Informacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – ubiegających się o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej

Informacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – ubiegających się o: udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.… Continue Reading Informacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – ubiegających się o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej

Szczegóły drugiej edycji „Bitwy o wozy”

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”. Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji… Continue Reading Szczegóły drugiej edycji „Bitwy o wozy”

V Manewry Medyczne „Wiedzą ratuję życie”

W dniach 14-15 września 2019 r. na terenie Gminy Świebodzin odbyły się V Manewry w Ratownictwie Medycznym pt. „Wiedzą ratuję życie” dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego z terenu powiatu świebodzińskiego. Uczestnicy przeprowadzonych manewrów ratowniczych musieli… Continue Reading V Manewry Medyczne „Wiedzą ratuję życie”