Nowy funkcjonariusz w szeregach Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.

W dniu 30 lipca 2020 roku w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbyła się uroczystość, podczas której Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie mł. bryg. Mariusz Wójcik mianował młodszego aspiranta Matusza Koperskiego na stanowisko absolwent aspirant z… Continue Reading Nowy funkcjonariusz w szeregach Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.

Informacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – ubiegających się o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej

Informacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – ubiegających się o: udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U.… Continue Reading Informacja dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych – ubiegających się o udzielenie pożyczki na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej/ statutowej organizacji pozarządowej

Szczegóły drugiej edycji „Bitwy o wozy”

Podczas drugiej tury wyborów prezydenckich gminy do 20 tys. mieszkańców, w których zostanie odnotowana najwyższa frekwencja wyborcza, otrzymają wóz strażacki. Do wygrania będzie 49 pojazdów. Znamy już szczegółowe wytyczne drugiej edycji „Bitwy o wozy”. Wytyczne Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji… Continue Reading Szczegóły drugiej edycji „Bitwy o wozy”

Doskonalenie organizacji prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego.

W dniu 30 czerwca 2020 r. na jeziorze Niesłysz w miejscowości Niesulice odbyły się ćwiczenia doskonalące organizację prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego na poziomie specjalistycznym w przypadku wydobycia łodzi wiosłowej z dna jeziora na głębokości ok 10 metrów. Głównym… Continue Reading Doskonalenie organizacji prowadzenia działań z zakresu ratownictwa wodnego.

Rusinów. Droga S3 dachowanie samochodu osobowego

W dniu 27 czerwca 2020 r. do Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego w Świebodzinie wpłynęło zgłoszenie dotyczące dachowania samochodu osobowego z przyczepką jadącego drogą S3 w kierunku Gorzowa Wlkp. Do zgłoszenia zostały zadysponowane zastępy z JR-G Świebodzin. Po dojeździe zastępów na… Continue Reading Rusinów. Droga S3 dachowanie samochodu osobowego