Jesteś tutaj: Start
90-lecie hymnu państwowego

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie internetowej z funkcjonalnością Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej w formie systemu stron internetowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r., z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 z 2007 r.) Biuletyn Informacji Publicznej zawiera informacje publiczne dotyczące statusu prawnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, jej organizacji, a także działalności i kompetencji. 

Informacje powyższe zostały zamieszczone w odpowiednich grupach tematycznych.

Artykuły

List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego

21 marca 2017

Szanowni Państwo,
w ostatnim czasie w przestrzeni publicznej pojawiały się wypowiedzi sugerujące, że Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji odbiera pieniądze Ochotniczym Strażom Pożarnym, nie kupuje nowych samochodów ratowniczo-gaśniczych czy też odmawia strażakom ochotnikom prawa do noszenia munduru.
Tymczasem jest wręcz przeciwnie.
Zarówno w 2016 roku, jak i w 2017 roku zwiększyliśmy kwoty dotacji dla Ochotniczych Straży Pożarnych. W tym roku na dotacje dla OSP przeznaczymy 124 mln zł.
Zapewniam wszystkich strażaków ochotników, że podobnie jak w ubiegłym roku środki te zostaną wydane na realne potrzeby OSP.
W załączeniu pozwalam sobie przesłać treść mojego wystąpienia w tej sprawie prosząc jednocześnie o lekturę i zainteresowanie nim innych osób.

Z wyrazami szacunku
Jarosław Zieliński
Poseł Rzeczypospolitej Polskiej
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

Janusz Drozda
Czytaj więcej o: List Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego
Powiększ zdjęcie Uszkodzony%20gazociąg.

Świebodzin. Awaria magistrali gazowej. Ewakuacja mieszkańców.

16 marca 2017

Do zdarzenia doszło w środę 15 marca 2017 r. na osiedlu Łużyckim w Świebodzinie.

Tuż po godzinie 17. rozdzwonił się alarmowy telefon dyżurnego stanowiska kierowania świebodzińskiej straży pożarnej. Wszyscy informowali o jednym, o fontannie wody tryskającej spod ziemi i intensywnej woni gazu między blokami 34 i 35.

Do zdarzenia natychmiast zadysponowano dwa zastępy ze świebodzińskiej jednostki ratowniczo-gaśniczej. Powiadomiono pogotowie gazowe i wodociągowe. Mając na uwadze przebiegającą w pobliżu ulicę Sulechowską i ewentualną konieczność wstrzymania na niej ruchu poinformowano także Policję.

Po 3. minutach strażacy dotarli we wskazane miejsce. Stwierdzono, że w odległości około 15 metrów od bloku mieszkalnego, na terenie zielonym, spod ziemi intensywnie wydobywa się woda, czuć było charakterystyczny zapach gazu ziemnego (uwanniacza). Zabezpieczono teren zdarzenia przed dostępem osób postronnych. Przy użyciu detektora gazów niebezpiecznych sprawdzono poziom stężenia gazu w atmosferze. Niestety, wynik był pozytywny.

Wyznaczono strefę bezpieczną i oczekiwano na dotarcie pogotowia gazowego i wodociągowego przy jednoczesnym, stałym monitoringu zagrożenia. Emisja wody i gazu nie ustępowała. Z uwagi na tendencje wzrostowe wskazań detektora i potęgowanie zagrożenia kierujący działaniem ratowniczym powziął decyzję o ewakuacji mieszkańców z zagrożonego bloku oraz wyłączeniu z ruchu części ulicy Sulechowskiej i Osiedlowej, czym zajęły się patrole policji. Mieszkania na czas zagrożenia opuściło 20 rodzin, w sumie 37 osób dorosłych i 17 dzieci.

Przybyłe pogotowie gazowe odcięło dopływ gazu z rozdzielni przy ulicy Sulechowskiej. Emisja gazu nie ustała. Dopiero po odcięciu dopływu z rozdzielni przy ulicy Słonecznej odczyty detektora spadły do wartości zerowej. W międzyczasie pracownicy pogotowia wodno-kanalizacyjnego zamknęli dopływ wody do uszkodzonej części wodociągu.

Po opanowaniu zagrożenia strażacy sprawdzili stan bezpieczeństwa w ewakuowanym bloku, od pomieszczeń piwnicznych po najwyższą kondygnację. Detektor nie wykazał w powietrzu obecności gazów niebezpiecznych. Mieszkańcy mogli powrócić na noc do swoich domostw.

Po wypompowaniu wody z powstałej po awarii niecki dokopano się do rozszczelnionej magistrali gazowej i uszkodzonego rurociągu. Na tym działania strażaków protokolarnie zostały zakończone.

Na miejsce zdarzenia przybył kierownik centrum zarządzania kryzysowego Starosty Świebodzińskiego oraz inspektor ds. zarządzania kryzysowego w Urzędzie Miejskim w Świebodzinie.

Przyczynę awarii ustali odrębne postępowanie wyjaśniające właściwych służb.

http://www.gazetalubuska.pl/wiadomosci/swiebodzin/g/awaria-gazociagu-i-wodociagu-ewakuowano-mieszkancow-bloku-zdjecia-wideo,11887732,23042150/

bryg. Dariusz Paczesny
Czytaj więcej o: Świebodzin. Awaria magistrali gazowej. Ewakuacja mieszkańców.

Szkolenie z zakresu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

9 marca 2017

Informujemy, że w terminie od 07 do 29 kwietnia 2017 r. w Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie odbywać się będzie szkolenie  z zakresu  kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP. Szkolenie zostanie przeprowadzone w siedzibie Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie zgodnie z załączonym planem zajęć.

