Jesteś tutaj: Start
Czad i Ogień. Obudź w sobie czujność!

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie internetowej z funkcjonalnością Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej w formie systemu stron internetowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r., z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 z 2007 r.) Biuletyn Informacji Publicznej zawiera informacje publiczne dotyczące statusu prawnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, jej organizacji, a także działalności i kompetencji. 

Informacje powyższe zostały zamieszczone w odpowiednich grupach tematycznych.

Artykuły

Plan szkoleń strażaków-ratowników OSP na 2017 r.

3 stycznia 2017

 

Kod literowy szkolenia/kursu Data szkolenia/kursu
rozpoczęcie zakończenie
OSP P - z zakresu podstawowego strażaka ratownika OSP 2017-02-10 2017-03-25
OSP KK- z zakresu kierowców konserwatorów sprzetu OSP 2017-04-14 2017-04-29
OSP KD - z zakresu kierujących działaniem ratowniczym dla członków OSP 2017-05-12 2017-05-20
OSP RT - z zakresu ratownictwa technicznego OSP 2017-06-16 2017-06-24
OSP P - z zakresu podstawowego strażaka ratownika OSP 2017-09-15 2017-10-28
OSP RT- z zakresu ratownictwa technicznego OSP 2017-11-17 2016-11-25
Dariusz Kałużny
Czytaj więcej o: Plan szkoleń strażaków-ratowników OSP na 2017 r.
Powiększ zdjęcie

Szkolenie okresowe BHP strażaków OSP.

21 grudnia 2016

W dniach 3-4 grudnia 2016 roku odbyło się szkolenie okresowe w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Świebodzin biorących bezpośredni udział w działaniach ratowniczych.

Zajęcia, których celem była aktualizacja oraz uzupełnienie wiedzy z zakresu przepisów i zasad bezpieczeństwa higieny i pracy związanych z wykonywaną pracą strażaka, zagrożeń oraz metod ochrony przed tymi zagrożeniami a także postępowania w razie wypadku i w sytuacjach zagrożenia przeprowadził bryg. Dariusz Paczesny i mł. kpt. Paweł Lech.

Z wynikiem pozytywnym szkolenie ukończyło w sumie 39 druhów, w tym 9 z OSP w Rusinowie (włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego) oraz 3 z OSP w Glińsku, 5 z OSP Jordanowie, 12 z OSP w Rzeczycy, 10 z OSP w Rudgerzowicach (jednostek spoza ksr-g).

Gratulujemy i apelujemy o zachowanie szczególnej ostrożności i rozwagi podczas prowadzonych działań ratowniczych.

bryg. Dariusz Paczesny
Czytaj więcej o: Szkolenie okresowe BHP strażaków OSP.
Powiększ zdjęcie

Świebodzin. Podsumowanie szkolenia specjalistycznego.

20 grudnia 2016

Mija rok od wyznaczenia w Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie nieetatowych koordynatorów ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym . 24 listopada 2016 r. odbyła się odprawa służbowa podsumowująca efekty ich pracy. W zebraniu udział wziął komendant powiatowy PSP mł. bryg. Janusz Drozda, zastępca komendanta bryg. Dariusz Paczesny, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP asp. sztab. Dariusz Pałasz, zastępca dowódcy st. kpt. Dariusz Kałużny, przedstawiciel Ośrodka Szkolenia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. z siedzibą w Świebodzinie mł. bryg. Rafał Naks oraz koordynatorzy powiatowi nadzorowanych specjalizacji.

Po przedstawieniu sprawozdań z realizowanych zadań oraz stopnia gotowości strażaków do realizacji zadań na poziomie podstawowym poddano pod dyskusję wnioski i propozycje usprawnienia doskonalenia, których efektem było wypracowanie planów pracy na 2017 rok.

W KP PSP w Świebodzinie nieetatowe funkcje koordynatorów ratownictwa specjalistycznego na poziomie podstawowym pełnią:
1. Ratownictwo medyczne – mł. asp. Radosław Cieśla
2. Ratownictwo wodne – st. asp. Wojciech Dudziński
3. Ratownictwo wysokościowe – mł. kpt. Paweł Lech
4. Ratownictwo techniczne – st. asp. Krystian Hoppe
5. Ratownictwo chemiczne i ekologiczne – mł. kpt. Piotr Pietrzak
6. Działania poszukiwawczo-ratownicze – mł. bryg. Marcin Bohuszko

Zapraszamy do kontaktu i wymiany doświadczeń.

bryg. Dariusz Paczesy
Czytaj więcej o: Świebodzin. Podsumowanie szkolenia specjalistycznego.
Powiększ zdjęcie

Rogoziniec. Warsztaty doskonalące z zakresu pożarów wewnętrznych dla jednostek OSP.

