • okresowych kart pracy pojazdów i kart pracy urządzeń,
  • wyjść w godzinach służbowych,
  • zadań wykonywanych poza rozkładem czasu służby i pracy,
  • archiwalna.

Podstawa prawna:
Decyzja Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej z dnia 22 kwietnia 2009 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

Do zakresu działania archiwum należy:

 • przejmowanie akt z komórek organizacyjnych,
 • opracowywanie akt zgodnie z zasadami archiwistyki,
 • udzielani informacji na podstawie posiadanych akt,
 • brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 • zabezpieczenie posiadanych akt.

Akta mogą być udostępniane do celów służbowych, naukowo badawczych, publicznych i innych jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów RP i obywateli. Udostępnianie akt odbywa się na zasadach obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:
Data utworzenia:2015-02-19
Data publikacji:2015-02-19
Osoba sporządzająca dokument:
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:3346