V Manewry Medyczne „Wiedzą ratuję życie”

W dniach 14-15 września 2019 r. na terenie Gminy Świebodzin odbyły się V Manewry w Ratownictwie Medycznym pt. „Wiedzą ratuję życie” dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo–Gaśniczego z terenu powiatu świebodzińskiego. Uczestnicy przeprowadzonych manewrów ratowniczych musieli… Continue Reading V Manewry Medyczne „Wiedzą ratuję życie”

Próbna ewakuacja w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Świebodzinie.

W dniu 12 września 2019 r. w związku z zawiadomieniem Dyrekcji Publicznego Przedszkola Nr 5 w Świebodzinie, funkcjonariusze z wydziału operacyjno-kontrolno-rozpoznawczego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie uczestniczyli w praktycznym sprawdzeniu organizacji oraz warunków ewakuacji. Podstawowym celem przeprowadzonej próbnej… Continue Reading Próbna ewakuacja w Publicznym Przedszkolu nr 5 w Świebodzinie.

Ćwiczenia w Domu Pomocy Społecznej w Glińsku.

W dniu 11 września 2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Glińsku odbyły się ćwiczenia doskonalące organizację prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych podczas pożarów wewnętrznych w obiekcie opieki stałego pobytu dla osób przewlekle chorych oraz niepełnosprawnych Domu Pomocy Społecznej w Glińsku. Głównym… Continue Reading Ćwiczenia w Domu Pomocy Społecznej w Glińsku.