15 grudnia 2016

W dniu 26 listopada 2016 r. w Rogozińcu (gmina Zbąszynek) odbyły się warsztaty doskonalące dla jednostek OSP w zakresie gaszenia pożarów wewnętrznych.

Na zajęciach stawiły się wszystkie zaplanowane jednostki: Dąbrówka Wlkp., Jemiołów, Kosieczyn, Kręcko, Lubrza, Niekarzyn, Rogoziniec, Szczaniec i Zbąszynek.

Nad ćwiczącymi czuwali doświadczeni funkcjonariusze Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie mł. bryg. Marcin Bohuszko, mł. kpt. Piotr Pietrzak, mł. kpt. Sebastian Piotrowski, mł. kpt. Paweł Lech, st. asp. Waldemar Stępień, mł. ogn. Wiesław Gadawski.

W sumie w szkoleniu, które miało na celu praktyczne przećwiczenie sposobów poruszania się w zadymieniu, technik operowania prądami gaśniczymi oraz chłodzenia gazów pożarowych uczestniczyło blisko 50. strażaków OSP.

Ćwiczenia obserwował komendant powiatowy PSP mł. bryg. Janusz Drozda, zastępca komendanta bryg. Dariusz Paczesny, dowódca jednostki ratowniczo-gaśniczej PSP asp. sztab. Dariusz Pałasz, zastępca dowódcy st. kpt. Dariusz Kałużny, prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Świebodzinie dh Leszek Parandyk z sekretarzem dh st. asp. w st. spocz. Jerzym Wrześniem.

Podczas szkolenia ćwiczący mieli okazje zweryfikować zdobytą wiedzę dotyczącą szeregu uproszczeń, jakie przyjmuje się do teoretycznych rozważań nad skomplikowaną i charakteryzującą się niepowtarzalnością zagadnienia, jakim są pożary wewnętrzne.

Zdobyta wiedza może pomóc w zrozumieniu złożonych praw rządzących pożarami, należy jednakże mieć świadomość, że mogą się zdarzyć sytuacje odbiegające od wzorcowych rozwiązań i prawidłowości...

bryg. Dariusz Paczesny
Czytaj więcej o: Rogoziniec. Warsztaty doskonalące z zakresu pożarów wewnętrznych dla jednostek OSP.
Powiększ zdjęcie

Świebodzin. Nowy strażak w naszym gronie.

13 grudnia 2016

W dniu 25 listopada 2016 r. w Komendzie Powiatowej PSP w Świebodzinie odbył się uroczysty apel, podczas którego ślubowanie złożył wstępujący do służby przygotowawczej strażak Maciej Tyliszczak.

Po złożeniu meldunku przez dowódcę uroczystości bryg. Dariusza Paczesny ślubowanie przyjął Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie mł. bryg. Janusz Drozda w obecności przełożonych oraz funkcjonariuszy komendy i zmiany służbowej.

Nowo przyjęty strażak przysięgał być ofiarnym i mężnym w ratowaniu życia ludzkiego i wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia…

Teraz, pełniąc służbę przygotowawczą przez trzy kolejne lata będzie udowadniać, że wypowiedziane słowa roty ślubowania nie rzucał na wiatr.

Maćku, witając w gronie świebodzińskich strażaków życzymy Tobie wytrwałości i satysfakcji z tej jakże zaszczytnej służby.

bryg. Dariusz Paczesny
Czytaj więcej o: Świebodzin. Nowy strażak w naszym gronie.
Powiększ zdjęcie

Świebodzin. Potężny wybuch zniszczył halę.

21 listopada 2016

Dochodziła godzina jedenasta gdy w południowej części Świebodzina rozległ się potężny odgłos wybuchu. Chwilę później dyżurny stanowiska kierowania Państwowej Straży Pożarnej odebrał telefon alarmowy.

Kobieta informowała, że przy ulicy Sobieskiego widzi rozerwaną halę jednego z zakładów. Do zdarzenia zadysponowano trzy zastępy świebodzińskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz ochotniczej straży pożarnej z Rusinowa, Ołoboku i Lubrzy.

