Postępowanie kwalifikacyjne dla kandydatów do służby nr 1/2017

Ocena złożonych dokumentów związanych z postępowaniem kwalifikacyjnym - I etap

Do II etapu (PRÓBA WYDOLNOŚCIOWA I PRÓBY SPRAWNOŚCIOWE) zakwalifikowano  osoby z poniższymi numerami identyfikacyjnymi:

 1. 01
 2. 02
 3. 03
 4. 04
 5. 05
 6. 06
 7. 07
 8. 08
 9. 09
 10. 10
 11. 11
 12. 12
 13. 13
 14. 14
 15. 15
 16. 16
 17. 17
 18. 18
 19. 19
 20. 20
 21. 21

Próba wydolnościowa odbędzie się w dniu 28 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.

Próby sprawnościowe odbędą się w dniu 29 czerwca 2017 r. o godz. 10:00 w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.

Uwaga! Przed przystąpieniem do każdej próby przedstawić należy dokument tożsamości ze zdjęciem oraz zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania ćwiczeń fizycznych wystawione nie wcześniej niż 30 dni przed dniem przystąpienia do testu.