Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do służby nr 1/2017

Wyniki II, III i IV etapu rekrutacji 1/2017- test sprawności fizycznej, test z lęku wysokości, sprawdzian z pływania.    

Do V etapu - rozmowa kwalifikacyjna - zakwalifikowano osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:    
Lp.    Numer identyfikacyjny

  1. 04
  2. 06
  3. 07
  4. 08
  5. 14
  6. 17
  7. 18

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w dniu 05 lipca 2017 r. od godz. 10:00  w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.