Po dojeździe okazało się, że podczas przeprowadzania standardowej procedury kontroli ciśnieniowej pieca do obróbki cieplnej nastąpiło rozszczelnienie, które doprowadziło do rozerwania urządzenia. Powstała przy tym potężna fala uderzeniowa całkowicie zniszczyła halę wraz z wyposażeniem.

Elementy pieca i hali leżały w promieniu kilkudziesięciu metrów. W wielu pobliskich garażach uszkodzeniu uległy bramy a nawet stropy.

Zdyscyplinowanie pracowników uchroniło ich przed śmiercią. Nikomu nic się nie stało. Próba, zgodnie z procedurami, wykonywana była zdalnie. Uczestniczyli w niej wyłącznie wyznaczone osoby po uprzednim zajęciu bezpiecznych miejsc.

bryg. Dariusz Paczesny
Czytaj więcej o: Świebodzin. Potężny wybuch zniszczył halę.
Powiększ zdjęcie

Świebodzin. Wieprzowina w rowie.

8 listopada 2016

Do groźnego wypadku na drodze krajowej nr 92 doszło w sobotę 05 listopada 2016 r.

Dochodziła godzina 22. gdy dyżurny stanowiska kierowania świebodzińskich strażaków odebrał informację o samochodzie ciężarowym, który przy wjeździe do miasta od strony Poznania wywrócił się do rowu. Operator Centrum Powiadamiania Ratunkowego z Gorzowa Wlkp. informował także o uwięzionym w kabinie kierowcy.

Do zdarzenia wyjechały dwa zastępy świebodzińskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej i zespół ratownictwa medycznego. Po dojeździe we wskazane miejsce okazało się, że kierujący ciągnikiem siodłowym Scania z naczepą chłodnią na duńskich numerach rejestracyjnych przewożącą ponad 20 ton wieprzowych ćwiartek zjechał na pobocze i doprowadził do wywrócenia zestawu. W szoferce znajdował się mężczyzna. Był przytomny.

Strażacy po zabezpieczeniu miejsca wypadku wykonali dostęp do poszkodowanego poprzez usunięcie przedniej szyby. Po udzieleniu pierwszej pomocy ewakuowali kierowcę z poważnie uszkodzonej kabiny i przekazali personelowi medycznemu, który przetransportował go do świebodzińskiego szpitala celem szczegółowej diagnostyki.

W trakcie działań powiało grozą. Kierowca podczas udzielania pomocy cały czas przywoływał żonę, co mogło świadczyć, że podróżowali razem. Ponownie przeszukano kabinę. Po uniesieniu zestawu sprawdzono, czy kobieta po wypadku nie została wciągnięta pod pojazd. Na szczęście nie natrafiono na ślady mogące świadczyć o tragedii.

Kierowca podróżował sam. Użyty przez policję alkomat wskazał w wydychanym przez niego powietrzu ponad dwa promile alkoholu.

Mężczyzna miał wiele szczęścia, którego zabrakło dzień wcześniej kierowcy ciężarówki w okolicy Gorzowa. Tam, jak ze wstępnych ustaleń policji wynika, że na łuku drogi kierujący ciężarówką przewożącą drób zjechał na lewy pas jezdni i wjechał do rowu wywracając się na dach. Kierowca zginął na miejscu.

bryg. Dariusz Paczesny
Czytaj więcej o: Świebodzin. Wieprzowina w rowie.
Powiększ zdjęcie Foto:%20Waldemar%20Roszczuk%20GAZETA%20Świebodzińska%20-%20Portal%20Regionalny

Świebodzin. Pożar w kamienicy.

3 listopada 2016

Do zdarzenia doszło w czwartek 3 listopada 2015 r.

Dochodziła godzina 16.45 gdy operator centrum powiadamiania ratunkowego z Gorzowa Wlkp. powiadomił dyżurnego stanowiska kierowania o pożarze na strychu na drugim piętrze w jednej z kamienic przy ulicy Świerczewskiego w Świebodzinie.

Do zdarzenia natychmiast zadysponowano trzy zastępy świebodzińskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej oraz druhów z ochotniczej straży pożarnej z Lubrzy i Rusinowa.

Pierwsze jednostki przybyły na miejsce w niespełna 5 minut. Z okna mieszkania na poddaszu buchały już płomienie ognia, spod dachówek, którymi pokryty był dach wydobywał się gęsty dym. Widok budził grozę.

Dowódca akcji podjął decyzję o podaniu jednego prądu wody przez okno z drabiny przystawnej i drugiego od wewnątrz poprzez klatkę schodową. Decyzja była trafna. Pożar bardzo szybko został zlokalizowany i ugaszony.

Pomimo zapewnień mieszkańców o opuszczeniu budynku przez wszystkich lokatorów przed przybyciem ratowników skrupulatnie sprawdzono wszystkie pomieszczenia kamienicy. Na szczęście nikt nie ucierpiał.

Właściciel mieszkania, w którym wybuchł pożar oddalił się. Jego poszukiwaniem zajęli się funkcjonariusze policji.

Wszystko wskazuje na to, że to on zaprószył ogień.

bryg. DariuszPaczesny
Czytaj więcej o: Świebodzin. Pożar w kamienicy.
Powiększ zdjęcie

Świebodzin. Egzamin ze szkolenia podstawowego strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

29 października 2016

W dniu 29 października 2016 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbył się egzamin kończący szkolenie podstawowe strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z powiatu świebodzińskiego.

Wzięli w nim udział druhowie jednostek OSP z Darnawy, Dąbrówki Wielkopolskiej, Kręcka, Lubrzy, Mostek, Ołoboku, Podłej Góry i Zagai.

Niemalże dwumiesięczne szkolenie realizowane w systemie weekendowym z pozytywnym wynikiem ukończyło 16. ratowników, którzy tym samym nabyli uprawnienia do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych i w znaczący sposób wzmocnią siłę podziału bojowego poszczególnych jednostek.

Uczestnicy szkolenia musieli poznać podstawowe zasady organizacji jednostek ochrony przeciwpożarowej. Uczyli się taktyki gaszenia pożarów i ratownictwa technicznego, organizacji akcji ratowniczo-gaśniczych. Ćwiczyli ze sprzętem ratowniczym i sprzętem łączności. Druhowie w trakcie szkolenia zaliczali także niełatwy test w komorze dymowej, gdzie musieli wykazać się wysoką sprawnością fizyczną i dobrą orientacją w labiryncie zadymionych pomieszczeń.

Zaświadczenia o ukończeniu kursu wręczyli Zastępca Komendanta Powiatowego PSP w Świebodzinie bryg. Dariusz Paczesny, nadzorujący egzamin z ramienia Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. mł. bryg. Rafał Naks, druh Jerzy Wrzesień z Oddziału Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Świebodzinie oraz wykładowcy i instruktorzy.

bryg. Dariusz Paczesny
Czytaj więcej o: Świebodzin. Egzamin ze szkolenia podstawowego strażaków - ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych.

Konkurs dla dzieci i młodzieży na spot filmowy „Czad i ogień. Obudź czujność”

28 października 2016

Wiesz, jak zachować się podczas pożaru? Masz świadomość, że czujka tlenku węgla może uratować życie?  Wiesz jak  rozpoznać  objawy zatrucia czadem? Pokaż to innym! Weź udział w konkursie „Czad i ogień. Obudź czujność” organizowanym przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Nagraj spot, wyślij go do nas i wygraj konkurs!

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza konkurs dla uczniów szkół gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych na najlepszy materiał filmowy, dotyczący profilaktyki zatruć tlenkiem węgla i bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Celem kampanii „Czad i ogień. Obudź czujność” jest m.in. popularyzacja wśród młodzieży szkolnej wiedzy na temat bezpieczeństwa przeciwpożarowego.

W konkursie mogą wziąć udział przedstawiciele szkół, reprezentowani przez grupy składające się z dowolnej liczby uczniów oraz co najmniej jednego dorosłego opiekuna. Nagrania, nie mogą przekraczać 40 sekund.

Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa składająca się z ekspertów z MSWiA oraz przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej. Najlepsze prace zostaną uhonorowane, a placówki oświatowe, z których spoty pochodzą, otrzymają nagrody pieniężne:

  • Za zajęcie pierwszego miejsca – 5 000 zł,
  • Za zajęcie drugiego miejsca – 4 000 zł,
  • Za zajęcie trzeciego miejsca – 3 000 zł,
  • 2 wyróżnienia po 1000 zł.

Zwycięskie spoty będą promowane również w mediach.

Termin składania prac upływa 23 listopada 2016 roku. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w grudniu.

Więcej informacji o konkursie na stronie MSWiA
- https://www.mswia.gov.pl/pl/aktualnosci/15279,Konkurs-dla-dzieci-i-mlodziezy-na-spot-filmowy-Czad-i-ogien-Obudz-czujnosc.html

Janusz Drozda
Czytaj więcej o: Konkurs dla dzieci i młodzieży na spot filmowy „Czad i ogień. Obudź czujność”