Jesteś tutaj: Start

Najnowsze aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie internetowej z funkcjonalnością Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej w formie systemu stron internetowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r., z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 z 2007 r.) Biuletyn Informacji Publicznej zawiera informacje publiczne dotyczące statusu prawnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, jej organizacji, a także działalności i kompetencji. 

Informacje powyższe zostały zamieszczone w odpowiednich grupach tematycznych.

Artykuły

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

20 maja 2015

Wyjaśnienie do SIWZ nr 2.

Informujemy, że w dniu 25 maja 2015r. do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisów SIWZ - załącznik Nr 2, pkt. 2 Wyposażenie pojazdu podpunkt 2.18., który brzmi:
Pojazd wyposażony w wyciągarkę zamocowaną w przedniej części pojazdu. Uciąg minimum 3 500kg. Długość liny minimum 25 m.

Treść zapytania: Czy zamawiający wymaga, aby wyciągarka była zgodna z obowiązującą Normą bezpieczeństwa dla wyciągarek EN 14492-1? Norma ta gwarantuje zachowanie przez producenta dużo wyższych współczynników bezpieczeństwa niż w przypadku wyciągarek nie spełniających tej normy i obowiązuje w krajach Unii Europejskiej. Jeżeli zgodność będzie wymagana, czy należy przedstawić certyfikat zgodności z Normą EN 14492-1 przy składaniu oferty?

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wyciągarka spełniała Normę Bezpieczeństwa dla wyciągarek EN 14492-1. Zamawiający w załączniku NR 2 SIWZ określił minimalne warunki, jakie musi spełnić Wykonawca. Przy składaniu oferty należy przedstawić certyfikat zgodności z Normą EN 14492-1.

------------

Wyjaśnienie do SIWZ nr 1.

Informujemy, że do zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące wyjaśnienia zapisów SIWZ - załącznik Nr 2, pkt. 2 Wyposażenie pojazdu podpunkt 2.5. Układ kierowniczy, który brzmi:
- układ wspomagania,
- wielofunkcyjne koło kierownicy,
- regulacja wysokości i nachylenia kolumny kierownicy.

Treść zapytania: Czy zamawiający dopuści pojazd typu pickup z „regulacją nachylenia kierownicy” spełniający pozostałe wymagania i uzna za spełniające SIWZ?

Odpowiedź: Sporządzając szczegółowe wymagania techniczno użytkowe pojazdu dotyczące tego zagadnienia, zamawiający uwzględnił rozwiązania techniczne mające zastosowanie w samochodach osobowych. Zamawiający nie przewidział, że pojazdy typu pickup mogą nie spełniać wymagań dotyczących regulacji wysokości i nachylenia kolumny kierowniczej. W związku z powyższym zamawiający dopuści pojazd typu pickup posiadający tylko „regulację nachylenia kolumny kierowniczej” spełniający pozostałe wymagania określone w SIWZ.

-----

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM
PT .2370.5.2015

Zamawiający:
KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ w ŚWIEBODZINIE
Adres zamawiającego
ul. Cegielniana 13,
66 – 200 Świebodzin
centrala (68) 470 73 90, 470 73 91
sekretariat (68) 470 73 80
fax (68) 470 73 95, 470 73 92

Ogłasza przetarg nieograniczony na: dostawę samochodu operacyjno-rozpoznawczego

SIWZ wraz z załącznikami jest umieszczona na stronie internetowej Komendy Powiatowej PSP w Świebodzinie.

Piotr Sutkowski
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym