Zadania wspólne komórek organizacyjnych

Zadania wspólne komórek organizacyjnych komendy powiatowej. Do wspólnych zadań komórek organizacyjnych komendy powiatowej, przy uwzględnieniu ich zakresów merytorycznych, należy w szczególności: planowanie i realizacja planu finansowego komendy powiatowej; podejmowanie działań związanych z wdrażaniem postępu w dziedzinie ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa; sporządzanie… Continue Reading Zadania wspólne komórek organizacyjnych

Nieetatowe zadania zastępcy komendanta powiatowego

Do zadań zastępcy komendanta powiatowego, poza nadzorowaniem podległych komórek organizacyjnych, należy w szczególności: w zakresie spraw informatyki i łączności: analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie sieci informatycznej funkcjonującej w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej; zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej… Continue Reading Nieetatowe zadania zastępcy komendanta powiatowego

Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy

Zadania i skład osobowy wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego. Naczelnik Wydziału Zastępca Naczelnika Wydziału kpt. mgr inż. Sebastian Piotrowski (sprawy kontrolno-rozpoznawcze) +48 68 382 36 32 piotrowski@straz.swiebodzin.pl Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego +48.68 382 24 08 psk@straz.swiebodzin.pl Do zadań wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego należy w szczególności:… Continue Reading Wydział operacyjno-kontrolno-rozpoznawczy

Samodzielne stanowisko ds. finansów

Samodzielne stanowiska ds. finansowych. str. Małgorzata Szwed Stażysta wz. Główny księgowy szwed@straz.swiebodzin.pl +48 68 382 36 32 Do zadań samodzielnego stanowiska pracy ds. finansów należy w szczególności: sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową; prowadzenie rachunkowości komendy powiatowej;… Continue Reading Samodzielne stanowisko ds. finansów

Sekcja organizacyjno-kadrowa

Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych. ogn. Jolanta Drewniak Starszy technik drewniak@straz.swiebodzin.pl +48 68 382 36 32 Anna Płóciennik Sekretariat Komendanta Powiatowego PSP sekretariat@straz.swiebodzin.pl +48 68 382 36 32 Do zadań sekcji organizacyjno-kadrowej należy w szczególności: w zakresie spraw organizacyjnych i archiwizacji: realizowanie zadań z… Continue Reading Sekcja organizacyjno-kadrowa

Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna

Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna. asp. sztab. Piotr Sutkowski Kierownik sekcji sutkowski@straz.swiebodzin.pl +48 68 382 36 32 mł. ogn. Wojciech Twardowski Technik twardowski@straz.swiebodzin.pl +48 68 382 36 32 Do zadań sekcji kwatermistrzowsko-technicznej należy w szczególności: w zakresie spraw kwatermistrzowskich: administrowanie oraz zapewnienie właściwego… Continue Reading Sekcja kwatermistrzowsko-techniczna

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza PSP. asp. sztab. Dariusz Pałasz Dowódca JRG  palasz@straz.swiebodzin.pl +48 68 382 36 32 st. kpt. Dariusz Kałużny Zastępca Dowódcy JRG  kaluzny@straz.swiebodzin.pl 48 68 382 36 32 Do zadań jednostki ratowniczo–gaśniczej należy w szczególności: organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych… Continue Reading Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza