Zakup radiotelefonów analogowo-cyfrowych wraz z mikrofonogłośnikiem.

W listopadzie 2019 r. Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie dzięki otrzymanej darowizny w wysokości 15 tys. zł dokonała zakupu 8 radiotelefonów analogowo-cyfrowych wraz z mikrofonogłośnikiem marki Hytera. Pozyskanie dofinansowania na zakup nowoczesnych analogowo-cyfrowych radiotelefonów noszonych w znaczący sposób podniosła jakość… Continue Reading Zakup radiotelefonów analogowo-cyfrowych wraz z mikrofonogłośnikiem.

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Komunikat z dnia 3 stycznia 2020 r.: Główny Lekarz Weterynarii informuje o otrzymaniu w dniu 2 stycznia 2020 r. w godzinach popołudniowych oraz 3 stycznia 2020 r. w godzinach porannych, wyników badań z krajowego laboratorium referencyjnego ds. grypy ptaków, tj.… Continue Reading Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii o wystąpieniu wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) u drobiu

Nagrody komendanta głównego PSP dla członków grup specjalistycznych

Komendant główny PSP bryg. Andrzej Bartkowiak uznając zaangażowanie członków grup specjalistycznych Państwowej Straży Pożarnej, dla których służba jest także pasją, przyznał im nagrody pieniężne. Za wysoki poziom wiedzy specjalistycznej oraz realizowanie zadań związanych z udziałem w specjalistycznej grupie ratowniczej wyróżnionych… Continue Reading Nagrody komendanta głównego PSP dla członków grup specjalistycznych

Strażacki kalendarz 2020 w każdej szkole podstawowej.

W grudniu 2019 roku funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie przeprowadzili cykl spotkań w szkołach podstawowych z terenu powiatu świebodzińskiego związanych z rozdystrybuowaniem kalendarzy strażackich na rok 2020. Proces dystrybucji kalendarzy połączony był z prelekcjami nt. zagrożeń mogących wystąpić w… Continue Reading Strażacki kalendarz 2020 w każdej szkole podstawowej.

Mobilny pojazd czterokołowy ratowniczo-patrolowy na wyposażeniu świebodzińskich strażaków

W październiku 2019 r. Komenda Powiatowa PSP w Świebodzinie zrealizowała zadanie pod nazwą „Zakup mobilnego pojazdu czterokołowego ratowniczo-patrolowego typu Quad w celu doposażenia Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie wraz z wyposażeniem”, które było dofinansowywane ze środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu… Continue Reading Mobilny pojazd czterokołowy ratowniczo-patrolowy na wyposażeniu świebodzińskich strażaków

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŚWIEBODZINIE

KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZ WETERYNARII W ŚWIEBODZINIE DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW POWIATU ŚWIEBODZIN Afrykański pomór świń (ASF) to groźna choroba wirusowa, na którą chorują wyłącznie świnie i dziki. Ludzie nie są wrażliwi na zakażenie wirusem ASF, stąd choroba ta nie stwarza zagrożenia… Continue Reading KOMUNIKAT POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W ŚWIEBODZINIE