Jesteś tutaj: Start
Kampania społeczna - RATUJMY SKOWRONKI

Najnowsze aktualności

 • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na stronie internetowej z funkcjonalnością Biuletynu Informacji Publicznej Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie.

Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) został stworzony w celu powszechnego udostępniania informacji publicznej w postaci elektronicznej w formie systemu stron internetowych.

Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z 2001 r., z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz. U. Nr 10, poz. 68 z 2007 r.) Biuletyn Informacji Publicznej zawiera informacje publiczne dotyczące statusu prawnego Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie, jej organizacji, a także działalności i kompetencji. 

Informacje powyższe zostały zamieszczone w odpowiednich grupach tematycznych.

Artykuły

Zapytanie cenowe na dostawę paliw płynnych

24 kwietnia 2015

PT.2370.3.2015

ZAPYTANIE   CENOWE
na zamówienie o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty netto 10 000 euro, a nie przekraczającej równowartości kwoty netto 20 000 euro

Zamawiający:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Cegielniana 13,
66 – 200 Świebodzin
NIP 927 16 82 335,
REGON 971183804

zaprasza do składania ofert na:

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zakup paliwa do pojazdów służbowych oraz sprzętu silnikowego stanowiącego wyposażenie  Zamawiającego w orientacyjnych ilościach:

 • etylina bezołowiowa PB 95 w ilości 1 800 litrów pobierana sukcesywnie w ciągu roku,
 • olej napędowy w ilości 11 000 itrów pobierany sukcesywnie w ciągu roku.

 

Piotr Sutkowski
Czytaj więcej o: Zapytanie cenowe na dostawę paliw płynnych

Zapytanie cenowe na przeprowadzenie remontu dachu

24 kwietnia 2015

PT.2370.3.2015

ZAPYTANIE CENOWE
na zamówienie o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty netto 6 000 euro, a nie przekraczającej równowartości kwoty netto 10 000 euro

Zamawiający:
Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej
ul. Cegielniana 13,
66 – 200 Świebodzin
NIP 927 16 82 335,
REGON 971183804

zaprasza do składania ofert na:

Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie remontu dachu na budynku administracyjno-socjalnym KP PSP w Świebodzinie przy ul. Cegielnianej na 1/3 jego powierzchni.

Prace remontowe będą polegały na:

 • rozebraniu pokrycia dachu wykonanego z dachówki,
 • rozebraniu obróbek blacharskich: kafarków, kominów wentylacyjnych,
 • wykonaniu nowych obróbek blacharskich i ich montaż,
 • ponowne ułożenie pokrycia dachowego wykorzystując ściągniętą dachówkę

CPV : 45453000 – 7 Roboty remontowe i renowacyjne

Piotr Sutkowski
Czytaj więcej o: Zapytanie cenowe na przeprowadzenie remontu dachu

Ogłoszenie o naborze do służby nr 1/2015

24 marca 2015

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie ogłasza nabór kandydatów do pełnienia służby w tutejszej Komendzie na stanowisko - Stażysta.

 • Ilość kandydatów przewidywana do przyjęcia do służby do 31.07.2015 r. – 2 osoby,
 • Nabór na stanowisko: stażysta, stanowisko etatowe: starszy ratownik – kierowca,
 • Miejsce pełnienia służby: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Świebodzinie ul. Cegielniana 13,
 • Rozkład czasu służby: zmianowy.

 Wymagania konieczne:

 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • niekaralność za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
 • wykształcenie co najmniej średnie,
 • posiadanie zdolności psychicznej i fizycznej do pełnienia służby w PSP,
 • uregulowany stosunek do służby wojskowej (dla osób objętych ewidencją wojskową),
 • prawo jazdy kat. BC.
Jolanta Drewniak
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze do służby nr 1/2015