Celem szkolenia jest przygotowanie kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP do wykonywania zadań operatora sprzętu do obsługi samochodów pożarniczych oraz urządzeń z silnikami spalinowymi, stanowiących wyposażenie jednostek OSP, a także do konserwacji i drobnych napraw mających na celu utrzymanie pełnej sprawności sprzętu ratowniczego w gotowości operacyjnej.

Dariusz Kałużny
Czytaj więcej o: Szkolenie z zakresu kierowców-konserwatorów sprzętu ratowniczego OSP

Pismo Komendanta Powiatowego PSP w sprawie reazalizacji zadań ze środków MSWiA

6 marca 2017

Niezmiernie miło mi poinformować, że zakończył się procesem realizacji zadań publicznych finansowych ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji za 2016 r. Dzięki Waszemu zaangażowaniu zrealizowaliśmy w ubiegłym roku dwa zadania:

  1. Zapewnienie gotowości bojowej jednostki ochrony przeciwpożarowej włączonej do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego,
  2. Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo-gaśniczych.
Janusz Drozda
Czytaj więcej o: Pismo Komendanta Powiatowego PSP w sprawie reazalizacji zadań ze środków MSWiA

Dofinansowanie ze środków Nadleśnictwa Świebodzin

6 marca 2017

Informujemy, że w celu uzyskania dofinansowania ze środków Nadleśnictwa Świebodzin, należy każdorazowo przed złożeniem wniosku do Nadleśnictwa uzyskać na wniosku pozytywną opinię kierownictwa Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.

Wnioski bez stosownej opinii nie będą rozpatrywane przez Nadleśnictwo Świebodzin lub będą rozpatrywane negatywnie.

Piotr Sutkowski
Czytaj więcej o: Dofinansowanie ze środków Nadleśnictwa Świebodzin
Powiększ zdjęcie

"spoKREWnieni służbą"

23 lutego 2017

W marcu 2017 r. organizowana jest akcja pn. "spoKREWnieni". Patronat nad akcją objął Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Mariusz Błaszczak.

Celem akcji jest oddanie hołdu Żołnierzom Wyklętym w dniu święta państwowego, przypadającego na dzień 1 marca, obchodzonego od 2011 roku jako Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych poprzez  wspólne z Policją, Strażą Graniczną i Wojewodą Lubuskim honorowe oddanie krwi.

 Krew można oddać również w Regionalnym Centrum Krwiodastwa i Kriolecznictwa w Zielonej Górze oraz oddziałach terenowych RCKiK w Gorzowie Wlkp., Międzyrzeczu, Sulęcinie, Żaganiu i Żarach.

Przy rejestracji należy podać informacją o udziale w akcji "spoKREWnieni" oraz podać przynależność do formacji PSP lub OSP.

Harmonogram akcji RCKiK i służb organizowanych na terenie województwa lubuskiego przedstawiony został pod linkiem:

http://www.straz.gorzow.pl/wp-content/uploads/2017/02/harmonogram-akcji-RCKiK-marzec-2017.pdf

bryg. Dariusz Paczesny
Czytaj więcej o: "spoKREWnieni służbą"

List Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka

17 lutego 2017
Powiększ zdjęcie

Wsparcie finansowe od Gminy Świebodzin

16 lutego 2017

Rada Miejska w Świebodzinie postanowiła dofinansować Państwową Straż Pożarną. W drodze uchwał zapisała na ten cel w sumie kwotę w wysokości 35 tysięcy zł.

25 tysięcy przeznaczone zostanie na wydatki inwestycyjne w ramach doposażenia Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Świebodzinie w sprzęt do ratownictwa drogowego, w tym zakup podestu ratowniczego oraz podpór stabilizujących. Porozumienie przekazania tych środków na Wojewódzki Fundusz Wsparcia PSP z siedzibą w Gorzowie Wlkp., z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie 14 lutego 2017 r. podpisali mł. bryg. Janusz Drozda – Komendant Powiatowy PSP i Dariusz Bekisz – Burmistrz Świebodzina.

Pozostałe 10 tysięcy pomoże zmodernizować wysłużoną, 15.letnią powiatową sieć radiową, co znacząco usprawni prowadzenie akcji ratowniczych.

bryg. Dariusz Paczesny
Czytaj więcej o: Wsparcie finansowe od Gminy Świebodzin

Warszawa. Podwyżki w Państwowej Straży Pożarnej.

10 lutego 2017

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podpisał rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie uposażenia strażaków Państwowej Straży Pożarnej.

Rozporządzenie to wprowadza, od 1 stycznia 2017 r., jednolity wzrost stawki dodatku za posiadany stopień o 200 zł miesięcznie dla każdego strażaka Państwowej Straży Pożarnej. Podwyżka uposażeń strażaków wynika z ustawy z dnia 15 grudnia 2016 roku „Program modernizacji Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej i Biura Ochrony Rządu w latach 2017-2020″ (Dz. U. poz. 2140), której jednym z założeń jest wzmocnienie motywacyjnego systemu uposażeń funkcjonariuszy oraz zwiększenie konkurencyjności wynagrodzeń pracowników cywilnych formacji

- KGPSP -
Czytaj więcej o: Warszawa. Podwyżki w Państwowej Straży Pożarnej.

Warszawa. Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego.

10 lutego 2017

W załączeniu wiadomości tekst wystąpienia wiceministra Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji skierowane do strażaków i pracowników cywilnych Państwowej Straży Pożarnej.

- MSWiA -
Czytaj więcej o: Warszawa. Wystąpienie wiceministra Jarosława Zielińskiego.